הפרשנות שלי לספר יצירה

הפרשנות שלי לספר יצירה


המקור לשיטת לוסקי ושלושים ושתים האינטליגנציות הוא ספר יצירה.

קודם לכתיבת המחקר על מבחני האינטליגנציה, כתבתי שבעה ספרים בהשראת ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו.
תבנית שלושים ושתים הנתיבות של ספר יצירה היא הנחת היסוד למחקר על מבחני אינטליגנציה.
חקירת האינטליגנציות וערכי החיים על פי ספר יצירה לוותה בעבודה מאומצת ומקיפה במשך כעשרים שנה.
ההכרות שלי עם ספר יצירה תוזמנה במדויק לזמן שהייתי ערוך ומוכן. שמעתי לראשונה על הספר באחד משיעורי הקבלה בהם נהגתי להשתתף. הייתי מהופנט, קראתי את ספר יצירה פעמים רבות ברציפות, הייתי מאוהב במה שמצאתי, בעצם מאותו יום למדתי הכל דרכו. ביליתי ימים ולילות עם המשמעויות והערכים שראיתי דרך הקריאה וההתבוננות בספר.
חקרתי את ספר יצירה, מתוך הכתוב בו ומתוך מה שפרשנים אחרים אמרו וכתבו עליו. במהלך השנים אספתי מידע רב מרשימות וכתבים של חוקרים, מדענים ורבנים שנגעו בדרך ייחודית בספר יצירה ופרשו אותו.
כל פירור של מידע שהגיע לידי עבר בדיקה והשוואה למה שאני ראיתי וחוויתי מתוך הכתוב בספר יצירה, ולפרשנות שאני נתתי. הפירושים שאני מצאתי לספר יצירה נתמכו במסקנות של חוקרים ורבנים אחרים. במקרים רבים, קודם ראיתי אני ופירשתי בדרכי את הכתוב ורק אחר כך חיפשתי תמיכה ופירושים תומכים אצל חוקרים נוספים. הדרך הזו אפשרה לי חופש חקירה בפרשנות הייחודית שלי לספר יצירה. בדרך זו הגעתי אל תבנית 32 האינטליגנציות, ואל שיטת לוסקי
במהלך השנים חקרתי את משמעותם של האינטליגנציות ואת ערכי החיים לצורך שינוי מציאות עם אלפי משתתפים בסדנאות וקורסים למודעות עצמית שערכתי ברחבי הארץ.
לימדתי על אינטליגנציות וערכי חיים לשינוי מציאות בקורסים והרצאות בחיפה, בקריות, בטבריה, צפת, ראשל”צ, תל אביב, ובירושלים. משתתפי הסדנאות, בחלקם היו אנשים שביקשו להבין את מהות החיים ואת נפש האדם. חלקם באו ללמוד מקצוע טיפולי, והיו גם אנשי מקצוע, רופאים, אחיות וצוות סיעודי שביקשו ללמוד וליישם את הערכים של הרפואה המשולבת במרכזים הרפואיים.

הפרשנות שלי לשלושים ושתים האינטליגנציות של ספר יצירה, הושפעה מארבעה מקורות עיקריים:
א. עבודות ומחקרים מדעיים בתחום הגדרת האינטליגנציות ומודלים התפתחותיים .
ב. פרשנויות של רבנים וחוקרים על ספר יצירה.
ג. העבודה שעשיתי בשטח עם אלפי משתתפים בקורסים ובסדנאות.
ד. עבודה עם מטופלים ונבדקים, דרכם יכולתי לבחון את ההבדלים בין הערכים השונים ולהגדיר את משמעותם בדרכי הייחודית. והיו גם חלקים נרחבים בהם הפרשנות באה מדברים שראיתי במהלך כתיבה מול מחשב וכן בזמן שיעורים בכיתה.
העבודה שלי למתן פירוש מסודר ומובנה לאינטליגנציות על פי ספר יצירה הובילה אותי לכתיבת שבעה ספרים.
כל ספר דן בקבוצת אינטליגנציות על פי ספר יצירה.
ספרי הראשון היה: “תשעה כוחות קוסמיים להצלחה”.
הספר דן בעשר האינטליגנציות הרגשיות. תחילת הכתיבה בשרבוט של סקיצה של תשעה כוחות בצורת מעגל עם רישום שמות כל תשע אינטליגנציות לפי הסדר בתוך המעגל ופירושם. מרכז המעגל הוא האינטליגנציה העשירית המסמלת את המציאות שנוצרה בפועל. כאשר כתבתי את הספר “תשעה כוחות קוסמיים להצלחה” עדיין לא הכרתי את ספר יצירה, מאוחר יותר התברר כי כתבתי פירוש לספר יצירה מבלי להכיר אותו. היום אני מבחין שכל המודלים ההתפתחותיים פירשו את ספר יצירה מבלי להכיר אותו. עובדה זו מחזקת את הגישה הקבלית הרווחת לפיה ספר יצירה הוא ספר ההדרכה שנתן הבורא באמצעות אברהם אבינו, לאנושות.
כאשר סיימתי לכתוב את ספרי הראשון ידעתי שזה גם הזמן עבורי לסיים את חיי. רק כאשר עוד באותו הלילה, כתבתי את כותרתו של הספר השני, רק אז השתחררתי ונולדתי מחדש. נולדתי אל הייעוד ואל תכלית חיי.
שנים אחר כך כתבתי את ספרי השישי: “הרפואה המשולבת”, ספר מחקר ייחודי. ספר זה הוא ההיפוך הגמור, בדרך כתיבתו, מספרי הראשון. הספר נכתב בצורה תבניתית ועל פי כל הכללים לכתיבה מדעית. זה גם הספר שמציג את התבנית לרפואה משולבת עבור מטפלים ורופאים. הספר מרכז, מארגן ומסביר את הדרך ואת הרציונאל של כל מה שכתבתי בספרי הקודמים.
העבודה הרבה שעשיתי נותבה בסופו של דבר ליצירת שיטה טיפולית חינוכית הקרויה “שיטת לוסקי”, השיטה נלמדת במסלול ארבע שנתי להכשרת מטפלים, מנחים, מאמנים, מאבחנים ומורים, במכללת לוסקי.
הרעב לחקירת האינטליגנציות האנושיות נולד אצלי כאשר הייתי ילד בן עשר. הייתי אז בתנועת הנוער בני עקיבא בטירת כרמל ונהגתי להתפלל בבית כנסת. באחד הימים בבית הכנסת במהלך תפילה, הבנתי לפתע שבני אדם מתפללים לאלוהים שבתוכם. אלוהים לא באמת יושב בשמיים ומחלק כסף, בריאות, אהבה, או הצלחה על פי אמות מידה אנושיים.
שמתי לב שכאשר אנשים שמים כוונה באמת בתפילתם הם מקבלים את מבוקשם. ראיתי שכל אדם שם כוונה בדרך ייחודית. ראיתי כילד שלתפילה ולכוונה יש תוצאה במציאות. ראיתי שלכוונה יש ביטויים רבים ושונים – ראיתי אנשים שרים, אחרים רוקדים, היו שמלמלו, היו שהתנדנדו בחוזקה והיו שהחרישו ודמעו. בעיני האלוהים ששכן בתוכם לא היה חשוב אם הם מהנדסים, עורכי דין, עשירים, עניים סנדלים או נגרים. מחוץ לבית הכנסת אנשים התקבלו או נדחו על פי מקצועם ועל פי כמות הכסף שברשותם.
אני גדלתי במשפחה ברוכת ילדים, אמא עקרת בית ואבא פועל דפוס, למרות שהייתי תמיד שמח במה שאני, הסביבה והמערכת התייחסו בזלזול למה שהייתי. אני זוכר כמה הדימוי העצמי שלי היה נמוך כתוצאה מהמדד החברתי. השאיפה הייתה להיות עשיר, מהנדס או עורך דין. גדלתי לתוך אפליה של מוצא עדתי, גיל, מין, שכונת המגורים, מקצועו של אבי ורמת ההכנסה שלו. אדם לא יכול היה להיות מה שהוא רוצה להיות באמת, בני אדם עשו את מה שמצפים מהם. כבר כילד הבנתי שזה אינו נכון. בשלב מסוים בחיי הבנתי כי שורש הבעיה בגישה החינוכית שהחברה קיבלה על עצמה לפיה ניתן למדוד את היכולת האנושית על פי מדד אחד – IQ בלבד. הבנתי כי לבני אדם יש יותר מיכולת אחת. בני אדם הם בעלי ריבוי יכולות, ריבוי אינטליגנציות. קיבלתי על עצמי לחקור את 32 היכולות האנושיות כפי שמציע ספר יצירה. ספר יצירה הוא המקור העתיק ביותר שקבע כי אדם יכול להיות מה שהוא רוצה להיות. זה הביטוי הפשוט של הרצון החופשי.
על פי ספר יצירה לכל אדם יש 32 יכולות (אינטליגנציות) דרכם הוא מבין את העולם ובאמצעותם הוא יוצר מציאות.
גישה זו סוללת עבור כל אדם את האפשרות להיות מה שהוא רוצה להיות.
זה חזון שמביא עימו יותר אור ושמחה בלב כל אדם.
זה החזון האישי שלי, עליו אני שוקד מאהבה גדולה לחיים.

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ