החזון המשותף בזוגיות כמפתח ליציאת מצרים
29 במרץ 2015
זוגיות בחוסר וודאות וודאי
29 במרץ 2015

הכל לטובה

הכל לטובה! / עופר אושפיז

אם אני ייזכר במאורעות העבר, בוודאי ייזכר באירועים שהתרחשו, אם כל אחד מאיתנו יתבונן כל אחד מאיתנו במאורעות העבר, בוודאי ייזכר באירועים שהתרחשו, מקרים שבשעתם נראו כה רעים ונוראים, אסונות ופגעים, ולבסוף הוברר שהם היו שלבים של הדרך שהובילה לטובה ולברכה. מסוגלים לחוש גם בעת חשכה,

קל לראות זאת לאחר מעשה, להביט לאחור ולהודות. אך רק בעלי אמונה מושרשת, איתנה ומחושלת מסוגלים לחוש גם בעת חשכה, פגעים וכאב, שהם נמצאים בידיים בטוחות, בידי ה’.

“מסופר בתלמוד על רבי עקיבא שהלך בדרך והגיע לכפר אחד. דפק על דלתות הבתים וביקש שיארחוהו ללינת לילה תמורת תשלום, אך כולם סירבו להכניסו וטרקו בפניו את הדלת. רבי עקיבא לא איבד את ביטחונו בבוראו, ואמר: “כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה הוא עושה”.

משלא נותרה לו כל ברירה, הלך ללון בשדה פתוח בפאתי הכפר. היו עמו תרנגול כדי להעירו משנתו עם שחר, חמור לרכב עליו ונר ללמוד לאורו.

רבי עקיבא בחר לעצמו מקום לינה והדליק את הנר כדי ללמוד תורה. בא משב רוח וכיבה את הנר. אמר רבי עקיבא: “כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכול לטובה”, ושכב לישון בעלטה. לפתע שמע קרקורים נואשים. חתול התגנב וטרף את התרנגול. אמר רבי עקיבא: “כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה”.

ואז נשמעה נהמת אימים. אריה משחר לטרף זינק על החמור, שיסעו וטרפו. כל זה התרחש בסמוך לרבי עקיבא, אך הוא המשיך לומר: “כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה הוא עושה”.

מאורעות הלילה טרם הסתיימו. לפתע נשמעו בעלטה קולות קרב ונאקות פצועים, צהלות מנצחים ושוועת מנוצחים. כנופיית שודדים התנפלה על הכפר ולקחה את תושביו בשבי כדי למוכרם לעבדים.

אמר רבי עקיבא: “כלום לא אמרתי שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה – לטובה הוא עושה? לו נענו בני הכפר לבקשתי ונתנו לי מקום לינה, הייתי נופל בשבי השודדים כמותם. אילו היה הנר מאיר, התרנגול קורא והחמור נוער, הם היו מזעיקים את השודדים, והללו היו מגלים את מקומי”.

הבה נתבונן באמירה של רבי עקיבא: “כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכול לטובה הוא עושה”. הוא לא סיים במילה: “הוא טוב”, משום שהיה מודע לכך שיש רע, ייסורים וכאבים בעולם. רבי עקיבא סיים: “לטובה הוא עושה”, כלומר, התכלית היא טובה, התוצאה הסופית תהיה ברוכה.

סיפור זה ממחיש קביעה זו. אין זה נעים להיתקל בסירוב בכל בית, אף אין זה נוח ללון בשדה פתוח, ומפחיד להצטנף במרחק צעדים ספורים מאריה נוהם וטורף.

המסר שבפי רבי עקיבא היה אחד: גם אם רע, ואפילו רע מאוד, חשוב שנדע, שאין זה מקרה בלבד, מזל רע או צירוף נסיבות מקרי. עלינו לדעת שהכל לטובה, אך לפעמים נדמה לנו, שקוראים דברים נוראים, או שמקבלים הפוך ממה שרצינו, אך זה  תמיד – “לטובה “.

גם בזוגיות, כשאני מגיע הביתה, עייף, אחרי יום שלם של עבודה ומצפה לארוחה חמה ובית מסודר, ומים חמים כדי להתקלח. ואני נכנס הביתה, ורואה שאשתי עסוקה במחשב ובית לא מסודר וגם אין אוכל מוכן ואין מיים חמים כדי להתקלח, כי היא הייתה עסוקה בעניינים שלה כל היום,זה ממש לא נעים, וקשה לי באותו רגע לראות ולהרגיש בזה משהו טוב, אבל לפי אמונה של אינטליגנציה 1, שהכל לטובה, עליי להיזכר על כך, וכשעכשיו בזמן אמת יש לי הזדמנות לקבל את המצב, כמו שהוא, לפי אינטליגנציה 10, כאחי טוב, ונותן לי הזדמנות לצאת מאזור קבלה ולהגיד: “שלום” עם חיוך, אפילו במשחק בהתחלה,, כאילו אוכל הכי טעים מחכה לי במטבח, לחבק את אשתי, ולהציע להכין ארוחת ערב לשנינו, עד שהיא תסיים דברים דחופים במחשב, הרי אני רעב ויכול לבשל. ואני בוחר לעשות זאת, על פי הרצון חופשי שלי, ולא לפי דרישות של אשתי.

זה ממש לא פשוט, אבל זה נותן לי הזדמנות לתרגל יציאה מקבלה לנתינה, ולהרגיש שמח .

 

מקורות:

http://arachim.org/ArticleDetail.asp?ArticleID=1603