32 ברכות לראש השנה
9 ברכות שולחן

שיטת לוסקי

32 ברכות לראש השנה.
ראש השנה הוא חג של הגשמת חלומות וברכות.
“תחל שנה וברכותיה”.
“תהיה השנה הבאה עלינו לטובה, מתוקה כדבש”.
“יבוא שלום במהרה בימינו”.
“ישאו עצינו פריים ושדותינו ירוו מים”,
“יהמה ביתנו אדם, ויהא צעדנו איתן”, 
“תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה”.  
ועוד ועוד ברכות שניתן למצוא בכל ספר..
לבד מהברכות הידועות האלה ואחרות והמוכרות לראש השנה,
ניסחתי 32 ברכות ייחודיות לראש השנה,
הברכות שלי מקושרות ל – 32 האינטליגנציות בשיטת לוסקי.
ובדף הזה תמצאו 9 ברכות שולחן לארוחת ערב החג. כפי שנהוג.
כך יהיה נוח לשימוש במהלך ארוחת החג.

על פי ספר יצירה כל נתיב מזוהה על יד האותיות העבריות מאלף עד תו,
או על ידי מספרים, מ-1 עד 10.
כל נתיב מכיל מגוון משתנים שתואמים את תדר הנתיב.
שיפור באחד המשתנים בנתיב, ישפר גם את יתר המשתנים באותו נתיב.
למעשה זהו ריפוי גוף נפש הרחב ביותר הקיים בעולם.
וזה בא מספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו. חג שמח. 

ד”ר דני לוסקי

32 ברכות והגשמת חלומות לראש השנה הזה
לפי סדר האינטליגנציות בשיטת לוסקי

 • א – בשנה הזו תחייה חיים בהם הכל אפשרי על פי הרצון החופשי שלך.
 • מ – בשנה הזו יתחזק הרצון שלך לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים שלך.
 • ש – השנה יתחזק בך הרצון לקבל לעצמך מהחיים הרבה ומכל דבר, כדי להעביר הלאה.
 • ב – ההצלחה מאירה לך פנים. השנה תדע היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך לעשות הצלחה.
 • ג –  השנה אתה מבורך ביכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך.
 • ד –  אתה מבורך בזרע. השנה הזרעים שתזרע יניבו פירות רבים והצלחות גדולות.
 • כ –  אתה מבורך בשינוי והתחדשות. אתה צעיר לנצח.
 • פ – אתה מבורך ביכולת שליטה על הדיבור, על המחשבה ועל האגו שלך.
 • ר – אתה מבורך ביכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלמות. השנה זו שנת השלום שלך.
 • ת – השנה אתה מבורך במודעות עצמית גבוהה. השנה אתה מגלה אותך.
 • 1 – השנה אתה חי באור, אתה אור כי הכל מסתובב סביבך ולטובתך.
 • 2 – השנה אתה מבורך ביכולת להתחיל הכל מהתחלה בכל מקום ובכל זמן.
 • 3 – השנה אתה אהבה. האהבה שבך היא הסיבה של כל הסיבות והתרופה של כל התרופות.
 • 4 – השנה אתה חופש. אתה יכול להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא.
 • 5 – השנה אתה מבורך ביכולת ליצור מציאות חדשה באמצעות מחשבה מכוונת.
 • 6 – השנה אתה אחדות. אתה מבורך ביכולת לחזק את השונות כדי ליצור הרמוניה בחיים שלך.
 • 7 – השנה אתה מבורך ביכולת לדעת את עצמך דרך ההתנסויות שלך.
 • 8 – השנה אתה סקרן. אתה יודע שהידע הוא אינסופי ולכן אתה לומד איך ללמוד.
 • 9 – השנה אתה מחוסן. אתה מבורך ביצירתיות וביכולת זיהוי פתרונות בזמן הנחוץ.
 • 10-השנה אתה מבורך ביכולת לקבל את המציאות כפי שהיא ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה.
 • ה – השנה אתה מבורך ביכולת לראות בדמיון את היעדים שלך ואז לראותם מתגשמים במציאות.
 • ו – השנה אתה מבורך ביכולת לשמוע מתוך משמעת כדי ליצור משמעות חדשה לחיים שלך.
 • ז – השנה אתה מבורך ביכולת לחיות חיים אמתיים מתוך האמת האישית שלך.
 • ח – השנה אתה מבורך בחכמה ובתזמון מדויק. דיבור נכון, שתיקה, שמירת הלשון ודבור אמת.
 • ט – השנה אתה מבורך ביכולת לחיות עם טעם, לתת טעם טוב לחיים ולהיות “טעים”
 • י – השנה אתה מבורך במעשים רבים טובים ויזומים וביכולת לשים גבולות של מותר. (בלי אסור)
 • ל – השנה אתה מבורך ביכולת לגעת לעומק, לחקור, לשאול שאלות כדי לדעת אותך.
 • נ – השנה אתה מבורך ביכולת להגדיר יעדים פורצי דרך, ואז להפוך תהליך ליעד. ליהנות מהדרך.
 • ס – השנה אתה מקשיב לעצמך, לגוף שלך ולאמונות שלך, פורץ את הגבולות שלך ומפתיע.
 • ע – השנה אתה משחק. החיים והעולם הם מגרש המשחקים שלך.
 • צ – אתה צדיק. אתה מחויב לעצמך ולעולם, אתה מוביל אנשים ומשימות גדולות מהחיים
 • ק – אתה קדוש. השנה אתה דואג לערכים, לכבוד האדם וחירותו בכל מקום בעולם.

קובץ ברכות להורדה מעוצב לגזור ולחלק לאורחים בחג – לחץ כאן

9 ברכות שולחן לראש השנה

תמר  יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיתמו אויבנו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו.
רוביא (או לוביה) יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שירבו זכויותינו, וילבבנו.
כרתי ( כרישה, פראסה) יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שייכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
סלקא (סלק) יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
קרא (דלעת) יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתקרע רוע גזר דיננו, וייקראו לפניך זכויותינו.
גזר יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתעביר רוע גזר דיננו ושתגזור עלינו שנה טובה, שתהה זו השנה הטובה ביותר שהייתה לנו מאז ומעולם.
רימון יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שנהיה מלאים במצוות כרימון.
ראש של דג יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב.
תפוח בדבש יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש.

קידוש לערב חג

סַבְרִי מָרָנָן ורָבָנָן ורָּבֹותַי:
ּבָרּוך אָּתָה ה’ אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם, בֹורֵא פְרִי הַגָפֶן:
ּבָרּוך אָּתָה ה’ אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם, אֲשֶר ּבָחַר בָנּו מִּכָל עַם, ורֹומְמָנּו מִּכָל
לָשֹון, וקִדְשָנּו בְמִצְֹותָיו. ותִּיתֵן לָנּו ה’ אֱלֹוהֵינּו בְאַהֲבָה אֶת יֹום הַזיכָרֹון,
יֹום זיכְרֹון תְרּועָה בְאַהֲבָה מִקְרָא קֹדֶש, זכֶר לִיצִיאַת מִצְרָים.
ּכִי בָנּו בָחַרְּתָ ואֹוּתָנּו קִדָשְּתָ מִּכָל הָעַמִים, ּודְבָרְךָ אֱמֶת וקַיים לָעַד.
ּבָרּוך אַּתָה ה’ מֶלֶך עַל כֹל הָאָרֶץ, מְקַדֵש ִישְרָאֵל ויֹום הַזיכָרֹון:

ּבָרּוך אָּתָה ה’ אֱלֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם, שֶהֶחֶינּו וקיימָנּו והִגִיעָנּו לַזמַן הַזה:

חגי אלול

חגי אלול חודש אלול הוא החודש השנים עשר, המסיים את השנה בלוח העברי. והשישי במניין החודשים המתחיל בחודש ניסן. באלול יש 29 יום. חודש אלול במסורת היהודית נחשב לחודש של חשבון נפש והכנה לקראת השנה החדשה והימים הנוראים. ומכאן המנהג להתחיל באמירת סליחות בחודש אלול: בעדות המזרח מתחילים לומר סליחות למחרת ראש חודש אלול, ובקהילות אשכנז – במוצאי השבת שלפני ראש השנה. את הסליחות אומרים בבית הכנסת במרבית הקהילות בימי החול בלבד (ולא בשבתות). במהלך כל חודש אלול נוהגים לתקוע בשופר, כדי לעורר את האנשים לסליחה לקראת הימים הנוראים.
 פירוש השם “אלול” לקוח מהשפה הארמית – משמעותו היא חיטוט עצמי, חיפוש בכוונות ובמעשים שלנו מתוך רצון להיטהר, ולהשתפר. אלול גם נקרא בכינוי – “חודש הרחמים והסליחות”. נושא הרחמים והסליחות קשור לחודש אלול בכמה מובנים. אלול הוא החודש האחרון בחודשי השנה. הוא חודש ה”סיכום” לפני רה”ש ו ” יום הדין” – (יו”כ). לכן נהוג להתחיל בו את תהליך הבחינה העצמי ואת החזרה בתשובה. מעין פתיחת דף חדש.  המסורת היהודית מאמינה, שימי חודש אלול הם ימים מיוחדים, בהם התשובה מתקבלת יותר מבכל יום אחר בשנה – אלה הם “ימי רצון”. בראש – חודש אלול עלה משה להר – סיני לקבל את הלוחות השניים, לאחר ששבר את הלוחות הראשונים לאחר שראה את “חטא העגל”. ארבעים ימים שהה משה בהר  סיני. משה ירד אל עמו בי’ בחודש תשרי – הוא יום הכיפורים. מאז נהוג לבקש סליחה ומחילה מהק”ב מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. התקיעה בשופר בחודש אלול היא מצווה מן התורה. גם התקיעה בראש השנה היא מצווה. נהוג לתקוע בשופר בחודש אלול מכמה סיבות. כשעלה משה להר סיני, כדי לקבל את הלוחות השניים, תקעו במחנה ישראל בשופר כדי להודיע לכל העם שמשה עלה להר סיני.
תְּקִיעַת שׁוֹפָר היא מצוות עשה מן התורה. יום ראש השנה מכונה בתורה יום תרועה ו”זיכרון תרועה”‏‏‏, וחז”ל למדו מכך שמצווה להריע בשופר בראש השנה. מקום רחב תופס השופר ומצוות התקיעה בו בעולמה של ההלכה, האגדה והמחשבה היהודית.

חג שמח

למי שרוצים לדעת מה המשמעות של כל אינטליגנציה – שיטת לוסקי.
ספר, רב מכר מתנה לחג – ילדים כמהים לאלוהים
קובץ ברכות להורדה מעוצב לגזור ולחלק לאורחים בחג – לחץ כאן

לתוכנית הלימודים בשיטת לוסקי – לחץ כאן

כל הזכויות שמורות למכללת לוסקי ©  טלפון: 054-4497799  louskycollege@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn