מיתוג
20 במרץ 2013
פיאג'ה ושיטת לוסקי
21 במרץ 2013

מבחן עיוני בשיטת לוסקי

 מבחן עיוני בשיטת לוסקי
שאלון למבחן עיוני למטפלים ומנטורים בשיטת לוסקי

[gview file="https://lousky.co.il/wp-content/uploads/2013/03/LouskyMethodExamine-1.doc"]

 1. מהי שיטת לוסקי ? הגדר .
 2. מה המקור של שיטת לוסקי ? פרט.
 3. מה השוני והייחודי בשיטת לוסקי על פני שיטות אחרות?
 4. מה היתרונות של שיטת לוסקי ?
 5. מהי מטרה נעלה? במה היא מועילה?
 6. מהי המטרה הנעלה והחזון של מכללת לוסקי?
 7. האם צריך רקע אמנותי כדי לטפל בשיטת לוסקי ? פרט
 8. על פי שיטת לוסקי, אמנות היא….     באיזה אמנויות משתמשים ?
 9. שפות מרובות. מה זה?
 10. ציין ופרט 10 שפות לטיפול ואימון ע"פ שיטת לוסקי (שפות מרובות)
 11. מה זה גורל?
 12. הסבר את המשפט: "הכל צפוי והרשות נתונה"
 13. הגדר אינטליגנציה, מה המרכיבים של אינטליגנציות ?
 14. האם לכל אדם יש 32 אינטליגנציות ? כיצד?
 15. כיצד כל היש מאורגן בתוך האינטליגנציות ?
 16. מה ההבדל בין אמת מוחלטת ואמת משתנה ?
 17. מהם קשרים נוירולוגיים ואיך הם מעצבים אינטליגנציה ?
 18. האם ניתן לפתח אינטליגנציות ? כיצד ?
 19. מהו ריפוי – הילינג ? איך עושים הילינג ? פרט.
 20. "ריפוי כתהליך חינוכי נרכש" – הסבר.
 21. מה זה גוף נפש  ? תאר תהליך טיפולי
 22. האם ניתן לשלב שיטות טיפוליות אחרות בלוסקי ?
 23. במה לוסקי מטפלת ? כיצד מטפלים בשיטת לוסקי ?
 24. כיצד מאבחנים בלוסקי ?  האם האבחון והטיפול משולבים?
 25. מהו המשלוש הקדוש? כיצד הוא משמש אותך כמטפל?
 26. מה הם המשולשים לאבחון בעץ חיים?
 27. מהם 4 ערכי הליבה של שיטת לוסקי ? הסבר את השימוש המעשי בהם
 28. מה ידוע לך על ספר יצירה? צטט משפט אחד מתוך הספר.
 29. מהם עשרת השלבים של מעגל המטפלים?
 30. כיצד תשתמש במעגל המטפלים לטיפול? וכיצד לקבלת החלטות?
 31. מהו מסע האינטליגנציות? פרט את המסע בשלמותו.
 32. מהי תורת הצינורות? על פי אלו עקרונות התורה מתבססת?
 33. אם בוחנים בני אדם רק ע"פ האינטליגנציה השכלית – IQ כיצד זה משפיע על הדימוי שלו?
 34. מיהם החוקרים העיקריים בתחום האינטליגנציות בעולם המדעי ומה עמדתם?
 35. מהם עשר האינטליגנציות הרגשיות. מה ידוע לך עליהם? מה תפקידם?
 36. מה הן היכולת הנכרשת דרך 10 האינטליגנציות הרגשיות?
 37. איזה איברים מקושרים לעשר האינטליגנציות הרגשיות? תן הסבר הגיוני לקשר.
 38. מה הם האיברים הקשורים לאינטליגנציות גופניות?
 39. מה הם האיברים המקושרים לאינטליגנציות שכליות?
 40. ספר במילים שלך על מסע הנשמה על פי 9 הכוחות הקוסמיים להצלחה
 41. – חבר צורה למהות. תאר את המבנה הגרפי של 3 אותיות מתוך 22 האותיות, בהקשר לתוכן האינטליגנציה שהאות מייצגת.
 42. לדוגמה: האות ד עומדת על רגל אחת. רק מיקוד שהוא מהות האינטליגנציה, יבטיח עמידה יציבה.
 43. האות א' מתארת בצורתה ארבע כיווני אויר ומייצגת למעשה את כל ארבעת הרבדים
 44. – רשום 22 מפתחות. לכל אות מפתח הזה. לדוגמא: א = אפשרות, ד=דיוק
 45. – תמצא 7 מילים בעברית שהפירוש שלהם מתוארות באמצעות האותיות הבונות אותה. לדוגמה:
  אמא = א – מאפשרת, מ-רצון לתת, א- שיהיה מה שהוא רוצה להיות.
  המשמעות שהאותיות א מ א יוצרות עבור משמעות המילה אמא היא:
  האמא מאפשרת לבנה להיות מה שהוא רוצה להיות וזו מהות האהבה האינסופית שלה
 46. – תמצא את הפנמיות של 5 בעלי חיים שונים על פי האתיות המרכיבות את שם החיה.
 47. מה זה מקדש התשעה? פרט. כיצד אתה נשתמש במקדש באופן מעשי
 48. מהו כוח התנגדות? ומהו כוח ההיפוך? פרט. הבא דוגמאות.
 49. תאר תהליך שריפת קארמה. הבא דוגמא
 50. מה ההבדל בין קו למעגל? מהו מעגל ואיך תזהה מעגל? תן דוגמא לשימוש מעשי.
 51. מה זה "דרך המשוב"? תן דוגמא מעשית לשימוש במשוב.
 52. מתי המשוב מראה שלך?  מתי המשוב מראה שראית ? הסבר, פרט, דוגמאות.
 53. הסבר ופרט: אמת, אמת מוחלטת. תאר את ההשפעה שמחוללת הידיעה על מהות האמת
 54. הסבר ופרט: כוח קוסמי, חוכמה קוסמית, מפגש קוסמי.
 55. הסבר ופרט: כוח החיים. מהם השמות המקבילים בגישה ההודית, סינית, יפנית? הסבר
 56. תאר, הסבר ופרט: צמצום. תאר שימוש מעשי וטיפולי.
 57. תאר, הסבר ופרט: לחם בזיון. תאר שימוש מעשי ושימוש טיפולי.
 58. מהי שרשרת סיבה ותוצאה, התייחס לאפשרויות מגוונות והשימוש המעשי והטיפולי
 59. הגדר מחלה, איך תבחין במחלה, האם לכל מחלה יש סיבה, תן דוגמאות.
 60. מה קורה כאשר אתה מאשים אחרים? איך ואיזה תיקון יש לבצע?
 61. מהו "אין", איך זה עוזר לך להבין את ה"יש" בעולם העשייה. שימוש טיפולי.
 62. מה המשמעות לעובדה שאתה חוזר על אותה תקלה פעם אחר פעם?  מה הפתרון?
 63. מהי כוונה נכונה ומהי כוונה טובה, מאיזו כוונה יש לפעול? מדוע? פירוט מעשי וטיפולי
 64. מה קודם למה, קבלה לנתינה או נתינה לקבלה? מה חשוב כל כך בסדר הופעתם?
 65. איך תשתנה? איך תהפוך קבלה לנתינה ? פירוט מעשי וטיפולי
 66. מהי אהבת חינם? מהו השימוש הטיפולי באהבת חינם?
 67. איזו נאמנות אתה מעדיף? למדינה, למשפחה, לחוקי המדינה, למנהגים, לדת,   לחברות, להורים שלך? אחרת__. מדוע?  פירוט מעשי וטיפולי.
 68. איך תיצור מציאות חדשה? פרט את התהליך בשבעה  ממי"מ – 7 מפתחות להצלחה.
 69. "לעשות מעשה טוב אחד ביום". במה זה מועיל לך ולאחרים. פירוט מעשי וטיפולי.
 70. הגדר הסבר, פרט:וודאות באור. פירוט מעשי וטיפולי.
 71. מהי קליפה? הסבר פרט. פירוט מעשי וטיפולי.
 72. מה ההבדל בין שמחה לאושר? תן 3 דוגמאות לשימוש מעשי בשמחה?
 73. האם עצם ההתבוננות במשהו יגרום לשינוי? הסבר.
 74. מהו המבנה של הנחייה בקבוצה? מה מוקד העשייה בתהליך? איך תהליך מסייע לחיים?
 75. מה זה חניכה? במה שונה חניכה משיעור רגיל או סדנא.
 76. הגדר מדיטציה,  במה זה מועיל לך בחיים? ברמה טיפולית?
 77. הגדר דמיון מודרך, במה זה מסייע לך בחיים?  ברמה טיפולית?
 78. איזה מצב עדיף עבורך? מלא או ריק, וודאות או חוסר וודאות, ידיעה או חוסר ידיעה,
 79. דרך או אין דרך, שאלה או תשובה, הסבר ופרט.
 80. תפיסת עולם נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, התנהגות נכונה, צורת חיים נכונה, מאמץ נכון,  תשומת לב נכונה וריכוז נכון. לאן כל אלו ייקחו אותך. פרט. מה ההבדל בין נכון לטוב?
 81. מה ידוע לך על כוח האותיות העבריות? כיצד אותיות השם מסייעים לך?
 82. תאר כיצד שינוי כיוון כתיבה משבש את מהות המילה הכתובה. הבא מספר דוגמאות.
 83. ספר את סיפור שמך הפרטי על פי לוסקי וכן את סיפור השמות: משה, אברהם, יעקב, יצחק, אבא, אמא, אהבה, אלוהים, אור.
 84. מהם 10 העקרונות לנתינה? פרט
 85. איזה אינטליגנציות מכיל הרובד הרוחני? פרט
 86.  איזו יכולת נרכשת באמצעות האינטליגנציות הרוחניות?
 87. איזה איברים מקושרים לאינטליגנציות הרוחניות? תן הסבר הגיוני לקשר.
 88. כיצד תשנה צורה מקבלה לנתינה? תן דוגמה.
 89. תאר את תהליך הבריאה במושגים של אור וכלי. פירוט מעשי וטיפולי.
 90. מהו המנוע לשינוי, כיצד הוא פועל?
 91. כיצד שרשרת סיבה תוצאה פועלת עד למציאת שורש הבעיה? מהי שורש הבעיה?
 92. מהו "לא כלום"? כיצד ניתן לתפקד בלא כלום? פירוט מעשי וטיפולי.\
 93. מדוע החוסר הוא מקור התנועה? מה יתרחש כאשר תזהה את החוסר?
 94. מהם 7 האינטליגנציות השכליות? פרט     איזו יכולת נרכשת דרך האינטליגנציות השכליות?
 95. איזה איבר מקושר לכל אחת מהאינטליגנציות השכליות? תן הסבר הגיוני לקשר.
 96. תאר את מעגל הזמן במושגים של 7 אינטליגנציות שכליות.
 97. מה זה ייעוד? למה צריך ייעוד? מה הקשר בין ייעוד ויעדים. פירוט מעשי וטיפולי.
 98. מהו יעד ומהו תהליך, איך תהפוך תהליך ליעד? מדוע?
 99. תאר תהליך מחשבה מכוונת, מהכתר למלכות (מאינטליגנציה של אור לגילוי)
 100. "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" מה המשמעות? פירוט מעשי וטיפולי.
 101. מה ההבדל בין שמחה לאושר? פירוט מעשי וטיפולי.
 102. לאיזה אינטליגנציה מקושרים המושגים אחראי ואשם? פרט.
 103. כיצד אשמה הופכת לקורבן? פירוט מעשי וטיפולי.
 104. מה ההבדל בין להאשים את עצמך לבין להאשים אחרים?
 105. מה ההבדל בין שלם ומושלם?  פירוט מעשי וטיפולי.
 106. מה זה קליפות, כיצד ניתן להסיר קליפות?
 107. מדוע כדאי להכיר את השפעת הכוכבים?
 108. מהם 12 האינטליגנציות הגופניות?  תאר את החלוקה ומבנה החושים.    מה היכולת הנרכשת באמצעות האינטליגנציות הגופניות?
 109. איזה איבר מקושר לכל אחת מהאינטליגנציות הגופניות? תן הסבר הגיוני לקשר.
 110. איזה מזל מקושר לכל אחת מהאינטליגנציות הגופניות? פירוט מעשי וטיפולי.
 111. "נעשה ונשמע" פרט, הסבר?
 112. תאר את הפעולה המעגלית של החושים? פירוט מעשי וטיפולי.
 113. תאר תהליך בו מחשבה מגיעה למוח ומשם לדיבור ללא שיתוף של כל יתר החושים.
 114. מהם התמורות המקושרות ל-12 החושים?
 115. מהם 3 הזכרונות? מה תפקיד כל אחד מהם? כיצד הם פועלים?
 116. מהו החוש השנים עשר? כיצד הוא מסייע לך להבין תבנית פעולה
 117. על פי לוסקי, מהו הגורם העיקרי למחלות? פירוט מעשי וטיפולי.
 118. מה זה מחלה? מה תפקיד המחלה?
 119. כיצד גורמי מחלות הקשורים לרובד הרוחני, על פי תורת הצינורות, משנים צורה להשפעות  חינוכיות, אחר כך לתחושה ולתוצאה בגוף? תמוך את ההסבר בדוגמה.
 120. נסתר וגלוי, ההבדל ופירוט מעשי וטיפולי.
 121. כיצד הנפש מדברת דרך הגוף וכיצד הגוף משקף את הנפש.
 122. רשום מילים שמבטאות את האיברים בגוף שניתן לייחס להם משמעות ברבדים אחרים.   כגון: פיק ברכיים, לב רחב, יד פתוחה, צרות עין…
 123. כיצד מבנה אישיות קשור לתבנית של מציאות? פירוט מעשי וטיפולי.
 124. כיצד הזדמנות קשורה למוכנות? פירוט מעשי וטיפולי.
 125. מהם ארבע משימות החיים? פרט.
 126. הגדר יעד אחד בכל משימת חיים בארבעה רבדים.
 127. מהם השלבים לאבחון?
 128. מהם שיטות האבחון בהם הנך מאבחן? פרט.
 129. מהם שיטות הטיפול בהם הנך מטפל? פרט.
 130. כיצד שיטת לוסקי יוצרת את הרפואה המשולבת דרך שיטות האבחון והטיפול שבחרת?
 131. מהם חמשת המאפיינים של הרפואה המשולבת? פרט.
 132. מה הייחודיות של רפואה משולבת?
 133. האם אתה מכיר מודלים נוספים של רפואה משולבת? תאר מודל אחד.
 134. תאר תהליך שלם של טיפול "גוף נפש".
 135. טוב מטוב, טוב מרע, רע מטוב. הסבר. פירוט מעשי וטיפולי.
 136. מה זה מפת אינטליגנציות? פרט, הסבר.
 137. מהו שאלון ערכי חיים (שאלון היגדים) מה תפקידו?
 138. רשום 5 משפטי היגדים לאחת האינטליגנציות לפי בחירתך.
 139. מגן דוד בארבעה עולמות. שימוש טיפולי ? שימוש מעשי?
 140. ארבעה יסודות, ארבע חיות וארבעה רבדים לאבחון. פרט, הסבר?
 141. מהם ארבעת העולמות על פי סרג' קינג
 142. הגדר טיפוסים לאינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 143. קשור חיות לאינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 144. הגדר איברים חיצוניים בגוף ותן להם ביטוי בנפש. כגון גב כמו גב רגשי. רגל ימין מובילה את הדרך לנתינה.
  תאר את שפת הגוף
 145. קשר תנועות ידיים ותכונות. פרט
 146. מהם קלפי יצירה? מה הייחוד שלהם. כיצד זה עובד עם ילדים, מבוגרים, משחקים וטיפול.
 147. צור או צייר 32 קלפי יצירה עם אחד המוטיבים: צבעים, איברים, כישורי חיים, תמורות,   צירופים, יסודות + כוכבים+ מידות+מזלות,
 148. קשור  שירים לאינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 149. קשור  צבעים לאינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 150. הצג ספרים, סיפורים ואינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 151. הצג  נושאים לשיחה ואינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 152. קשור טקסים לאינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 153. מהו טיפול הדמיה. תאר ופרט.
 154. הצג  תהליכים בדמיון מודרך וקשור לאינטליגנציות.
 155. קשור מדיטציות לאינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 156. קשור סוגי מזון ואינטליגנציות. פירוט מעשי וטיפולי.
 157. מדוע כל סוגי הדיאטה אינם מועילים? מה אתה מציע?
 158. מהו המבחן למערכת עיכול בריאה?
 159. קשור את 7 ימי הבריאה לתזונה. פרט.
 160. חינוך לתזונה. מה זה? פרט.
 161. מהו עץ חיים ? מהו השימוש המעשי בעץ?
 162. מה הם המשולשים בעץ חיים? איך משתמשים בהם?
 163. מהם תרופות לוסקי פרט תרופות וקשור לאינטליגנציות.
 164. רשום 5 תרופות לוסקי עם תבנית מלאה.
 165. מה זה יצירתיות מודעת? הסבר את המושג והשימוש בו
 166. מה זה לוס-יוגה. פרט הסבר, מה המטרה?
 167. איזו יד נותנת ואיזו מקבלת? מצב כף יד בנתינה וקבלה? פירוט מעשי וטיפולי.
 168. ארבעה יסודות בכפות ידיים. פרט.
 169. כף יד נותנת וכף יד מקבלת. ציין את המאפיינים לכל אחת מהן.
 170. צייר את כף היד וסמן את 32 האינטליגנציות על כף היד. אותיות ומספרים בלבד.
 171. קשור את תהליך הבריאה לפי ספר בראשית, למפץ הגדול ולמסע הנשמה.
 172. הצג מודל אחד עם כישורי חיים וקשור/ השווה עם תבנית שיטת לוסקי
   בהצלחה
לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ