יצר האדם רע מנעוריו
7 בינואר 2014
מגורים לפני חתונה?!
31 בינואר 2014

הכל צפוי והרשות נתונה

הכל צפוי והרשות נתונה?!

במסכת אבות פרק ג’ אומר רבי עקיבא: “הכל צפוי והרשות נתונה”
למה רבי עקיבא גדול התנאים התכוון, איך מפרשים אותו חכמים? ואיך בימים אלה אנחנו מפרשים את משפט המפתח הזה?
“ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה אשר תשמעו …ואם לא תשמעו” וגו’; ושוב באותו חומש דברים, בדברי משה האחרונים: “ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע …ובחרת בחיים”
“ייתכן שאין האדם חופשי במובן של יכולת להכריע את עצמו לבחור בין הטוב ובין הרע, אבל הוא חופשי להתאמץ לשאוף ולחתור אל הכרעה זו – ולפום צערא אגרא: השכר לפי המאמץ ולא לפי התוצאה”
“בצדה של הקריאה הגדולה לאדם לבחור בחיים ובטוב לעומת המוות והרע, ולעומת הקריאה החוזרת ונשנית של הנביאים “שובו!” – אנו מוצאים גם “ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי” (ברא’ כ’, כ”א), גם “ויחזק ה’ את לב פרעה” (שמ’ י”א, כ’, כ”ז), גם “ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם” (יחז’ ל”ו, כ”ו), ועוד כהנה וכהנה. לעומת שפע הדברים שבכל המקורות התלמודיים והמדרשיים המטעימים את כוח הכרעתו של האדם להיות צדיק או רשע ואת גודל מעלת התשובה כהישג עילאי של האדם, אנו מוצאים גם ש”אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה”, וכן “הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים” – ובכך אין משום פתרון, ואפילו לא נסיון של פתרון, לבעיה שניסח ר’ עקיבא: אדרבא, יש בכך משום החרפה קיצונית של הסתירה שבין שתי הנחותיו”
מתוך ספר ‘שיחות על פרקי אבות ועל הרמב”ם, מאת ישעיהו ליבוביץ

לעתים באופן אינטואיטיבי אנו סבורים כי לפחות לעתים אנחנו יכולים לבחור אם לפעול בדרך מסוימת או לא. מצד שני, חלקנו סבורים באופן אינטואיטיבי שהטבע הוא אחיד, ושלכל מאורע ישנם סיבות ותנאים הגורמים לו, וכך אנחנו רואים גם את מעשינו כמושפעים מטבענו המולד ומהסביבה שהשפיעה עליו. שתי התחושות הללו סותרות זו את זו, כיוון שהראשונה מניחה חופש רצון והשנייה מניחה סיבתיות.סקירה זו מקושרת ל: לימודי פסיכותרפיה וכן ל: לימודי נטורופתיה  במכללת לוסקי


עבר הווה ועתיד
בעולם האנושי יש עבר הווה ועתיד, החלוקה ברורה.
העבר הוא הסיבה שתוביל לעתיד אפשרי, למרות זאת אדם יכול להחליט בכל רגע נתון על גורלו.
אם העבר ההווה והעתיד מתרחשים בו זמנית,  אז הכל צפוי, הכל בידי שמיים ובידי גורמים שאינם קשורים באדם עצמו.
קבלה ונתינה
הצפוי כמו הרצון לקבל, זה המצב הטבעי של אדם ,  הבחירה החופשית של אדם היא כאשר הוא מחליט לשנות צורה מקבלה לנתינה.

לפרטים מלאים על >> סדנאות מבוא במכללת לוסקי

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 14 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799