דיכאון, אבחון וטיפול בדיכאון
20 במרץ 2013
מיתוג
20 במרץ 2013

טיפול בהתמכרויות בשיטת לוסקי

טיפול בהתמכרות בשיטת לוסקי

ת ק צ י ר

בחברה המודרנית מהווה אכילת יתר תופעה שכיחה ביותר. אכילת היתר הופכת לעתים קרובות להתמכרות לאוכל, ומביאה בעקבותיה להשמנה. להשמנה השלכות קשות על תפקודי הגוף והיא מהווה גורם סיכון למגוון תחלואים גופניים. ההשמנה ותחושת התלות באוכל מקבלת מימדים של התמכרות ויש לה השלכות קשות ביותר על הדימוי העצמי ועל תפקוד האדם בכל תחומי החיים.
הרפואה הקונוונציונלית מתייחסת להשמנה כבעיה גופנית בעיקר ולהתמכרות לאכילה כבעיה פיזיולוגית ופסיכולוגית. היא מטפלת בהתמכרות לאוכל דרך התסמינים הגלויים ובהסתמך על מגמות כלליות שנמצאו במחקרים. ההבנות של הרפואה הקונוונציונלית ודרכי טיפול הקיימות תוצגנה בחלק הראשון של העבודה הנוכחית. חלק זה של העבודה נוגע בקצרה בנושא ההתמכרויות בכלל והתמכרות לאוכל בפרט על הדומה והשונה בין ההתמכרות לאכילה להתמכרויות האחרות. בהמשך מוצגת סקירה קצרה של מגוון הפרעות האכילה המבטאות כולן התנהגויות של התמכרות. משם עוברת העבודה אל סקירה מקיפה של התמכרות לאוכל על היבטיה הפיזיולוגיים והפתולוגיים ועל דרכי הטיפול בה בתפיסה הקונבנציונאלית.
לאחר מכן מוצג נושא ההתמכרות לאוכל בראייה של שיטת לוסקי המטפלת במחלת ההתמכרות לאוכל, כמו בכל מחלה, באמצעות רפואה משולבת המטפלת בארבעת הרבדים – הגופני, הרגשי, השכלי והרוחני. השיטה מתייחסת לאדם החולה יותר מאשר למחלה, כשהטיפול מותאם עבור כל מטופל לרבדים בהם מופיעה הסיבה לבעיה. ניתנת סקירה קצרה של שיטת לוסקי ומוצג מקרה טיפולי של התמכרות לאוכל, עם אבחון המקרה והצגת דרכי הטיפול – התוכנית הטיפולית – עפ"י שיטת לוסקי.

ת ו פ ע ת ה ה ש מ נ ה
הפיזיולוגיה של ההשמנה
מבוא – השמנה היא היכולת לצבור אנרגיה בצורת שומן. יכולת זו העניקה לאדם, כמו גם לבעלי חיים, יתרון משמעותי ביותר בהישרדות בסביבות ובתקופות שבהן לא היה די מזון ואספקתו לא הייתה סדירה.
אולם בחברה המערבית, חברת השפע שבה המזון זמין בכל מקום ובכל עת, היכולת לאגור שומן מעודפי מזון הפכה במידה רבה לאבן נגף. השפע דורש מהפרט קשב ויכולת תזמון. כיום הוכח מעל לכל ספק, כי ההשמנה מסכנת את הבריאות. היא נמנית עם הגורמים העיקריים לתחלואה ולתמותה ממחלות לב, מיתר לחץ דם ומסוכרת.
השמנה היא תוספת משקל מעל לטווח המשקל הרצוי עקב פער בין צריכת האנרגיה של האדם לבין צורכי האנרגיה (או הוצאת האנרגיה) שלו, שהם נמוכים יותר, כאשר עודף האנרגיה מצטבר בגוף בעיקר בצורת שומן.
השמנה תלויה בגורמים רבים, תורשתיים וסביבתיים שרק חלקם מובנים למדע. כדי להדגים את יחסי הגומלין בין הגורמים הסביבתיים, כמו הרגלי התזונה, פעילות גופנית ותרופות, לבין הגורמים התורשתיים נערך מחקר בקרב זוגות תאומים זהים, שהתורשה שלהם זהה לחלוטין. במחקר נמצא, כי בגיל 20 עדיין שרר דמיון רב בין משקל הגוף של התאומים, אך כעבור 25 שנה, נמצא שעקב ההשפעות הסביבתיות השונות (סגנון החים, המנהגים והמחלות), נוצרו הבדלים ניכרים במשקל בין התאומים. החוקרים הסיקו מכך שלתורשה רק השפעה מועטה על המשקל.
עם הגורמים המוכרים העשויים לגרום להשמנה או לחזק נטייה קיימת להשמנה נמנים גם הרגלי תזונה, פעילות גופנית, גורמים הורמונאליים, נטילת תרופות מסוימות, גורמים נפשיים ופגיעה בהיפותלמוס:
הרגלי תזונה – יש מקרים שבהם ההשמנה נובעת מאכילה מופרזת. מחקרים מלמדים, שמקרים רבים של השמנה מלווים באכילה מרובה. כמו כן התגלה במחקרים כי אותם אנשים שמנים שאוכלים יותר, נוטים לא לדווח נכון על אכילתם.

תפקידה של הפעילות הגופנית – כאשר הפעילות גופנית מועטה, יורדים באורח ניכר גם צורכי האנרגיה הכללים של הגוף, וגובר הסיכון שצריכת האנרגיה תעלה על הצורך ועקב כך תיגרם השמנה. כאמור, בני אדם שמנים נוטים להפחית בפעילות הגופנית לעומת בני אדם שמשקלם תקין. הפעילות הגופנית הממוצעת צורכת 20% – 30% מכלל צריכת האנרגיה של הגוף. פעילות גופנית מוגברת גורמת להגדלת מסת השרירים, וכך היא מביאה בעקיפין לא רק להוצאת אנרגיה עקב הפעילות עצמה אלא גם להעלאת צורכי האנרגיה הבסיסיים של הגוף. פעילות גופנית גורמת גם להגדלת האפקט התרמי של המזון.
טווחי המשקל התקין – משקל עודף הוא תוספת משקל מעל לנורמות שנמצאו במחקרים לגבי טווח המשקל הרצוי לפי המין, הגיל והגובה.
הגדרות על פי המילון – התמכרות – התמסרות, הקדשת עצמו לדבר מסוים בכל לב, להיטות יתירה אחרי משהו. השמנה – התווספות שומן, עלייה באחוזי השומן.
שכיחות התופעה – על פי סקר משנת 1999 – 2001 האחוזים הבאים מכלל האוכלוסייה המבוגרת בעולם המערבי לוקה בהשמנה בדרגותיה השונות. למרות המודעות לסכנה בעשורים האחרונים הנתונים מראים כי הנטייה להשמנה נמצאת במגמת עלייה בחלקים נרחבים של העולם ומהווה סיכון בריאותי הולך וגדל.
 יותר ממיליארד מבוגרים ברחבי העולם סובלים מעודף משקל, ומהם 300 מיליון מהשמנת יתר.
 ישנה הערכה שבתוך 20 שנה יגדלו ב-30% שיעורי התמותה מהשמנה ומהמחלות הנלוות לה.
 שיעור הגברים הסובלים ממשקל עודף – 65.6% ומהם שיעור הגברים הסובלים מהשמנת יתר – 19.9%
 שיעור הנשים הסובלות ממשקל עודף – 58.9% ומהן שיעור הנשים הסובלות מהשמנת יתר – 25.9%סוגי השמנה:

נהוג לחלק את צורת ההשמנה ל- 2 סוגים:
• "השמנת תפוח" – השמנת פלג הגוף העליון, חזה ובטן. מקושרת בשיטת לוסקי לאינטליגנציה ס – בטן ו- צ – לב. השמנה זו מוגדרת כמסכנת את הבריאות ומהווה גורם לתחלואה ותמותה ממחלות לב, יתר לחץ-דם וסוכרת. על פי הערכות שונות 65% מכלל האוכלוסייה המבוגרת סובלת מהשמנה וכן 25% מאוכלוסיית הילדים.
• "השמנת אגס" – זוהי השמנת פלג הגוף התחתון (ירכיים ורגליים). מקושרת בשיטת לוסקי לאינטליגנציה צ – לב – מחוייבות לדרך. השמנה זו קשורה יותר להתפתחות סוכרת, לחץ דם וכלי דם.

מנגנוני הרעב הפיזיולוגיים:
רעב היא תחושה הפוקדת כל אדם כאשר לא מסופק לו מזון במידה הדרושה לו. כמו כל מכונה זקוק גם הגוף לאנרגיה על מנת לפעול. הגוף מפיק אנרגיה באמצעות שריפת חומרים המופקים ממזון והפקת אנרגיה מתוכם (הנמדדת בקלוריות). כאשר מבחינה מערכת האיזון של הגוף שהוא נמצא במצב של מחסור באנרגיה – היא מעלה לתודעה את תחושת הרעב.-
כיצד מאותת הגוף על רעב ?
• חיישנים במוח, במעיים ובבטן מגיבים על רמת הגלוקוזה בדם.
• המרכז במוח האחראי על תחושת הרעב הוא ההיפותלמוס. פגיעה בו מביאה לדחיית מזון, כמעט עד גוויעה ברעב. פגיעה באזורים אחרים בסביבות ההיפותלמוס מביאה לאכילה מופרזת.
• מערכת הפרשת הדופאמין במוח משפיעה על תחושת הרעב.

הפתולוגיה של השמנה
המנגנונים שמאחורי השמנה –
• בין אנשים שמנים לבין אנשים שמשקלם תקין קיימים הבדלים פיזיולוגים רבים. עם זאת לא תמיד ניתן להבחין האם ההשמנה קודמת לשינויים הפיזיולוגים, או להיפך.
• בדרך כלל בני אדם שמנים אוכלים יותר מאחרים, אך יש גם אנשים שמשקלם גבוה מהתקין למרות שאינם אוכלים יותר מאחרים (מטבוליזם איטי).
• ככל שהמשקל גבוה יותר זקוק הגוף לאנרגיה רבה יותר, מכיוון שכל תנועה דורשת הפעלת איברים שמשקלם גבוה יותר.
• בעלי משקל גבוה נוטים בדרך כלל לפעילות גופנית מועטת למדי, ועקב כך צורכי האנרגיה שלהם בגין פעילותם נמוכים יותר.
• מאפיין פיזיולוגי נוסף של מצב השמנה הוא הפרעות הורמונאליות שונות: א) הפרשה מועטה של הורמון הגדילה. ב) ירידה בהפרשת הורמוני המין הנקביים (אצל אישה) והזכרים (אצל הגבר). ג) הפרשה מוגברת של ההורמון קורטיזול, המיוצר על-ידי בלוטת יותרת- הכליה.
• הגוף איננו מגיב באופן תקין להורמון אינסולין, והלבלב מפריש כמויות מוגברות של אינסולין. מצב זה עלול בטווח הארוך לגרום לסוכרת. עמידות לאינסולין ויתר אינסולין בדם עלולה לגרום גם ליתר לחץ דם, הפרעה ברמות השומנים בדם ולהגברת הסיכון ללקות במחלות לב וכלי דם. נוסף על כך, יתר אינסולין בדם מעכב את פירוק הטריגליצרידים ברקמת השומן, ומקשה לפיכך על הורדה במשקל, זאת גם אם האדם מקפיד על תפריט דל אנרגיה.
• ליקוי אחר במטבוליזם של השומנים התורם למעגל ההשמנה הוא הדיסליפידמיה – הפרעה ברמות השומנים בדם. בהפרעה זו עולה רמת הכולסטרול "הרע" ויורדת רמת הכולסטרול "הטוב", חלה גם עלייה באגירת הטריגליצרידים ברקמת השומן, ותהליך פירוקם מואט.

הירידה במשקל

המאפיינים הפיזיולוגיים של הירידה במשקל:
• מבחינה פיזיולוגית, הירידה במשקל מורכבת משני שלבים עיקריים. השלב הראשון, הקצר, מתרחש בשלושת השבועות הראשונים של התהליך, ובו חל פירוק מוגבר של רקמת השריר, גוברת הפרשת המים הקשורים לגליקוגן ולשריר, וחלה ירידה מהירה יחסית במשקל.
• השלב השני, האיטי, מתאפיין בפירוק מוגבר של רקמת השומן ובירידה מתונה יותר במשקל. לאיטיותו של השלב השני יש כמה סיבות: היא נובעת בחלקה מכך שמשקלה הסגולי של רקמת השומן המתפרקת נמוך מזה של רקמת השריר, שהתפרקה בקצב מוגבר בשלב ההרזיה הראשון, וגם נמוך מזה של המים שהופרשו מהגוף בכמות גדולה יחסית בשלב הקודם.
• השומן מנוצל באיטיות להפקת אנרגיה, שכן גר' אחד של שומן מספק 9 קק"ל לעומת גר' אחד של חלבונים או של פחמימות המספק 4 קק"ל בלבד.
• ההרזיה בשלב השני מואטת גם משום שהירידה במשקל גורמת להפחתה בצורכי האנרגיה של הגוף, תופעה שסייעה אמנם לאדם הקדמון לשרוד במצבי רעב, אך היא מקשה על האדם המודרני לרדת במשקל וגם לשמור על משקלו התקין. השלב השני של ההרזיה נמשך כל עוד נמשך גירעון האנרגיה.
• הירידה במשקל מלווה בדרך כלל בירידה ברמת האינסולין בדם ובהיחלשות העמידות לאינסולין. עקב כך גם יורדת רמת הגלוקוזה בדם, פוחת הסיכון לסוכרת, ומוגבר פירוקם של הטריגליצרידים שבתוך רקמת השומן. התהליך האחרון מגביר את ניצול הטריגליצרידים להפקת אנרגיה, ובכך מכך מסייע לירידה במשקל.
• פעילות גופנית תורמת להגדלת צורכי האנרגיה, להורדת רמת האינסולין בדם ולהיחלשות העמידות לאינסולין ולכן לשמירה על מסת השרירים, החיונית כל כך לתפקודו התקין של הגוף. לכן, היא חייבת להוות חלק מהותי מתהליך הירידה במשקל.
ירידה במשקל – יתרונות וחסרונות: ממחקרים עולה, שירדה במשקל מקטינה את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בהשמנה ומאריכה את תוחלת החיים. אפילו הורדה מעטה במשקל- בשיעור הנמדד בעשירית מהמשקל- עשויה להקטין באורח ניכר את הסיכון לחלות במחלות לב וכלי הדם.
בחולי סוכרת מטיפוס 2, המאפיינת מבוגרים, נמצא שהורדה במשקל של 5%- 10% בלבד עשויה לסייע בהורדת רמת הגלוקוזה והאינסולין ובתיקון רמות השומנים בדם.
באשר למצבם הנפשי של בני אדם שירדו במשקלם, מחקרים שנערכו לפני שנות ה-80 הצביעו על קשר בין הורדה במשקל לבין דיכאון. לעומתם, מחקרים שנערכו משנות ה-80 ואילך מצביעים על כך שההורדה במשקל משפיעה באופן חיובי על מצבו הנפשי של האדם. בני אדם שירדו במשקל באורח ניכר עקב ניתוחים להקטנת הקיבה או לקיצור המעי, הראו שיפור משמעותי במצב הרוח, בהערכה העצמית, בדימוי החיצוני העצמי ובתפקוד החברתי.
הדעה המקובלת כיום היא, שנקיטת אמצעי הרזיה קיצוניים, כמו תפריט הרעבה לא מבוקר או הורדה במשקל הרבה מעבר למשקל התקין, עלולים לגרום נזק גופני ונפשי העולה על הסיכונים הכרוכים בעודף המשקל עצמו. תנודות קיצוניות במשקל החוזרות ונשנות- מהשמנה להרזיה וחוזר חלילה- המוכרות היטב בקרב באוכלוסייה הסובלת מהשמנה, עלולות אף הן במקרים מסוימים להזיק לבריאות יותר מההשמנה עצמה.
מתי חשוב להוריד משקל ? בשל סיכוני הבריאות הרבים שמקורם בהשמנה, מומלץ להוריד במשקל כאשר הוא עולה מעל 120% ממשקל הרצוי. הגם שמשימה זו עשויה להיראות קלה, המציאות מוכיחה כי על פי רוב היא קשה מאוד לביצוע, בעיקר במצבים של השמנה קשה. אף אם קיימת היענות מצד המטופל ומשקלו יורד כמצופה, שמירה על המשקל הנמוך לאורך זמן היא משימה קשה לא פחות, ורבים חוזרים למשקלם מלפני ההרזיה, ולעתים אף למעלה מזה. עליה כזו במשקל גורמת למטופל תסכול עמוק, ולעתים דיכאון, העלולים לסכן את בריאותו יותר מההשמנה עצמה. לכן, כיום מייעצים למי שחפץ לרדת במשקל לבדוק היטב באיזו מידה יוכל לעמוד בתהליך והאם רצוי שיתחיל בו בזמן הנדון.
כיצד יורדים במשקל ? ויש שניהם
כיום מקובלות חמש שיטות עיקריות לירידה משקל: תפריט מכוון, פעילות גופנית מוגברת, שינוי ההתנהגות, טיפול תרופתי והתערבות פולשנית.
כל השיטות שואפות להגיע למצב שבו צריכת האנרגיה של הגוף (כמות הקלוריות המוכנסות לגוף) תהיה נמוכה מצורכי האנרגיה שלו.
• תפריטים מכוונים (דיאטות): מבחינים בין שלושה סוגים עיקריים של תפריטים כאלה: תפריטים מגוונים אך דלי קלוריות, תפריטים המועשרים ברכיב תזונה אחד על חשבון האחרים ותפריטים עתירי חלבונים.
התפריט עתיר החלבונים נחשב ליעיל יחסית. כיום סבורים, כי יתרונו של תפריט מסוג זה הוא ביכולתו למנוע במידה מסוימת את פירוק השרירים לצורך הפקת אנרגיה.

• פעילות גופנית – מאפשרת הוצאת אנרגיה עקב הפעילות עצמה וגם מעלה את צורכי האנרגיה הבסיסיים של הגוף. הפעילות הגופנית עוזרת להמריץ את הגוף ולשרוף שומן לאחר המאמץ. הפעילות משחררת אנדורפינים במוח המסייעים לתחושת השובע. רוב האנשים העושים תנועה רצופה , ללא קשר לסוג הפעילות, גם אם זה פעמיים בשבוע – ישמרו על תזונה נכונה וכמויות מתאימות.

• שינוי ההתנהגות – עריכת שינויים מהותיים בדפוסי ההתנהגות. מחקרים מראים, ששיטה זו אינה כרוכה בסיכונים והשפעתה היא ארוכת טווח. שיטת השינוי בהתנהגות מבוססת על ארבעה עקרונות עיקריים:
רישום מדויק של המזון הנאכל, צורת האכילה, מיקומה ונסיבותיה, וכן של הפעילות הגופנית. מודעות לדפוסי ההתנהגות שהשתרשו אצל המטופל, שינוי הרגשות הכרוכים באוכל ובאכילה, שבירת ההתניות הקשורות לאכילה, מתן חיזוקים לעריכת שינויים התנהגותיים ומציאת פעילויות מתגמלות שאינן קשורות לאוכל, על פי שיטת לוסקי חיזוק אינטליגנציה ג – עושר.
שינוי התנהגותי יכול להתהוות גם דרך טיפול אישי או קבוצתי בשיטת לוסקי.

• טיפול תרופתי – אי יעילותם של תפריטי הרזיה לגבי חלק מבני האדם הובילה לשימוש בתרופות להורדת המשקל. חסרונו העיקרי של הטיפול התרופתי הוא בכך שברגע שהמטופל מפסיק ליטול את התרופות, הוא חוזר להרגלי האכילה הקודמים שלו ועולה במשקל בזמן קצר. הטיפול התרופתי גם כרוך בתופעות לוואי, שחלקן מסוכנות, ולכן אין ליטול תרופות להרזיה ללא פיקוח רפואי. כיום מבחינים בין חמישה סוגים של תרופות עיקריות המסייעות להורדה במשקל: תרופות מדכאות תיאבון, תרופות המגבירות את הפעילות המטבולית, תרופות המשנות את תהליכי העיכול, תרופות לפירוק שומנים מקומיים ותרופות משתנות או משלשלות.
תרופות נפוצות – קסניקל היא התרופה הנפוצה ביותר בכ- 140 מדינות ומיועדת בעיקר לבני נוער מגיל 16 ומעלה. התרופה פועלת באופן מקומי במעי, מעכבת את פירוק השומנים במזון וכתוצאה סופגת שליש מהשומנים בכל ארוחה. היא מכילה גם יוד שמשפיע על בלוטת התריס. היא אינה משפיעה על המוח ואין לה תופעות לוואי של התמכרות.
רדוקטיל – מיועדת לטיפול בהשמנת יתר בצירוף תוכנית להורדה במשקל. התרופה מיועדת לאנשים עם מדד מסת גוף BMI גדול מ- 30 וגורמי סיכון של יתר לחץ דם, סוכרת ודיסליפידמיה. התרופה מאיצה את המעברים במח ועל ידי כך מגבירה את רמת הסרוטונין, תורמת לתחושת שובע וגורמת למטופל לאכול פחות. היא גם מגבירה את קצב חילוף החומרים בגוף. מטופלים בתרופה יכולים להשיג בין 5% ל 10% של ירידה ממשקלם ההתחלתי. באחוז מסוים של מקרים מביאה התרופה לנזקים בכבד. כמוכן היא ממכרת.
תרופות מדכאות תיאבון – דיגוקסין – גורמת לתחושת שובע. התרופה מביאה לאבדן משקל ודרך פגיעה במסת השריר. בנוסף היא פוגעת במעבר האלקטרוליטים במיטוכודריה (מבנים בציטופלסמה של כל תא), מחליש את הנוירונים (קצות העצבים). כתוצאה האדם מאבד אנרגיה ללא מאמץ גופני. על ידי כך יכולים להיגרם ניוון שרירים ומקרי מוות.
תרופות משתנות ומשלשלות – קסדין או לקסטיב – התרופה גורמת להגברת שתן ולשלשולים. על ידי כך גורמת נזק לגוף, אינה עוזרת לרדת במשקל , גורמת לאיבוד נוזלים , הגוף יוצר תלות בכדור ועם הזמן יש צורך לעלות את המינון, הגוף מאבד מינרלים וויטמינים חיוניים לגוף, הורסת את דופן המעי ואין דרך לתיקנו.

• שיטות פולשניות – במקרים קיצוניים, כאשר כל השיטות שמנינו עד כה אינן מביאות להורדה הרצויה במשקל, מבצעים התערבות כירורגית או כירורגית למחצה. השיטות הפולשניות העיקריות הן: בלון בקיבה, מלתעות, שאיבת שומן, ניתוחי מעי וקיבה.
שאיבת שומן – מיועדת לאזורים מסוימים בגוף בלבד שאינם יורדים בתהליך הרזייה. תוצאות השאיבה תלויות בגמישות העור ולא רק במיומנות המנתח. במהלך הניתוח משרטטים את איזור העור והשומן, יוצרים חתך קטן שאורכו חצי ס"מ, מחדירים צינורית מתכת לתוך שכבת השומן התת-עורי ועל ידי תנועות אלימות הלוך ושוב קורעים את תאי השומן ושואבים אותם לתוך צינורית וממנה למיכל איסוף שקוף ומכויל. כך יכול מנתח לעקוב אחרי הכמות הנשאבת והרכבה. כמות השומן שניתן לשאוב מהגוף בפעם אחת מוגבלת ל- 2-3 ק"ג כדי לא לערער את מאזן הנוזלים בגוף. משך הניתוח תלוי באזורים ובכמות השומן והוא נע סביב שעה וחצי. לאחר הניתוח חובשים את המקום בתחבושת לחץ למשך שלושה חודשים עד חצי שנה כדי למנוע נפיחות. תופעות לוואי הם כאבים המופיעים בכל הגוף וסכנה לקרישי דם. הגוף מגיב בטראומה כמו לתאונה., לא ניתן לדעת האם העור ייצמד לשריר או יהיה מדולדל וידרוש ניתוח נוסף למתיחת העור. יכולות להיווצר דלקות. כמו כן, אדם שאינו שומר על המשקל יעלה בהמשך במקומות אחרים ויראה לא פרופורציוני.
ניתוח קיצור קיבה- בניתוח זה מתקינים טבעת מתכוונת סביב החלק העליון של הקיבה. באופן זה נוצר בקיבה כיס קטן בנפח 20 סמ"ק ומעבר צר אל עבר החלק הגדול של הקיבה. כ- 6 שבועות לאחר הניתוח מנפחים את הטבעת באמצעות הזלפת נוזל דרך מאגר תת עורי המחובר לטבעת. באופן זה ניתן להדק את הטבעת ולהקטין את קוטר המעבר ועל ידי הוצאת נוזל מהמאגר ניתן לשחרר את הטבעת ולהגדיל את המעבר דרכה. הגדלה או הקטנה אינם מצריכים הרדמה נוספת. הניתוח נעשה על ידי פריסקופיה, ההחלמה מהירה יחסית. ההתקנה יוצרת תחושת שובע ומסייעת בהקטנת כמות המזון הנצרכת. המטופלים רובם מרגישים פחות צורך לאכול. החסרונות הם שניתן לרמות ולאכול שוקולדים ואז המטופלים מתחילים בהקאות ממושכות. הניתוח מחייב לעיסה ממושכת של האוכל עד שנהיה פירורים. ללא לעיסה מספקת עלולות להתרחש מגוון תופעות: הטבעת יכולה להיסתם, או שתעלה צרבת, צורך להקיא, ייווצר קרע וצורך בניתוח חוזר. חשוב גם לצרוך ויטמינים ומינרלים כדי להשלים חסרים. התחלת הירידה במשקל היא איטית וכל פעם צריך להדק את הטבעת כאשר היא מתרחבת. כול המזון צריך להיכנס בצורה נוזלית. לא מומלץ להיכנס להריון בשנה הראשונה. יש צורך בבדיקת רופא כל שלושה חודשים וכן יש צורך להצטרף לקבוצת תמיכה המסייעת בהתמודדות אורח חיים חדש. תופעות לוואי נוספות הן צלקות. לניתוח סכנה של דימומים וסיכון של 3% לתמותה.

• שיטות נוספות – יש שיטות נוספות, שחלק מהן אינן ייחודיות דווקא לבעיית ההשמנה, כגון קבוצות תמיכה וגמילה, כדוגמת "אכלני היתר האנונימיים (OA), טיפול פסיכולוגי, היפנוזה, דיקור סיני (אקופונקטורה) וכד'.
עקרונות הטיפול ב- OA דומים לעקרונות קבוצות הגמילה של האלכוהוליסטים האנונימיים AA. זוהי מסגרת המעודדת את האדם השמן לרדת על ידי חיזוקים ועידוד. הבעיה היא שכאשר האדם מגיע למשקל היעד וממשיך להשתתף במפגשים – היא זוכה בפחות חיזוקים מכפי שקיבל קודם לכן ויטה לעזוב. אחר תקופה 80% מהאנשים חוזרים ועולים במשקל.
בקבוצות טיפוליות לומד האדם על עצמו דרך התנסויות ושיחות על האוכל ועל הפיצוי. ברוב הקבוצות יוצר המטופל תלות במטפל והולך בדרך שמטווה המטפל ועל ידי כך מתאפשרת הרגשת בטחון והירידה במשקל. יש שמצלחים לשמור על המשקל בעקבות קבוצה אך רבים חוזרים להשמין בהעדר מסגרת.
הטיפול הפסיכולוגי הפרטני מאפשר למטופל לחפש את דרכו בסבלנות. הוא לרוב טיפול ארוך בו המטופל מביא את התכנים והמטפל קשוב לקצב של המטופל, גם אם התהליך אורך שנים. המטופל עוזר למטופל לבנות בטחון כדי שיוכל לשנות את הגישה שלו לחיים. יש פסיכולוגים שהבינו שתהליך זה איטי והוסיפו לסל הטיפולים שלהם כלים נוספים שיעזרו למטופל לרדת במשקל.

• תוספי מזון – לליווי תהליך הירידה במשקל:
כיון שכל תזונה מוגבלת מצמצמת את כמויות ומרכיבי המזון יכולים להיווצר חסכים בויטמינים ומינרלים החיוניים לתפקוד תקין. חוסרים אלו עלולים לפגוע בתהליך הירידה במשקל, כיון שהגוף מגן על עצמו דרך עצירה בירידה. יש להיות במעקב מלווה בדיקות דם כל שלושה חודשים ולהתאים את התוספים.
הספרות המקצועית ממליצה ללא עוררין על התוספים הבאים:
אומגה 3 – פועלת כנגד מחלות לב וכלי דם , מצבי דלקת כרונית, רמות גבוהות של כולסטרול, יתר לחץ דם , כאבים בזמן הווסת ועוד. אדם זקוק ביום לכמות האומגה המצויה בשמונה דגים.
אצות ים – כמאכל או טבליות – מומלצות מכיוון שהן מכילות ריכוז גבוה של מינרלים, סידן, ברזל, חומצות אמינו וויטמינים החיוניים לגוף.

מניעת החזרה למשקל גבוה – השיטות המקובלות כיום לשמירה על המשקל הנמוך כוללת המשך רישום מדויק של כל הכרוך באכילה (זמני אכילה, כמות האוכל ואיכותו, הרגלי אכילה), פעילות גופנית סדירה, יצירת תמיכה מצד המשפחה, קבוצות תמיכה וקשר מתמשך עם מטפל. כיום נהוג להוסיף לעקרונות בסיסים אלה גם חינוך לתזונה מומלצת וכן שיטות לשיפור הדימוי העצמי. מחקרים שבדקו את יעילותן של שיטות אלה מוכיחים, שככל שהתמיכה שהמטופל זוכה לה רחבה יותר, כך גדלים סיכוייו להצליח בשמירה על משקלו הנמוך לטווח הארוך.
שכיחות העלייה החוזרת במשקל:
95% מקרב הנשים שעשו דיאטה וירדו עלו שוב במשקל בהעדר מסגרת תומכת.
5% מקרב הגברים שעשו דיאטה וירדו עלו שוב במשקל בהעדר מסגרת תומכת.

ההתמכרות לאוכל
אכילה והתמכרות
הסוגים השונים של התמכרויות לאוכל: אוכל מהווה ציר מרכזי בחיי אנוש, ומעורר אצל אנשים שונים שלושה דפוסי התמכרות שונים. שלושה הדפוסים הם אנורקסיה, בולימיה והתמכרות לאכילה.
• אנורקסיה מתבטאת בפחד מהשמנה, ללא קשר למשקל הגוף, והימנעות קיצונית מאוכל, שיכולה להוביל במקרים קיצוניים למוות.
• בולימיה מתבטאת בהתקפים תכופים של התמכרות לאכילה, ובעקבותיה טיהור על ידי הקאות יזומות, בליעת חומרים משלשלים או משתנים, דיאטה קפדנית או התעמלות מופרזת כדי לנטרל את השפעות האכילה הכפייתית. בין ההתקפים קיים עסוק כפייתי בתכנון טקס האכילה בבולמוס וההקאה הבאה.
• התמכרות לאכילה היא הפרעה המתאפיינת בבולמוסים של אכילה פרועה ללא הצורך בהיטהרות לאחר מכן. בהפרעה זו, בולמוסי האכילה תורמים לצריכת קלוריות מופרזת. אכילה גרגרנית מתרחשת לרוב בקרב שמנים, ושכיחותה עולה ככל שהגוף עולה במשקלו. הלוקים בהפרעה זו הם בדרך כלל מבוגרים מאלה הסובלים מאנורקסיה או בולימיה.
העבודה הנוכחית עוסקת בהתמכרות לאוכל, שאינה אנורקטית או בולימית.
ההתמכרות לאוכל והתמכרויות בכלל – התמכרות היא מצב בו קיימת תלות פסיכולוגית או תלות פסיכולוגית ופיסית בחומרים או בהתנהגויות. אדם מוגדר כמכור לאוכל כאשר החשיבה והפעילות הקשורה באוכל נעשית לחלק נרחב מחיי היומיום. במקרים קיצוניים יכולה ההתמכרות להביא לתחושות כובד ובדידות, לשבש את התפקוד ואת התקשורת עם בני משפחה וחברים.
התמכרות היא פעולה כפייתית ומעורבות מופרזת בעיסוק ספציפי. טווח ההתמכרויות הינו רחב, החל בהימור כפייתי, מין חסר אבחנה, צריכה של חומרים כמו אלכוהול, סיגריות וסמים וכלה בעסוק כפייתי באוכל. התמכרות היא פיתוח תלות בחומר ממכר (הגדרה מילונית). התמכרות יכולה לקרות לכל אחד, אבל לא אצל כל אחד היא מתבטאת באותו אופן. התמכרות יכולה להתחיל מלחץ חברתי עד שלבסוף היא משתלטת על האדם והוא אינו יכול להפסיק את אותו עניין החוזר על עצמו.
בין ההתמכרויות יש כאלו בהן אנו צורכים חומרים או התנהגויות שניתן להיגמל מהן, כמו עישון וסמים, ויש התמכרויות שהן הקצנה של התנהגות אנושית נורמטיבית, כמו קניות ואכילה.
הסימפטומים של התמכרות לאוכל: התמכרות לאוכל קיימת לרוב בקרב אנשים שמנים, אך גם אנשים רזים יכולים להיות מכורים לאוכל או למאכל מסוים. אוכל מהיר הוא זמין וכך גם ממתקים ומתוקים בכלל. עולם הפרסום מעורר כמיהה למאכלים.
נראה כי לשוקולד יש טעם ממכר. בנוסף, יש בשוקולד קפאין וסוכר, ששניהם ממכרים. נראה כי הסוכר תורם לתחושת רוגע במצבי לחץ או פחד והקופאין מעלה את העוררות במצבי עייפות.
איך מתבטאת התלות הפסיכולוגית שבהתמכרות לאוכל?
התמכרות לאוכל מתבטאת בתשוקה להמשיך ולצרוך את המאכל כדי להפיק הנאה או להפיג מתח ולהימנע מאי נוחות. המאכל המחולל תלות פסיכולוגית משפיע על האדם באחת מהצורות הבאות: הוא מפחית חרדה ומתח, יוצר התרוממות רוח או שינויים מהנים אחרים בהלך- הרוח ויוצר תחושות של יכולת מנטאלית ופיסית מוגברת או של עייפות והרגעות. כל התחושות הנעימות הללו הן רגעיות. כשפגה השפעת החומר – עולים תסכול וחוסר אונים, תחושת ריקנות וכעס המופנה פנימה.
במה שונה התמכרות לאוכל מהתמכרויות אחרות ?
אכילה היא מרכיב חשוב בחיים של כל אדם. כל אחד מאיתנו חש רעב במהלך היום. רובנו חשים כך כתוצאה מכך שהגוף זקוק להטעין את עצמו ולקבל אנרגיה. האוכל הוא מרכיב בסיסי בהישרדות שלנו בעולם. בכך שונה ההתמכרות לאוכל מכל התמכרות אחרת.
הסיבות להתמכרות לאוכל
המשמעות הכללית של התמכרות לאוכל: התמכרות לאכילה היא ביטוי לקושי של האדם לקבל את עצמו. היא מבטאת מאבק פנימי בין הרצון לחיות לבין המשאלה לא לחיות, עם נטייה לוותר על הרצון לחיות. אדם שנמצא בהתמכרות לאוכל מאבד חלק מהאנרגיה לתפקד בחיי היום יום ובכלל. ויתור זה על הרצון לחיות יכול לנבוע מסיבות שונות ברבדים השונים של האדם. לכאורה, ברגע שמופיעה התמכרות לאכילה היא מבקשת מאיתנו "להתנפל" על מנעמי החיים ולהכניס אותם פנימה. לכאורה, יש כאן היתר להנאה בלתי מוגבלת. אבל למעשה, זוהי דרך למסך תחושות, רגשות ומחשבות שקשה לנו להתמודד אתם. האכילה המרובה יוצרת בנו תחושת כובד ועייפות ומאפשרת לנו לעצור הכל, לשקוע בעייפות ובאי עשייה. התמכרות לאכילה מקושרת בשיטת לוסקי לאינטליגנציה כ – חיים.
"סולם המתח" – מצבי הלחץ בהווה: כל מצב לחץ מתמשך יכול לעורר התמכרות לאוכל. כך עומס רב ואחריות גדולה בעבודה, בגידה, מצב של כאב כרוני, נישואים עם קשיים, החלפת עבודה, הכנסת הורים לבית אבות או אחריות על הורים, וכד'. גם מצבים חיוביים כמו חגיגות ואירועים משמחים, קניית בית או מכונית עלולים להחוות כמצבי לחץ ולעורר רגשות שליליים שקשה לאדם להכיל אותם.
הרובד הפסיכולוגי של התמכרות לאכילה: במהלך החיים חווה כל אדם פגיעות, טראומות. כשהפצע הנפשי פתוח ואין מי שיעזור לו לטפל בו – הוא אינו מסוגל להסתכל בפצע ולחפש דרכים לרפא אותו. הכאב מביא אותו לחיפוש הרגעה בכל דרך. לעתים קרובות מביאים מצבי פגיעה להתכנסות פנימה במטרה לתת זמן ושלווה שיאפשרו לחזור לאיזון. כשאדם מתקשה לחזור לאיזון הוא מחפש עזרה, מחפש דרכים שתעזורנה להחזיר את שלוות הנפש שלו.
בסיטואציה זו הוא עלול להיכנס להתמכרות. המטרה הראשונית של כל התמכרות היא יצירת הגנה ומחיצה בין המתמכר לעולם כדי לשמור על האדם מפגיעה. ההתמכרות מאפשרת לאדם לעצור, להתכנס פנימה, "ללקק את הפצעים", כשהמטרה היא לאפשר התאוששות, חזרה לאיזון והחזרת שמחת החיים. ואכן, ההרגשה הראשונית בכל התמכרות היא של הקלה. ההתנסות של הקלה פותחת פתח להתפתחות דפוס התנהגות של פנייה אל מושא ההתמכרות בכל רגע של מצוקה. באופן זה "קם הגולם על יוצרו", הניסיון להירגע מתגלגל להתמכרות. הפצע הנפשי נשאר בלתי מטופל ובכל פעם שהאדם חווה אותו הוא חוזר אל מושא ההתמכרות. בהדרגה תופס מושא ההתמכרות יותר ויותר מקום ונהיה נושא מרכזי בחייו של את האדם.
פצעים נפשיים מביאים בעקבותיהם לעתים קרובות להתפתחות הצורך לרַצות. הילד שנפגע מנסה לרַצות כדי למנוע פגיעות נוספות. הילד שנפגע אף נוטה לקחת על עצמו, לעתים קרובות, אחריות לאירועים בהם נפגע ומפתח רגשי אשם. הצורך לרצות אחרים מביא לחוסר קשב לקול הפנימי ולביטול הרצון העצמי.
מתחת לרובד הפצע, רגשי האשם והרצון לרַצות קיימת בכל אדם חיוניות, צורך לממש את עצמו ולמצוא את היעוד שלו. קולות פנימיים אלה מנסים למצוא ביטוי. הצורך לרַצות חוסם אותם. אם קולות החיים חזקים ומנסים להשמיע את קולם – עלול הקול המרצה לפנות להתמכרות כזו או אחרת כדי לחסום את קולות החיים המסוכנים מלהישמע.
לפיכך מהווה כל התמכרות ביטוי לצורך עז לרַצות אחרים, למרות שזה נשמע מוזר. במלים אחרות: כל התמכרות מבטאת קושי של האדם לקבל לעצמו, רצון לא-להיות ולא-לחיות. חוסר רצון מסוג כזה יכול לנבוע מהרבה סיבות שונות ברבדים השונים של האדם, המוצאים ביטוי בדפוסי חשיבה שליליים שנתקבעו בו, כגון "לא מגיע לי להיות פה, לא מגיע לי לחיות", "אין בשביל מה, גם ככה מתים בסוף", "אהיה שמן ולא יתחילו איתי", "אני לא מספיק שווה כדי ליהנות מהחיים כי…" התמכרות גם יכולה לבוא ממקום של צורך שיראו את המתמכר או מתחושה שאף אחד לא רואה אותו.
הרצון הוא אנרגיית החיים, הכוח שמניע כל דבר וכל אדם. כשהרצון נחסם – אובד הכוח המניע. אדם שנמצא במצב של התמכרות, נמצא בחסימה מבחינת המניע הרגשי של מימוש עצמי ושל אנרגיה פנויה לתפקד בחיי היום יום ובכלל.
שיטת לוסקי

מהי שיטת לוסקי?

שיטת לוסקי מתבססת על ספר היצירה "נתיבות פלאות חוכמה" המיוחס לאברהם אבינו ומהווה פיתוח דרך אבחון וטיפול שפותחה על ידי ד"ר דני לוסקי.

שיטת לוסקי יוצאת מתוך ההנחה שהעולם הוא מרחב ריק המתמלא ברצון החופשי של האדם. הרצון החופשי הוא שמאפשר לאדם לממש את הפוטנציאלים שלו ולהגשים את עצמו. השיטה מאמינה שהתפקוד השלם שמתוך רצון חפשי יכול להתרחש רק כאשר קיים איזון בין הזרימה של הקבלה והזרימה של הנתינה. האיזון הנכון בין קבלה ונתינה מאפשר לאדם הרגשה של שלמות, איזון ושמחה. כאשר אין איזון בין קבלה ונתינה נוצרות תקלות ומחלות. כאשר החוסר מתמשך – האיזון מופר. כאשר האדם מתעלם מחוסר האיזון מתפתחים כאביו ובהמשך יכולות להתפתח למחלות. הכאבים והמחלות מהווים אותות אזעקה לאדם להתעורר למודעות ושינוי. מחלה מצביעה על שיבוש התקשורת בין גוף לנפש.

שיטת לוסקי מתייחסת לאדם כמכלול שלם המורכב משלושים ושתיים יכולות / אינטליגנציות. כל אינטליגנציה יכולה להתאפיין בעודף או בחוסר של קבלה או נתינה. כל יכולת מוצאת ביטוי בכל אחד מארבעה הרבדים שהם הפיזי, הרגשי, השכלי והרוחני. כל שינוי לטובה באחת האינטליגנציות באחד הרבדים – תשפיע לטובה על אותה אינטליגנציה ברבדים האחרים.

כאשר נוצרת תקלה האבחון בודק דרך האינטליגנציות בארבע הרבדים מה מוביל למה בכל רובד. לכל רובד יש את התופעות שלו המשפיעות אחת על השנייה:

תחושת בדידות, אובדן, חוסר תכלית חיים, פחד נטישה, תחושת קורבן, אשמה, בושה – כל אלה ואחרים יכולים להופיע ברובד הרוחני ולהשפיע על הרובד השכל. ברובד השכלי הם יתבטאו בדאגה, בלבול, קשיי ריכוז, שכחה, ערך עצמי נמוך, מצבי קונפליקט. ברובד הרגשי הם יתבטאו דרך דכאון, פחד, כעסים, רגשי אשם, תוקפנות, אכילת יתר, התמכרויות וכד'.. כל אלה יובילו בסופו לרובד הגופני ויתבטאו במחלות כגון: עייפות, השמנה, מיגרנות, יובש בפה, חריקת שיניים, לחץ דם, התמכרויות, מערכת חיסונית חלשה ואפילו הדרדרות לפשע.

שיטת לוסקי מאבחנת את הסיבות להיווצרות מחלה דרך האינטליגנציות (הפוטנציאלים) בהן מופיעה הבעיה במטרה לאזן את המטופל ולשחרר אותו מהמחלה שמנהלת אותו, במקרה הנוכחי -התמכרות לאוכל – השמנה.

המחלה היא תוצאה של הרגלי חייו, דפוסי החשיבה המקבעים אותו וכל הערכים שרכש ולמד במשך חייו. שיטת לוסקי עוזרת למטופל להתבונן ברצונותיו לפי סיבה ותוצאה. אותה תוצאה – מחלה – יכולה להיגרם מסיבות שונות. עבודת המודעות מאפשרת לכל אדם להתחבר לסיבות האישיות שלו להתהוות המחלה.

השיטה עוזרת למטופל דרך חינוך ושינוי ערכי חיים. היא מאפשרת לשכלל, לתקן ולחזק את האינטליגנציות כמו שניתן לחזק שריר בעזרת אימון. כמו כן קיימות תרופות פשוטות המסייעות בפיתוח האינטליגנציה הבלתי מאוזנת – על ידי החלשה או חיזוק של נתינה או קבלה. תרופות פשוטות הן למשל חיבוק, הליכה, טיול, קריאה, משחק וכו'…

הכוונה היא שמפתחת את המודעות והופכת פעולה פשוטה ורגילה לתרופה. באופן זה לומד המטופל לשנות עמדות ולקחת אחריות לשינוי של עצמו. המטופל מקבל כלים לרפא את עצמו, למנוע ואף להעלים את המחלה (ריפוי קוונטי) גם לאחר שהטיפול הסתיים, בכל פעם שיחוש המטופל תקלה או בעיה ידע לפתור אותה דרך הכלים שרכש.

שיטת לוסקי עוזרת למטופל ליצור שינוי בגישתו של המטופל. היא עוזרת למטופל לראות מה מסתתר מאחורי המחלה מתוך השורש הראשוני של תחילת הבעיה כדי לפתור את המקור הראשוני.

הטיפול בהתמכרות לאוכל – השמנה על פי שיטת לוסקי: על פי התפיסה של לוסקי (2008) ניתן להתייחס לכל סימפטום או מחלה כמצב שיש בו רווח והפסד.

מה מרוויח האדם מהשמנה?
חופש מלא לאכול ללא גבול, בלי הגבלה
יכולת "להעלם" בתוך השומן, להתחבא, המשמשת הגנה מפני מגע, המין השני, פגיעות
הנוחות של הוויתור מלקיחת אחריות
שמים לב אלי בכל מקום- רואים אותי
האוכל נותן לי בטחון, מרגיע אותי, יש לי סיפוק מידי
דרך האוכל אני אוהב את עצמי,
האוכל הוא הפתרון היחיד לרגשותי הכואבים
האוכל הוא החבר המנחם ביותר עבורי, הוא תמיד זמין לי בנאמנות
מוותרים לי , עושים בשבילי כי קשה לי לזוז

מה מפסיד האדם מהשמנה?
בריאות לקויה
ירידה באיכות החיים
קושי וכבדות פיסי
בושה במראה
תחושת כישלון
אכזבה עצמית
תסכול
אנשים לא מפרגנים לי
החברים מרחמים עלי
לא יכול ללבוש בגדים אופנתיים, ולא יכול לקנות בכול חנות בגדים
לא יכול לחיות באמת כי אני כבד מלזוז. אני צופה באחרים, חי דרכם
לא יכול לאהוב את עצמי, כי אני לא מקבל אותי שמן…

שיטת לוסקי בהתייחסות לאספקטים הפיזיולוגיים של השמנה:

• הישרדות – אכילה היא צורך ראשוני המאפשר לאדם לחיות. בלעדי מזון לאחר זמן לא ניתן להתקיים. חוסר איזון נוצר כאשר אדם מכניס יותר אוכל מכפי שהוא מוציא.
חוסר איזון זה מקושר לאינטליגנציה כ – חיים – היכולת לחולל שינוי ולהעביר הלאה כדי לחיות חיים ארוכים וטובים. חוסר האיזון מבטא פחד מנטישה, מוות, היצמדות וקושי להעביר הלאה. חוסר האיזון מקושר גם לאינטליגנציה 2 – בראשית – היכולת להתחיל מהתחלה בכל מקום, זמן וגיל. חוסר האיזון מבטא פחד משינוי. אדם שאינו רואה, אינו שואל, מרגיש שהכל לרעתו, הכול מקרה.
• המזון – הוא מה שהאדם מכניס כאשר הוא רעב. האיזון של מה שהאדם מכניס פנימה – את מה שנכון וטוב לטבע שלו מבחינת סוג מזון וכמויות – או שהאדם מכניס מאכלים אשר מזיקים לאיזון שלו ויוצרים השמנה – מקושר לאינטליגנציה ב- חוכמה היכולת לתזמן פעולה היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך. חוסר איזון ימצא ביטוי בהתחשבנות עם הזולת, אי בחירה של עיתוי ומינון נכון.
• השמנה – מתאפיינת בשני סוגים בעייתיים – סוג האגס וסוג התפוח –
השמנת האגס מקושרת לאינטליגנציה ס – בטן – יכולת התרגול, ההפנמה והאימון האישי, יכולת הפעולה מתוך אמונה וערכי מוסר. חוסר איזון בא לידי ביטוי באדם לא מתמיד, לא מתרגל, חסר אמונה, כועס, הרפתקן, פטפטן.
השמנת התפוח מקושרת לאינטליגנציה מ- רצון לתת – היכולת לתת כמטרה נעלה. חוסר איזון מבטא אדם נוקם ונוטר, סוחב ויוצר קרמה, חמקמק, נותן בשביל לקבל.
השמנת התפוח מקושרת גם לאינטליגנציה ח – דיבור – היכולת לדבר, לשתף, לשחרר, להרצות, להשתתף בדיון והיכולת להבחין בין נכון לשגוי, יכולת לבדוק בדיבור אמת. חוסר איזון מבטא אדם סגור, שגוי, שולף, לא מכבד את המילה שלו , מוציא לשון הרע, מאוים.
• המחלות הנובעות מהשמנת האגס והתפוח – הן מחלות לב ולחץ דם גבוה. השמנת האגס גם מביאה אתה סוכרת.
מחלות לב (אגס, תפוח) מקושרות לאינטליגנציות הבאות: א- רצון חופשי, ט- טעם, 3- אהבה.
א – רצון חופשי – היכולת לדעת שהעולם הוא מרחב ריק המתמלא ברצון החופשי שלך. חוסר איזון באינטליגנציה א – בא לידי ביטוי באדם שאינו רואה אפשרויות חדשות, אינו מאמין שניתן לחולל שינוי.
ט – טעם – היכולת להבחין בין טוב ורע ויכולת לפעול בטעם טוב. חוסר איזון באינטליגנציה ט באה לידי ביטוי באדם נהנתן, חסר טעם, רודף כבוד, קנאי, פזרן, לא ישר, לא מתחשב.
3 – אהבה – היכולת לדעת שאהבה היא תרופת כל התרופות. חוסר איזון באינטליגנציה 3 מוצא ביטוי באדם לא חוקר, לא אוהב את עצמו, קמצן, לא מסופק, חסר שמחה.
לחץ דם גבוה (אגס, תפוח) – מקושר לאינטליגנציה צ- לב – יכולת ליצור חברות, אהבה, מחויבות יכולת קבלה, שיתוף וסיוע לאחרים, יכולת ניהול והובלת אנשים למשימות ויעדים. חוסר איזון באינטליגנציה צ באה לידי ביטוי באדם שמפחד, שונא שנאת חינם, מרחף, עם רצון לקבל, קרירות, איטיות, הליכה נגד.
מחלת הסוכרת (אגס) מקושרת לאינטליגנציה ר- שלום – היכולת להכיל את השונה ואחר ממך וליצור שלם ושלמות. חוסר איזון באינטליגנציה ר בא לידי ביטוי במלחמה פנימית, קושי לחיות, אי קבלה עצמית, אי יכולת להכיל אחרים.

ארבעת הרבדים: שיטת לוסקי עובדת באמצעות טכניקות של הרפואה המשולבת על ארבע הרבדים הבאים. לכל רובד האבחונים והטיפולים המתאימים לו:

הרובד הרוחני – מבטא את היכולת להגדיר את הרצון ואת כיוונו. (אותיות א מ ש ). ברובד הרוחני מתחייב איזון בין הרצון לקבל (ש) ובין הרצון לתת (מ), כדי ליצור את הרצון החופשי (א) שהוא כוח החיים. כאשר הרצונות לא מאוזנים והאדם נותן כדי לקבל נוצר קלקול באיזון. אדם שמן נמצא באחת או יותר מהתחושות הבאות: בדידות, אובדן, חוסר תכלית חיים, פחד נטישה, קורבן, אשמה, בושה.
אבחון הרובד הרוחני נעשה באמצעות: דרך המשוב, עץ חיים, אותיות השם, חלומות
הטיפולים ברובד הרוחני נעשים באמצעות: תרופות לוסקי, הילינג רוחני, מדיטציה, תפילה.

הרובד השכלי – מבטא את היכולות השונות המאפשרות ביחד לשנות מחשבות, אמונות וערכי חיים לצורך שינוי המציאות (אותיות ב ג ד – כ פ ר ת). אדם שמן נמצא באחת או יותר מהתסמונות הבאות: דאגה, בלבול, קשיי ריכוז, שכחה, ערך עצמי נמוך, מצבי קונפליקט.
אבחון ברובד השכלי נעשה באמצעות: תשאול, משפטי מפתח, שאלון ערכי חיים,
הטיפול הרובד השכלי נעשה באמצעות: פסיכותרפיה, דמיון מודרך, גוף-נפש, סיפורים.

הרובד הרגשי – מתאפיין דרך המספרים 1 – 10 ומבטא את החוסר שיש לאדם בחייו, בין אם הוא חוסר אמיתי או מדומה. חוסר מביא בעקבותיו ניסיונות בלתי פוסקים למלא אותו.. אצל האדם השמן יתבטא הרובד הרגשי דרך אחד או יותר מהתסמונות הבאות: דיכאון, פחד, כעסים, רגשי אשם, תוקפנות, אכילת יתר, התמכרויות ועוד.
אבחון ברובד הרגשי נעשה באמצעות: אבחונים: קלפי יצירה ומזלות
הטיפול הרובד הרגשי נעשה באמצעות: פסיכודרמה, הילינג, פרחי באך, שילוב אמנויות.

הרובד הגופני – מתאפיין דרך האותיות ה,ו,ז,ח,ט,י,ל,נ,ס,ע,צ,ק שמבטאות את שנים עשר החושים הגופניים בעזרתם האדם קולט מידע, מעבד אותו, קובע יעדים ומיישם אותם.
אבחון ברובד הגופני נעשה באמצעות: דופק, לשון, חכמת הגוף, הרגלי חיים, כף יד.
הטיפול הרובד הגופני נעשה באמצעות: עיסוי, דיקור, פרחי באך ותזונה טבעית.

טבלה: התרופות בשיטת לוסקי המכוונות לנתינה או קבלה:

רובד רוחני – היכולת לכוון את הרצון וכיוונו:
תהליך עצמי שם תרופה המכוונת לנתינה -קבלה ורציונאל אינטליגנציות ומשמעותן
תן לעצמך לעשות מה שאתה אוהב ומשמח אותך שלוש פעמים בשבוע במשך חצי שעה בלי הפרעות. עשה למען אהבה עצמית

רציונאל: מילוי חסך כדי לאפשר מילוי שאינו דרך אוכל א- רצון חופשי- היכולת להבחין שהעולם הוא מרחב ריק שמתמלא ברצון החופשי שלך
במשך 40 יום הגד תודה וברך את הקרובים לך שנמצאים בקרבתך ואת העולם.
תפילה ותודה לאחרים
רציונאל: הסבת תשומת הלב אל האחר והעולם כדי לתת ערך לעצמו ולהתמלא מכך מ- רצון לתת – היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים

עשה לפחות מעשה אחד טוב וטפח לעצמך על השכם למשך חודש טפח לעצמך על השכם
רציונאל: למלא את הכלי במעשים חיוביים שיעלו את תחושת הערך לגבי החיובי שבאדם ש- רצון לקבל – היכולת להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך ואת כיוונו.

רובד שכלי – מורים – היכולת לחולל שינוי בגישות ובאמונות:
תן ברכה עם כוונה מתן ברכה
רציונאל: כשהאדם מברך – הוא נהיה מודע לתזמון האכילה שלו. ב- חוכמה – היכולת לתזמן פעולה- היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך
התפלל וכוון כוונה למטרה אחת שאתה רוצה להשיג עד שתשיג אותה התכוון להשיג מטרה
רציונאל: ככל שתהיה ממוקד יותר – תשיג אותה מהר יותר. ד- זרע – היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה
העבר לאדם אחר דבר שאינך זקוק לו ושאתה יודע שהוא זקוק לו העבר הלאה חפץ
רציונאל: יצירת מודעות לכך שיש לך שפע כ- חיים- היכולת לחולל שינוי פנימי. להיות בתנועה ולהעביר הלאה
בקש מעצמך סליחה על שפגעת בעצמך או ביקרת את עצמך, במשך חודש. בקשת סליחה עצמית
רציונאל: מחילה לעצמך מונעת כעס עצמי שגורם לבולמוס. פ- ממשלה- היכולת לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות ושחצנות
חייך אל עצמך במראה ואמור לעצמך "אני אוהב אותי" משך 3 חודשים. שלום פנימי
רציונאל: כשתחייך לעצמך תגלה את היופי החבוי בך. ר- שלום – היכולת להכיל את עצמך ואחרים כדי ליצור שלם שלמות.

רובד רגשי – כוחות היכולת לזהות ולאבחן חוסרים:
בחר יום בשבוע וצא לטייל במקום חדש לך. טייל במקום לא מוכר לך
רציונאל: התמלא ולא מאוכל 2- בראשית- היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל עת
בקש משלושה אנשים היקרים לך חיבוק. חיבוק
רציונאל: התמלא ולא מאוכל 3- אהבה- היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות
בחר לך שעה ביום וצור בה יצירה חופשית, שמהנה אותך. ביטוי לא מילולי
רציונאל: התמלא ולא מאוכל 4- חופש- היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא
צור לעצמך מנטרה חיובית ואמור אותה 40 יום בכל בקר . מנטרה
רציונאל: ככל שתחזור על המנטרה שלך – תאמין יותר בהשגת המטרה 5- מחשבה- היכולת ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה
נסה לראות את הצד החיובי באדם אחר, שנראה לך שלילי, למשך שבוע . ראיית החיובי אצל האחר
רציונאל: כשתראה את החיובי אצל האחר – תגלה את היופי החבוי בך 6- אחדות- היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה
השבוע כל פעם שאתה אוכל שים הכול גלוי על הצלחת כשאתה אוכל משהו – שים אותו גלוי ותראה במודעות מה נכנס לך לפה
רציונאל: מודעות מהווה את הבסיס לתזונה נכונה 10- גילוי- היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה

רובד גופני-חושים – שכלול היכולת לקבוע יעדים ולממשם
השבוע פעמיים דמיין את עצמך ובהדמיה תראה את עצמך רזה.
הביא לפגישה את חששותיך
הסתכל פנימה וראה את עצמך רזה
רציונאל: ראיית עצמך העתידי בדמיון – מאפשרת לממש את החיזיון. ה- ראיה- יכולת ראיה חזותית, מרחבית, על חושית, דמיונית, רב ממדית
כל פעם לאחר אכילה רשום
בפירוט מה אכלת, ואת רגשותיך. האם זו הייתה אכילה מרעב פיסי
או רגשי כתיבת יומן עם תאריך, שעה, מה אכלתי, מה הרגשתי
רציונאל: מודעות מהווה את הבסיס לתזונה נכונה ח- דיבור – יכולת דיבור, כתיבה, שיתוף, הרצאה, אבחנה בין נכון ושגוי
במשך השבוע כל יום בחר מאכל אחד, גם ירקות, ולעס אותו לאט לפחות 32 פעם אכול מאכל שאתה אוהב ולעס את אכול הכי לאט שאתה מסוגל וטעם את טעמיו
רציונאל: מודעות מהווה את הבסיס לתזונה נכונה ט- טעם- יכולת להבחין בין טוב ורע ויכולת פעולה בטעם טוב
עשה 10 דקות משהו שאתה לא רגיל אליו כמו ריקוד. הכר את עצמך

רציונאל: התמלא ולא מאוכל י- מעשה- יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור
השבוע תבחר תנועה אחת שאתה אוהב ובצע אותה פעמיים שלוש פעמים השבוע. בחר תנועה אחת שאתה אוהב

רציונאל: התמלא ולא מאוכל ל- תשמיש- יכולת גילוי דרך מגע, גוף, טבע, ריקוד, תנועה
כל פעם שאתה מתקלח השבוע
תעסה את גופך עם ליפה כדי להכיר את גבולות גופך. קחי ליפה קשה וסבני את גופך
רציונאל: הכרת הגבולות של הגוף תאפשר קשב לגוף ל- תשמיש- יכולת גילוי דרך מגע, גוף, טבע, ריקוד, תנועה
פעם בשבוע פנק את עצמך בעיסוי
על ידי סטודנטים או לבד עיסוי / מגע או אמבטיות / קרמים

רציונאל: התמלא ולא מאוכל ל- תשמיש- יכולת גילוי דרך מגע, גוף, טבע, ריקוד, תנועה, אמנויות, ציור
קבע יעדים והתכוונן להנות מהתהליך כך שתשכח את היעד הנאה מהדרך שלך
רציונאל: מודעות לדרך ממלאת צרכים עמוקים ומחליפה את הצורך באוכל נ-הלוך/דרך- יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות
אמור כול יום "אני אוהב את החיים ויש לי המון סבלנות" סבלנות אל עצמך
רציונאל: אהבה עצמית ממלאת ולא באוכל ס-רוגז/בטן- יכולת תרגול הפנמה ואימון אישי, יכולת פעולה מתוך אמונה
הודה לאחרים על המסע המופלא שאתם עושים ביחד הודה לחבריך
רציונאל: הכרת ערך האחר – ממלאת באהבה ומצמצמת את הצורך באכילה בולמוסית ס-רוגז/בטן- יכולת תרגול הפנמה ואימון אישי, יכולת פעולה מתוך אמונה
תן לעצמך ליצור קשר חדש שיביא איתו הרפתקה חדשה. הרפתקה לעצמך
רציונאל: מלא את עצמך באופנים שאינם קשורים לאוכל צ-הרהור/לב- יכולת חברות, חמלה, מחויבות, קבלה, שילוב וניהול אחרים

מקרה טיפולי

המטופלת: ליה (שם בדוי) בת 55 , נשואה, שלושה ילדים, עוסקת בקוסמטיקה. היא הגיעה אלי לטיפול בגלל עודף משקל ניכר, כבדות, וקוצר נשימה. סיפרה על הצטננויות ומחלות חוזרות לעתים קרובות. כן דיווחה על עישון מאסיבי של סיגריות וצריכת קפה מוגזמת. התקשתה לקום בבקרים, התקשתה להרדם, ויחד עם זאת עבדה שעות ארוכות אחר הצהרים.
ליה מאירת פנים, ידידותית, מקרינה שמחה גם כשהיא מדברת על דברים קשים. היא יצירתית, שרה ומנגנת. מתארת מצבי רוח קשים, כעס רב היוצא בעיקר על אמה המבוגרת, המצפה ממנה ציפיות אינסופיות, אך על הילדים, ובעקר על בן הזקונים בן ה-17. ליה מרגישה מחויבת למלא את דרישות אמה. סובלת ממיגרנות תכופות. למרות גילה עדיין מקבלת מחזור לא סדיר. שבוע ומעלה לפני המחזור קיימים כאבים חזקים שמשתקים אותה וגורמים לה לבטל פגישות עבודה. עושה שימוש עצום במשככי כאבים, בכמויות לא פרופורציונאליות. ( מבנה גוף תפוח )
היא מארחת חברים ללא גבול, בכל שעה, ללא כל תשומת לב לצרכים שלה. זמינה לילדיה בכל שעה, ללא גבול. עם זאת עיסוק רב בפנקסנות וניתוק קשרים שרירותי עם אנשים לאחר קשר אינטנסיבי אתם.

תהליך האבחון – בתהליך האבחון נבחרו מבחני אינטליגנציה, מהרבדים שונים.

אבחון הרובד הרוחני :

אבחון אותיות השם- "שמות של אנשים הם צירופים של אינטליגנציות שמהם עולות משמעויות ויכולות שונות. שילוב האינטליגנציות המרכיבות את השם המלא של אדם מאפשרות התייחסות למבנה האישיות ופרופיל האינטליגנציות המרכיב את השם. שמו של האדם הוא המגבלה שלו וגם הפתח שלו לצמיחה. שמו של אדם הוא כמו זרע ממנו צומח העץ כולו, ועל כן צריך לבדוק אם בעל השם מחובר לשמו או שהיה מעדיף להחליפו, מה הן האינטליגנציות שהיו חסומות רק בגלל הדימוי שהשם העניק לבעליו וכד'." (לוסקי, 2008)
באבחון אותיות השם עלה כי ליה פועלת מתוך ריצוי אחרים על מנת לקבל. יחד עם זאת קיימת מודעות עצמית לנתינה. יש לה צורך ויכולת למגע לאחרים, קיים קושי עשיית המעשים הנכונים ויכולת ראיה וקליטת אחרים,
תהליך של קבלה והכלה של השונה תאפשר לה לראות את האור בצורה טובה יותר ותביא אותה לראיה ולהארה.
לליה רגישות בקורקבן, בכבד ובכליה השמאלית. השפעות חיצוניות יכולות לפגוע במערכת החיסונית. יתכנו גם רגישויות בבטן.

פירוש חלומות- חלום הוא מסר מהנשמה לאדם החולם. חלומות מייצגים ומסייעים לאדם להיות מחובר לאני הפנימי. ניתן להבחין בכמה סוגים של חלומות: חלום נבואי, חלום אמיתי, חלום שקוף, חלום המשך וחלום ג'יבריש.
בפירוש חלומות עלתה האינטליגנציה י – מעשה (בחוסר), ו – שמיעה (בעודף).

סיכום אבחון ברובד הרוחני:

א – רצון חופשי: ליה יודעת את יעודה. יחד עם זאת היא נמצאת במצב של חוסר ביצוע, חוסר חיבור עם האני הפנימי, חוסר הגדרה עצמית, חוסר רצון וכוח חיים. יתכן כי מתוך עודף פוטנציאלים אינה מצליחה לבחור.
מ – רצון לתת: נמצאת בנתינת יתר לשם קבלה, כדי "להיות בסדר", כדי שיאהבו אותה. אינה מסוגלת לומר "לא" ולשים גבולות.
ש – רצון לקבל: חוסר השלמה, ריקנות ומילוי על ידי יצרים חומרניים.
א, מ, ש – חוסר איזון בין הרצון לקבל והרצון לתת.

אבחון הרובד השכלי:

אינטליגנציה i32 – שאלון ערכי חיים:
"שאלון ערכי חיים הוא כלי בסיסי להכנת מפת אינטליגנציות אישית. מטרת השאלון לבחון את רמת היכולת של הנבדק על כל אחת מ – 32 האינטליגנציות, איתור האינטליגנציות החזקות ותחזוקן ואיתור האינטליגנציות נחלשות ותיקונן, כדי להביא את האדם לאיזון. " (לוסקי,2008)

ניתן לראות על פי מבחן ערכי חיים כי האינטליגנציות החלשות הן : י – מעשה, ח – דיבור, ו – שמיעה, ז – ריח, ס – בטן, נ – דרך, 10 – גילוי, פ – ממשלה.
האינטליגנציות בעודף הן: ג – עושר, כ – חיים, 2 – בראשית, 8 – ריפוי, ת – חן, ק – תא.

משפטי מפתח: איסוף נושאים מרכזיים מתך שיחה עם המטופל וחילוץ אינטליגנציות מתוכם.
המשפטים: "אני רוצה להיות רזה. אני פוחדת שאני אשמין בחזרה." אינטליגנציה: נ – דרך

סיכום אבחון ברובד השכלי:
האינטליגנציות בעודף אצל ליה הן: ג – עושר, כ – חיים, ת – חן.
ג – עושר: תחושות שהאוכל נותן סיפוק מיידי (הוא תמיד זמין, "נאמן", וממלא את הריקנות הפנימית, אשליה עצמית, חוסר שליטה והרגלים לקויים, נטייה להיות דרמטית ולהלקות את עצמה.
כ – חיים: אמונה בעולם הרוח, חוסר אמונה בעצמה ובאנשים, בעקבות תחושת פגיעות. קושי להכיל את טראומות העבר ולשנותם בתודעה שלה, קושי בשינוי ואי יכולת לחולל שינוי. מרגישה חלשה ומאוכזבת מעצמה שוב ושוב. מסוגלת לחולל שינוי אצל אחרים, אך חסר אונים מול עצמה ובעקר מול ההתמכרות. קושי להבין שהאכילה המופרזת היא התמכרות העונה על צרכים פנימיים. התמודדות חיצונית מעלה בה הרבה תסכולים ותחושת אי יכולת, היא אינה מאמינה ביכולתה להתגבר ולהתמודד ואז היא נכנסת למאבקים עם האוכל במקום להתמודד עם החיים.
ת – חן: קושי בזיהוי ההתנהגויות וההרגלים הבעייתיים, חוסר ארגון פנימי, יש נטייה להיות כלפי חוץ ולא כלפי פנים אל האמת שבתוכה.

האינטליגנציות החלשות (בחוסר) הן: ב – חכמה, פ – ממשלה, ר – שלום.
ב – חכמה: חוסר יכולת לתזמן את המאכלים המתאימים והכמויות הנכונות. חוסר בטחון. חוסר יכולת לתזמן פעולות להוצאת מה שמכניסים. תפיסת עולם של כשלון. נטייה להפריז באכילה, לזלול, דפוס של הרס עצמי. אכילה עתירה בסוכרים, שומנים ופחמימות כתמריץ אשלייתי שגורם לתחושת הקלה או רוגע. חוסר תכנון של אוכל בריא ומזין.
פ – ממשלה: חוסר בטחון, חוסר שליטה עצמית וסביבתית, מכשילה את עצמה על ידי משפטים כמו "אני לא יכלוה", "זה קשה מדי". משפטים אלה מביאים לחוסר שליטה מנטאלית ויוצרים את האכילה המוגברת, בולמוס. רצון לתפוס תשומת לב, צורך שיכבדו אותה, קושי בריכוז, ירידה בזיכרון, הססנות בקבלת החלטות, דימוי עצמי נמוך. מאשימה עצמה בכישלונות ואינה מאמינה בעצמה ובעולם.
ר – שלום: חשיבה שלילית – לאחר הבולמוס – מדללת את האנרגיה של ליה ומונעת ממנה להשיג את המשקל התקין והיציב. חוסר שלום פנימי בין הרבדים השונים, ויכוח פנימי.

אבחון הרובד הרגשי

קלפי יצירה: "קלפי יצירה הם קלפים קבליים ייחודיים לאבחון, לטיפול ועבודת מודעות בשיטת לוסקי… ניתן להסתייע בהם להבנת משמעות שמות, צירופי אותיות ומספרים, וכן להבנת התנסויות בחיים בעבר ובעתיד."(לוסקי, 2008)
מזלות ורגישויותיהם: החושים והמנהיגים משלימים ומשפיעים אחד על השני. התפקידים שלהם קשורים, מקבילים ומשלימים. המזלות והמאפיינים שלהם מסייעים באבחון היכולות החזקות והחלשות של האדם.
ליה היא בת מזל אריה. "מזל אריה מייצג נהנתנות ורוחב לב, כבוד, מנהיגות, יושר, אצילות ונדיבות, רגיש בגב ובלב, מקושר ליכולות של אינטליגנציית טעם. חוש הטעם (כליה ימין) מבחין בין טוב ורע, מוציא פסולת דרך השתן, מקפיד על טעם טוב בדיבור, בלבוש ובמעשה ונהנה מטעם החיים. מתאפיין ביכולת לקחת אחריות על הטוב ועל הרע, להשתנות במקום לשנות אחרים, לקחת אחריות במקום להאשים אחרים, להיות אחראי במקום קורבן, להשפיע במקום להיות בתגובה, לעשות דברים בטעם טוב וליצור טעם לחיים."
סיכום אבחון ברובד הרגשי:

האינטליגנציות הנמצאות בעודף אצל ליה הן: 2 – בראשית, 7 – התבוננות, 8 – ריפוי.
2 – בראשית: קושי לבחור מה נכון. רוצה להנות מהחיים בכאן ובעכשיו בלי לקחת אחריות על המשך החיים.
7 – קושי להיות, חוסר יכולת להכיל את הנאות החיים כמו טיולים, מין, בלויים, יצירה. ליה נמצאת באדישות ואיבוד עניין לגבי פעילויות שנחשבות מהנות.
8 – קושי כתוצאה מטראומות העבר, פחד, דיכוי, חוסר ביטוי רגשי, חסימה רגשית, מסכנות וקונפליקטים לא פתורים. מתחת להפרעה של אוכל ועודף משקל (חוסר) אצל ליה חבויה בעיה רגשית של פחד חבוי מאינטימיות, מלהיות מנוצלת, שלא יראו אותה. הפחדים חבויים כיון שקשה לה להתמודד אתם, והאכילה עוזרת לה לסגור אותם. קושי עם התמודדות עם רגשות שליליים כמו בושה, גועל, אשמה, שנאה עצמית, מועקה, שעמום, היות דחויה ועוד.
האינטליגנציות בחוסר הן 3 – אהבה, 4- חופש, 10- גילוי
3- אהבה: פחדים וחרדות שיקרה לה משהו רע, מלפגוע ולהיפגע, לבגוד ולהיות נבגד, חשש שלא יהיה בסדר, מרצה ומרגישה שהריצוי הוא על חשבונה. מרגישה שעדיף להיות שמנה מאשר להיקלע למשהו יותר גרוע, רצון לפצות את עצמה, "מגיע לי".
חוסר אהבה עצמית וחוסר עשית דברים של אהבה אשר ממלאת אותה. לאחר הבולמוס תחושות כישלון, שנאה עצמית, דיכוי עצמי, ייאוש ואשמה .
4 – חופש: קושי להיות בחופש ולהרגיש את עצמה. הרס – נכנסת למצבים שאין חזרה מהם. קושי עם מסגרות, קושי להיות בהתאמה עם הטבע שבה, מאבק נגד הטבע ונגד עצמה. קושי בהסתגלות חברתית וניתוק קשרים או שהיא המארחת האולטימטיבית המרצה – המשקיעה והמתרוקנת. קושי להיות לבד ולהתמודד עם הריקנות ותחושת חוסר, חלל. קושי להביע את עצמה ורגשותיה ולהבחין מה נכון ומה שגוי.
10- גילוי: חיה עם עצמה ועם הסביבה במסכה שהכל בסדר

אבחון הרובד הגופני

אבחון כף יד: "אבחון בכף היד היא כלי להתבוננות ואבחון. על פי כף היד ניתן לאבחן את מצבו הפיזי והנפשי של האדם. כף היד היא מיקרוקוסמוס של החיים ושל 32 האינטליגנציות או היכולות שיש לאדם." (לוסקי,2008)
לליה יד מקבלת (מים), חוסר איזון בין נתינה לקבלה, יד מרובת קוים (מבולבלת) עם צרכי שליטה (פ). היא יצירתית. אצבע המעשה נראית לא מחוברת לשאר האצבעות (התרשמות כי י – מעשה – חלש.)
אבחון לשון: אבחון הלשון הוא כלי להתבוננות ואבחון. אבחון חוכמת הלשון מבוסס על ספר היצירה, ובוחן את האינטליגנציות הרוחניות, השכליות והגופניות.

באבחון הלשון עולה כי אצל ליה האינטליגנציות החלשות הן: ח – דיבור – המסס, ה – ראייה – כבד, ו – שמיעה – מרה, ז – ריח – טחול, פ – ממשלה – אף שמאל.
אבחון שפת גוף: האיברים בגוף משקפים מחשבות ותחושות מצב האיברים בגוף משקף את הנפש, ניתן ללמוד על הנפש מתוך התבוננות בגוף ועל הגוף מתוך התבוננות בנפש." (לוסקי 2008) התבוננות בשפת הגוף יכולה לבטא את יכולות המטופל ואת החסימות שלו..
סכום אבחון ברובד הגופני:
האינטליגנציות של ליה בעודף הן: ה- ראיה , ק- תא.
ה – ראייה: קליטת יתר, ראייה של אחרים לעומק בלי יכולת להכיל את הראיה על האחר ובלי יכולת לקבל את מתנת הראייה. חוסר קרקוע והפרעה באיזון בין הכנסה מופרזת של אוכל ובין הוצאה ופירוק.
ק – תא: יודעת את שורשם של דברים, מוצפת בזיכרונות, ואז נוצרות הפרעות שינה, נדודי שינה וקושי להתעורר בבוקר.

האינטליגנציות בחוסר הן: ו – שמיעה, ז -ריח, ח – דיבור, י – מעשה, ס – בטן, נ – דרך, ט – טעם, ל – תשמיש, ע – מוח
ו – שמיעה: קושי והקשיב ולשמוע מה נכון עבורה. הפרעות ותנודות של שינוי במשקל הגוף.
ז – ריח: קושי באבחנה של אמת ושקר.
ח – דיבור: קושי לבטא את רגשותיה האמיתיים. ריצוי. מנהלת עם עצמה שיח פנימי של נפרדות. חוסר שיתוף אמיתי. תחושת בדידות. תסכול עמוק, שאף אחד לא מצליח להבין אותה, הסתגרות.
ט – טעם: הפרעות אכילה שמתבטאות באכילת יתר. יכולות להיות צומות ולאחריהן בולמוסים. תזונה לקויה שיוצרת חסכים של ויטמינים ומינרלים..
י – מעשה: קושי בדחיית סיפוקים, הפרעות בעשייה מתוך כובד, עייפות, דיכאון, חוסר אנרגיה והסתגרות.
ל – תשמיש: חוסר פעילות גופנית וקושי במגע גופני, חוסר חיוניות והרמוניה.
נ – דרך: חוסר איזון הורמונאלי.
ס – בעיות במערכת העיכול, הפרעות במערכת העצבים.
ע – מוח: תחושה שלא מבינים אותה. פנקסנות. חוסר שליטה על האכילה וביקורת עצמית קשה הגורמת לבולמוס לחזור על עצמו.

טבלה: סיכום האינטליגנציות החזקות והחלשות של ליה

רובד רוחני רובד שכלי רובד רגשי רובד פיזי
אינטליגנציות חזקות א – רצון חופשי
מ – רצון לתת ג – עושר
כ – חיים
ת – חן 2 – בראשית
7 – התבוננות
8 – ריפוי ה – ראיה
ק – תא
אינטליגנציות חלשות ש – רצון לקבל פ – ממשלה
ר – שלום 4 – חופש
10- גילוי ו – שמיעה
ז – ריח
ח – דיבור
ט – טעם
י – מעשה
ל – תשמיש
נ – דרך
ס – בטן
ע – מוח

תהליך הטיפול בהתמכרות לאוכל – השמנה, על פי הרפואה המשולבת בשיטת לוסקי
שיטת לוסקי מהווה שילוב בין הגישה המדעית, המתרכזת בהיבטים הפיזיים של המחלה, והגישה ההוליסטית, המתייחסת לגוף האדם כמראה המשקפת את המתרחש בנפש.
הרפואה ההוליסטית מתייחסת לרבדים הקשורים למערכות יחסים, לתסכולים, לפחדים, לתכונות אנושיות, הרגלי חיים, מחשבות, ערכים ואמונות, כמקור לתקלות ולמחלות.
הגוף בתפיסה זו אינו נתפס כישות נפרדת אלא בבבואה של המתחולל בנפש. כל איבר בגוף מקושר למחשבות, לגישות ואמונות, לתחושות ורגשות, להתנסויות וחוויות. כל איבר בגוף משקף פן של היכולת לקבל ולתת. חוסר איזון בין קבלה ונתינה מהווה גורם סיכון ולמחלות.
הרפואה המשולבת מיישמת מגוון שיטות טיפול שונות (הוליסטיות ומדעיות( בסל הטיפולים כדי לתת מענה לריפוי גוף ונפש בארבעה הרבדים. לכל שיטה היבט ותפקיד בתיקון חוסר האיזון באחד מארבעת הרבדים. לכן סל הטיפולים מורכב משיטות טיפול שונות. כל שיטת טיפול נבחרת על בסיס יכולתה לטפל ברובד מסוים.

טיפול ברובד רוחני- לזהות את הרצונות (לוסקי 2008)

א – מטרת המפגשים היא לזהות את הרצונות ולכוון עם רצונות האמיתיים של המטופל דרך מדיטציה.
ב – זיהוי הרצונות דרך הילינג רוחני על א, מ, ש.
ג – זיהוי הרצונות דרך תרופות לוסקי.
ד – זיהוי הרצונות דרך מדיטציית לוס יוגה, תפילה של תודה, סליחה, בקשה.
ה – זיהוי הרצונות דרך נשימות מואצות והקשבה.
ו – זיהוי הרצונות דרך תהליך מי את/ה ומה את/ה רוצה – המטפל בודק יחד עם המטופל את האמונות שלו לגבי עצמו, מה התפקידים שהוא מגלם בחייו. בנוסף, התהליך בודק ומשקף למטופל מהם הרצונות שלו בתחומים השונים בחיים. דרך התהליך יכול המטופל להבין באמת מה רצונותיו – עובד על אינטליגנציות א' ו- נ' – ויכול להגדיר את יעדים.
ז – התבוננות ועבודת בית על קבלה ונתינה – מהיכן המטופל/ת פועל. המטופל/ת מתבקש להביא למפגשים תיאורים של מקרים של נתינה או קבלה. המטרה: לפתח מודעות על מעשיו/ה התאפשר לחולל שינוי בגישה לעצמו/ה ולעולם.
ח – זיהוי הרצונות דרך ארבעה ערכי הליבה של רצון חופשי, התבוננות, מחשבה, שמחה, ומה המטופל רוצה לשנות.
ט – בדיקה מה התקליט השבור של המטופל עם עצמו או עם אחרים, ש – רצון לקבל, ולעזור לו לראות ולחולל שינוי.

טיפול ברובד השכלי- לשם יצירת שינוי בגישות ובאמונות חוסמות (לוסקי 2008)
א- טיפול בפסיכותרפיה.
ב- הילינג שכלי, כיוונון הצ'קרות , טיפול בשמנים, באבנים, דמיון מודרך, סמלים.
ג- טיפול דרך הדמיה.
ד- לעזור למטופל ליצור מנטרה עבור עצמו.
ה- לשחרר את הפחדים של המטופל ולעזור לו לזרוע מחשבות חיוביות.
ו- להראות למטופל עד כמה הוא מיוחד וייחודי.
ז- לחפש מה משמח את המטופל.
ח- לזהות את תחושות האשם של המטופל ולעזור לו להחליפן בלקיחת אחריות על חייו העכשוויים למען העתיד שלו.

טיפול ברובד הרגשי בשילוב האומנויות (לוסקי 2008)
א- הילינג דרך צלילים, סיפורים ,סרטים, שירים, צבעים.
ב- לזהות ולשחרר מחסומים רגשיים.
ג- פסיכודרמה – של שינוי התנהגויות לא רצויות דרך התנסות ותרגול סצנות ומצבים עתידיים.
ד- לפעול דרך האמנויות השונות ציור, פיסול, כתיבה, דיבור, שיתוף, תנועה, משחק ועוד.
ה- לזרוע במטופל את התחושה שאפשר להתחיל דברים מחדש, שזה לא מאוחר מדי, שניתן להתחיל בכול זמן, גיל ומקום (אינטליגנציה 2).

טיפול ברובד הגופני נעשה ונשמע (לוסקי 2008)
א- מעגל מטפלים – תהליך קבלת החלטות – הביט, ראה, חקר, הבין, חקק, חצב, חשב, עלתה בידו.
ב- טיפול דרך מגע – עיסוי.
ג- הילינג גופני.
ד- טיפול דרך דיקור.
ה- טיפול בפרחי באך, שמנים.
ו- ביצוע טקס עם המטופל.
ז- הדרכת המטופל בתרגילים כמו יוגה, שמיניות, ועוד.
ח- הדרכה בתזונה בריאה
ט- טיפול בתנועה מסוג שהמטופל אוהב.

מטרת התוכנית-
1- לזהות את הרצון לקבל ואת הרצון לתת וליצור איזון שיאפשר את הרצון החופשי.
2- להכיל ולאפשר למטופל התמודדות יותר טובה עם התמכרות לאוכל – השמנה.
3- למנוע את תחושות הכישלון והייאוש שמטופל מרגיש כאשר "לא הולך לו".
4- למנוע את התקפי הבולמוס וההלקאה העצמית.
5- להגביר את המודעות העצמית לכל החלקים הקיימים בתוך המטופלת על מנת ליצור שלום פנימי.
6- להעלות את הביטחון של ליה, כדי שתוכל להשתמש באגו המסייע ותהיה מסוגלת להתמודד ולשים גבולות לעצמה ולאחרים.
7- לזהות את הרגשות, האמונות והחסכים ולשכלל לצורה החיובית.
8- ליצור לה מרחב מוגן אשר יאפשר לה לקחת אחריות על מה היא מכניסה לפה.
9- לרדת במשקל בירידה מאוזנת וקשובה.
10- לרכוש הרגלי חיים שיאפשרו שמירה על המשקל התקין.

הטיפול – עשרת המפגשים:
מפגש ראשון –
שיחת היכרות מעמיקה דרך תשאול וחילוץ משפטי מפתח: שואלת אותה מה הציפיות שלה –והיא עונה – ירידה במשקל. אני מסבירה לה מה אני מצפה ממנה ושיש תרופות לוסקי שעליה לבצע ולהכין. בסיכום הפגישה עולה מליה כי היא מעוניינת לרדת במשקל והמשקל מפריע לה. ליה מיואשת מכיוון שירדה 50 קילוגרם בעבר ועלתה אותם בחזרה. הביעה חשש: "אני רוצה לרדת, אך מה הטעם – אני עלולה להעלות הכול בחזרה". היא הביטה בי כתקוותה האחרונה, חשתי בחוסר הביטחון שלה וחילצתי מתוך המשפט את האינטליגנציה נ- הלוך/דרך- יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות. בידיעה שאינטליגנציה נ – דרך – הוא התהליך המשותף שעלי לעשות עם המטופלת נתתי לה תרופות לוסקי כדי לחזק את עצמה ואת הדברים החיובים בתוכה.
אינטליגנציה ש – רצון לקבל: מכוונת לקבלה – עשי לפחות מעשה טוב אחד לאחר בכל יום. טפחי לעצמך על השכם והגידי לעצמך "עשיתי מעשה טוב".
אינטליגנציה ח- דיבור: מכוונת לקבלה – קני יומן ותרשמי בו בכל יום תאריכים, שעות, מה אכלת, איך הרגשת.
מפגש שני –
אני עושה אתה דמיון מודרך: "את נמצאת במסיבה, את שמנה. אני מבקשת שתשימי לב מה את לובשת, מה את עושה, ואיך היא מרגישה…."
ואז אני ממשיכה: "ועכשיו דמייני את עצמך רזה בדיוק כפי שאת חולמת להיות, את רואה אותך רזה…. תגידי לי כשאת רואה את עצמך רזה…. את נמצאת במסיבה. מה את לובשת, מה את עושה, איך את מרגישה…"
בסיום התהליך ליה סיפרה שהייתה גדולה, הגיעה עד השמיים, אנשים ממש עלו אליה לרגל, היא רגישה מרוצה מאד, גאה, היא לבשה שמלה פרחונית ענקית והרגישה ממש מעולה.
לעומת זאת כשהייתה רזה ראתה את עצמה עם בגדים יפים, חולצה לבנה צמודה וחצאית ורודה עד הברכיים. הרגישה רע, פחדה והתחבאה. פחדה לצאת, היא לא נהנתה מן מסיבה וחשה פחד איום.
הבטתי בה בשתיקה. היא הייתה מופתעת מהדימויים שלה.
התחלנו לדבר מהיכן התחושות השליליות מוכרות לה ומה מקור הפחד.
המחזנו פסיכודרמה על המקום הרזה המפחיד. שינינו קצת כדי ליצור מצבים בהם היא חשה מוגנת ושומרת על עצמה.
אינטליגנציה כ – חיים: מכוונת לקבלה – כתבי 10 דברים שגורמים לך להרגיש טוב, שאינם קשורים לאכול.
מפגש שלישי-
שיחה מעמיקה על קבלה ונתינה. מבקשת מליה דוגמאות מתוך עצמה על קבלה ונתינה ועוזרת לה ליצור הבחנות. מסבירה לה על פרחי באך ואומרת לה שאני מכינה לה תרכובת מתאימה למפגש הבא. בהמשך אני מטפלת בליה דרך מעגל מטפלים.
בתהליך אנחנו מתבוננות דרך מעגל המטפלים על כך שליה אינה מפרגנת לעצמה. אני רואה כי יש לה פחד מאינטימיות ומהמין השני. אני חוקרת אותה על ילדותה ומה היה שם – ליה מספרת שהייתה הרבה אלימות מילולית ופיסית בבית. אנחנו מדברות על מה שהבנו מתוך מה שעלה עד כאן. אני עושה לליה הפרדה בין ההרזיה לבין קרבה – שאין קשר בין ההרזיה לאינטימיות עם גברים, שהיא יכולה להראות נפלא ולא לרצות גברים וזה בסדר,
אנחנו יוצרות ביחד חוקים חדשים לגבי הרגלי האכילה והם: להפסיק לאכול עד שעה 20:00, לשתות הרבה מים, תה, למצוא פעילות שהיא אוהבת ולעשות אותה לפחות שלוש פעמים בשבוע, להתקשר אלי כאשר יש לה משבר. אנחנו יוצרות מנטרה: "אני רזה בשביל עצמי". אני מציעה שתחזור על זה כמה שיותר במשך שבועות ואף חודשים. אנחנו ממש רואות את התוכנית, ויוצרות אסוף נתונים וארגון מחדש. ליה אומרת: "אני צריכה לטפל בעצמי לפני שאני מטפלת באחרים".
צרף – מנטרה, כמה פעמים ביום, להגיד בקול ולהתבונן על חלומות, לעמוד מול המראה, לחבק את עצמה לפני השינה או כשהיא רוצה לאכול שלא מתוך רעב פיסי.
יצר – אנחנו מציבות יעדים: מבררות בכמה זמן היא רוצה לרדת במשקל. מדברים על הצבת יעדים ריאליים, על התמדה, מודעות, ספורט.
חשב – להיות ההורה של עצמה והיא הבוגרת המסבירה לעצמה בת הארבע למה לא כדאי לאכול מעבר. להיות עם חמלה ואהבה עצמית ואם היא מאד רוצה עוגייה ב- 22:00 – לנסות לדחות את אכילת העוגייה למחרת. עליה לקחת מחויבות לתת לעצמה את שהבטיחה וכך תצור אמון מחודש בעצמה. אם בכל זאת תאכל את העוגייה בערב אכלי באהבה ותשומת לב לעוגייה, לעסי אותה לאט ותיהני ממנה. תני לכל אכילה להיות גלויה לעיניים ולא להתנהל במחבוא. אכלי כל דבר בצלחת ולא משקית. גם ממתקים.
אינטליגנציה ל – תשמיש- מכוונת לקבלה: הכיני רשימה של 10 דברים לפחות שאת אוהבת לעשות כמו טיול, אמבטיה, קרמים ועוד… ואפשרי לעצמך שני דברים מהרשימה. הביאי אותה למפגש הבא.
אינטליגנציה ע – מוח – מכוונת לקבלה: הכיני רשימה של לפחות שלוש פעילות או משחקים שאת אוהבת כמו שש-בש וכאשר יש לך בולמוס – פני אל אחד מהמשחקים / הפעילויות הללו.
מפגש רביעי:
טיפול בפרחי באך – הכנתי לליה את שילוב התמציות הבאות:
קלמטיס – נ – דרך: לטיפול באדישות, בחולמנות ופיזור-דעת.
קרב אפל – כ – חיים: לניקוי מחשבות, רגשות, תחושות, ולאיזון רצונות.
הולי – ד – זרע: לשחרר רגשות מודחקים, לנקות כעסים, ולהכניס דברים חדשים טובים.
ניצן הערמון – 7- התבוננות: טיפול לשחרור העבר ולמידה מלקחי העבר כדי לא לחזור על אותן טעויות. להיות כאן ועכשיו. הכוונה היא לעליות וירידות במשקל. יצירת איזון.
וולנאט – כ – חיים: לטיפול ברגישות יתר לרעיונות והשפעות. לעזור להתנתק מקשרים בעייתיים.
ווטר ויולט – ט – טעם: לטיפול בחוסר בטחון, איזון.
השילוב בין וולאנט וווטר- ויולט גורם לשינוי פאזה.
לקחת את התמצית 4 X 4 טיפות מתחת ללשון ללא אוכל, 5- דקות לפני אוכל או חצי שעה לאחר אכילה. אם יש תחושת צורך – ניתן לקחת יותר פעמים ביום.
טיפול דרך פסיכודרמה: מה התרחש בשכל ומה התרחש ברגש כדי לראות היכן מתרחש הקונפליקט. בתהליך של ליה מתבהר כי השכל הוא ישר ואין לה מאבקים איתו, היא חברה שלה. הרגש הוא המורד שהיא נמצאת אתו במאבק – " אני לא מקשיבה לו, הוא הילד הרע הרוצה תשומת לב." ההתבוננות בתהליך יצרה תודעה חדשה אצל ליה והפתעה .
אינטליגנציה ח – דיבור- מכוון לקבלה: ליצור תקשורת מילולית עם הרגש, להיות חברה של הרגש.
אינטליגנציה ח – דיבור – מכוונת לנתינה: לשתף אדם אחר עם בעיות משקל שקרוב לה שהיא תכיל אותו/ה ולשתף אותו/ה בתוכניות שלה לרדת במשקל
אינטליגנציה ל – תשמיש – מכוונת לקבלה: כול יום פני לעצמך 10 דקות זמן. כתבי ביד הדומיננטית שאלות ותעני ביד שמאל, או להיפך.
מפגש חמישי
טיפול הילינג – ניקוי כל מעברי האנרגיה עם התכוונות לקלוט מידע משמעותי על ליה ולהעביר אותו אליה כדי שתקבל הארה.
לאחר הטיפול ליה אמרה בתדהמה שנפל לה אסימון שכל פעם שהצליחה – זלזלו בהצלחה שלה והיכו אותה. היא הגיעה להבנה עמוקה שלהצליח עבורה זה לא להיות אהובה ולהיענש במכות. אני נותנת לה לשתף בלי להגיב.
אינטליגנציה ל- תשמיש – מכוונת לקבלה: לכתוב סיפור, לשיר, לכתוב שיר, לצייר או לבטא בכול דרך אחרת את מה שעברה בתהליך .
אינטליגנציה י – מעשה – מכוונת לקבלה: עשה דבר אחד השבוע ששונה מהרגלך.
מפגש שישי
ליה הביאה שיר מיוחד ואנרגטי בו ביטאה שחרור וריפוי. שוחחנו על השיר שהיא כתבה, על החששות ועל התובנות שלה.
דברנו על היכולת לעשות דברים עכשיו למען עתיד טוב יותר. ליה הביעה תסכול מהוריה ואמרה: "אם הורי לא קבלו אותי – איך אני אקבל את עצמי?" דברנו על הקלקול, על חופש הבחירה, על העולם כמראה ומגרש משחקים שלה, על כך שהיא רוצה להשפיע ולא להיות מושפעת. העליתי את האפשרות לכתוב מכתב ולשרוף את הקרמה כדי לשחרר את האוטומט, לעשות שם תיקון וסליחה. תוך כדי התהליך ליה ביטאה שהיא בחרה בהם. היא ביקשה סליחה על המרד שלה שגרם להם להיות יותר תוקפנים אליה. היא בקשה סליחה על שהציקה להם. היא בקשה סליחה על שהכתה את אחיה. היא כתבה מכתב אשר גרם לה לבלבול.
הרגעתי אותה שזה תהליך וחשוב שתכתוב עוד כמה פעמים כדי שהסליחה וההכלה שלה ישתנו מפנים. הצעתי שאלה יהיו שעורי הבית שלה שאותם תביא למפגש הבא .
אינטליגנציה 4 – חופש – מכוונת קבלה: קבעי יעד וכתבי מכתב, התאימי את האמונה למעשה (לוסקי 2008).
אינטליגנציה ר – שלום – מכוונת לנתינה: תני לאחרים הרגשה טובה, פרגני להם, שלוש פעמים השבוע.
מפגש שביעי
קריאת המכתב וסיומו. התרגשות גדולה תוך כדי קריאתו. הצעתי לה להקריא שיר מתוך המכתב להוריה, והיא הביעה חששות והתלהבות גם יחד.
מרקחת חדשה של פרחי באך:
אגרמוני – פ – ממשלה: המסכה של "הכול בסדר". מסתיר מעצמו ומאחרים ואינו מכיל באמת את רגשותיו.
צ'יקורי – ש – רצון לקבל: מרצה את האחרים ולא יכול להגיד לא.
קרב אפל – כ – חיים: לניקוי מחשבות, רגשות, תחושות, ולאיזון רצונות.
ג'ינטיאן – ע – מוח: לניקוי ספקות, רפיון ידיים ודיכאון.
לרץ – ק – תא: לטיפול בתחושת כישלון.
וולנט – כ – חיים: לטיפול ברגישות יתר לרעיונות והשפעות. לעזור להתמודד עם קשרים בעייתיים.
עבדתי עם ליה על שלום – בקשתי מליה שתכתוב מכתב לאדם שעזר ונתן לה תמיכה מלאה עם הנחייה לכתוב אליו בלי ציון שמו/ה. ליה כתבה מכתב למטפל שהיה לה בעבר שבו היא מעריכה , מודה, ומספרת שלמדה בטיפול דברים על עצמה. ביקשתי אותה לקרוא את המכתב ולהתייחס אליו כמכתב שניכתב אל עצמה. הצעתי לה שכל פעם שקשה לה עם עצמה – תקרא את המכתב. ליה מאוד התרגשה.
אינטליגנציה י – מעשה – מכוונת לקבלה: לזרוק חמישה חפצים שלה ולהכניס דבר אחד או יותר חדשים.
אינטליגנציה מ- רצון לתת – מכוונת לנתינה: הדליקי השבוע לפחות פעם אחת נר וברכי את קרוביך ואת העולם. תודי על מה שיש לך.
מפגש שמיני
השיחה מתמקדת על חיפוש מטרה אחת ממוקדת שהיא רוצה להשיג כלמידה של דרך להשיג מטרה. בקשה מהגוף לאותת דרך סימן של אי נוחות על חריגה מהמטרה.
אני מכינה עיתונים ונותנת לליה ליצור ק'ולאז של היעדים שלה לשנה הקרובה ולתשע השנים הקרובות. אנחנו מסכמות שכל שנה או במשך השנה היא תוסיף גזרי עיתון בנושאי העניין שלה, אהבה, בריאות, קרירה וכסף.
אינטליגנציה ל- תשמיש – מכוונת קבלה: הוסיפי עוד שלושה גזרי עיתון ותלי את הקולאז' מול עינייך.
בסיום הטיפול אני מכינה אותה להילינג שאני מכינה עבורה. שואלת להסכמתה ומקבלת אותה.
מפגש תשיעי
אני עושה לליה הילינג גופני: חמש דקות על כל איבר – כבד, מרה, טחול, המסס, כליות, קורקבן, קיבה, יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל, והילינג חוץ גופי עם שמיניות. התהליך נמשך שעה ועשר דקות.
מפגש עשירי
פסיכודרמה: איך זה להיות רזה ולשמור על משקל תקין.
שיח בין הרזה לשמנה.
סיטואציה של להיות רזה – להיות שם ולחוות את ההרגשה. תיקון.
בסיום ליה עשתה דו-שיח בין עצמה הרזה והשמנה. הן התחברו, אמרו אחת לשנייה דברים. לסיום היא הודתה למשקל על שהעניק לה הגנה ובטחון. נוצר סוג של השלמה ותוכנית מגובשת להמשך משותף של התהליך.
לאחר מכן דמיינו שהיא רזה, במשקל 65-70 קילוגרם. ליה הרגישה אושר ושמחה. היא שיחקה בלהיות במסיבה כשגברים מתחילים איתה והיא מסוגלת להדוף אותם ולבסוף בוחרת בבעלה והם מנהלים שיח.

סיכום

בטיפול בהתמכרות לאכילת יתר המלווה בהשמנה דרוש טיפול באדם המתייחס לאמונות ולטראומות המצויות במטופל לשם שינוי ערכי חיים בעייתיים. מטרת הטיפול היא לחזק, לתקן ולשכלל את המטופל. מטרה זו מושגת באמצעות תהליכי ריפוי משולבים המטפלים בכל ארבעת הרבדים, מחזקים ומשכללים את האינטליגנציות החלשות ועל ידי כך יוצרות מעבר נקי בעץ החיים.

רשמה: ליליה רימרצוק
המנחה: ד"ר דני לוסקי

מקורות
זילבר-רוזנברג א. (1996). תזונה – פרי מחשבה (ע"מ 321- 343, 237- 250).
לוסקי, ד. (2005) 32 האינטליגנציות. מהדורה שנייה. תל אביב. הוצאת מכללת לוסקי.
לוסקי, ד. (2006) הרפואה המשולבת דרך 32 אינטליגנציות. תל אביב.
לוסקי, ד. (2007) אומניות כשפות לריפוי. תל אביב. הוצאת מכללת לוסקי.
לוסקי, ד. (2008) מבחני אינטליגנציה של הרפואה המשולבת. תל אביב.
לוסקי, ד. חזון הרפואה המשולבת, אתר מכללת לוסקי, נדלה בתאריך 15.4.09 – http://www.lousky.co.il/
מיכאל א. (2007). התמכרות והחלמה (ע"מ 11- 23).
מרק, . (2002) המדריך הרפואי השלם לבית ולמשפחה (ע"מ 416 – 417).
מק'גרו, פ. (2004). הפתרון המושלם לבעיית ההשמנה (ע"מ 17- 36, 355- 336).
פרוטו, ל. (1995). סוד האנרגיה הטובה (ע"מ 20-

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ