מבנה ותבנית

מבנה ותבנית 

אירוע הוא תבנית מחשבה מורכבת שרוצה לקלוט לתוכה מבנה מתאים, אדם הוא מבנה אישיות מורכב שרוצה לממש את עצמו בתוך תבנית מתאימה כמו מנעול ומפתח, כמו אור וכלי, כמו חומר וצורה, כמו סיר ומכסה, כמו סיבה ותוצאה, כמו שאלה ותשובה.

תבנית נמשכת אל מבנה תואם בדרך לא מודעת, אירוע מתרחש בזמן ובמקום התואמים את הרצון של כל הצדדים לצורך איזון. כדי למנוע כניסה לתוך תבנית של אירוע בלתי רצוי, על אדם לעמול ולשנות את מבנה האישיות שלו בדרך מודעת. על אדם להכיר את הנתיבים המובילים אותו לאירועים בלתי רצויים דרך המשוב המתקבל מהסביבה ומהיקום.
שלוש האמות הן אותיות א מ ש, האות א’ בראה את יסוד האויר, האות מ’ בראה את יסוד המים (שברא את האדמה), האות ש’ בראה את יסוד האש. הנפש (אויר), בראה את המרחב והגוף (מים) שבראו את הזמן (אש) ומהם נברא הכל.
כל יסוד שנברא מכיל את היסוד שברא, כל יסוד שברא נמצא בנבראיו. היסודות הם שרשרת של סיבה ותוצאה, שרשרת של בורא ונברא. הסיבה למתרחש ביסוד אדמה (פיסי) מקורו ביסוד המים, הסיבה למתרחש ביסוד המים (רגש) מקורו ביסוד האש, הסיבה למתרחש ביסוד האש (שכל) מקורו ביסוד האויר, הסיבה למתרחש באויר (רוח) מקורו ביסוד האויר כי הרוח נוצרה מרוח והיא הסיבה של כל הסיבות. המרחב מצטמצם עם הזמן כדי לאפשר לנפש להתפתח ולצמוח.
שלוש האמות יוצרות שרשרת של סיבה ותוצאה, בורא ונברא כדי שנבחין שכל ההתרחשות היא אמצעי ולא מטרה עד אשר מגיעים לעילה של כל העילות שהיא הסיבה של כל הההתרחשויות.
הסיבה שאדם לא הבחין בעמוד שפגע בו ושבר את הרגל (עולם העשייה/גוף פיסי) היא הכעס, הדאגה והפחד בהם היה (עולם היצירה/גוף רגשי) הסיבה לכעס שתקף אותו היא העמדה השלילית שמצאה פורקן דרך הכעס (עולם הבריאה/גוף שכלי) והסיבה לעמדה השלילית כי אינו מוצא את השלווה ולא את מקומו בחיים (עולם האצילות/גוף רוחני)
הסיבה להתהוות כלשהי בעולם העשייה יכולה להיות בעולם העשייה או בעולם היצירה, הסיבה להתרחשות כלשהי בעולם היצירה יכולה להיות בעולם היצירה או בעולם הבריאה, הסיבה להתרחשות כלשהיא בעולם הבריאה מקורה בעולם הבריאה או בעולם האצילות. הסיבה להתרחשות כלשהי בעולם האיצילות היא העובדה שהכל חוזר אל כל הנבראים במעגל אינסופי שתחילתו הוא סופו וסופו הוא תחילתו.

יסוד האויר/ רוח חיים/ נפש/ רצון לקבל על מנת לתת
יסוד האויר היא רוח החיים, החופש המוחלט, מרחב ריק, אין, לא כלום. יסוד האויר מסמל את העובדה שהחיים הם מרחב ריק שמתמלא ברצונם של בני אדם (מים ואש).  לאחר שהנפש בראה את המים ואת האש התייצבה בניהם במרכז והפכה לחוק מכריע בנתיים. הנפש נמצאת בהווה, בנקודת האיזון שבין העבר והעתיד, בין המים ובין האש, בין שמים וארץ, בין ימין ושמאל, בין הרצון לקבל ובין הרצון לתת. הנפש תמיד חופשיה ברצון שלה להתהוות בין המרחב והזמן שיוצרים עבורה את השינוי.

 יסוד המים/ הרצון לתת /מרחב
יסוד המים הוא הצד החיובי האקטיבי, האור, הסיבה הנסתרת לכל ההתרחשות, העתיד והתיקון. יסוד המים מבטא שמחה ואהבה, הצלחה ובריאות טובה ואת כל מה שמאפיין אמת, נכון, טוב ומותר.

 יסוד האש /הרצון לקבל/ זמן
יסוד האש הוא הצד השלילי הפסיבי, החושך, התוצאה הגלויה של כל התנסות, העבר והקלקול. יסוד האש מבטא דאגה ופחד, כשלון ומחלות ואת כל מה שמאפיין שקר, שגוי, רע ואסור.

כיוון הנסיעה הוא משמאל לימין בכיוון שעון הזמן (+ 0 – ) מהעבר דרך ההווה אל העתיד. קודם הקבלה ואחר כך נתינה, לקבל על מנת לתת.

אירוע הוא תבנית מחשבה מורכבת שרוצה לקלוט לתוכה מבנה מתאים, אדם הוא מבנה אישיות מורכב שרוצה לממש את עצמו בתוך תבנית מתאימה כמו מים לאש, מנעול ומפתח, כמו אור וכלי, כמו חומר וצורה, כמו סיר ומכסה, כמו סיבה ותוצאה, כמו שאלה ותשובה.

תבנית נמשכת אל מבנה תואם בדרך לא מודעת, אירוע מתרחש בזמן ובמקום התואמים את הרצון של כל הצדדים לצורך איזון. כדי למנוע כניסה לתוך תבנית של אירוע בלתי רצוי, על אדם לעמול ולשנות את מבנה האישיות שלו בדרך מודעת. על אדם להכיר את הנתיבים המובילים אותו לאירועים בלתי רצויים דרך המשוב המתקבל מהסביבה ומהיקום.

ההכרה ששינוי מבנה אישיות ימנע כניסה לתבנית אירועים לא רצויים תצדיק מאמץ מיוחד לשכלול האינטליגנציות לצורך שינוי.
נושא זה נלמד במגמה התלת שנתית ל לימודי פסיכותרפיה גופנית

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ