המלצה טיפול זוגי
25 באוקטובר 2014
טיפול זוגי ביקורת, חוות דעת
25 באוקטובר 2014

המלצה טיפול זוגי

המלצה טיפול זוגי

המלצה טיפול זוגי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך השנים קיבל ד”ר דני לוסקי המלצות בנושאי טיפול זוגי מאלפי מטופלים וסטודנטים מרוצים.
ד”ר לוסקי מטפל זוגי ומטפל משפחתי וראש מכללת לוסקי להכשרת מטפלים ויועצים זוגיים.