מפתחות ואינטליגנציות
קונפוציוניזם

מהות האותיות לפי צורתן

מהות האותיות לפי צורתן בשיטת לוסקי / אליזבט ויצמן

כתב הקודש, אותיות ס”תם, נקרא כתב “אשורי” מלשון אישור , התאמה בין צורת האותיות למשמעותן. משמעות המילה רמוזה בתורה שבכתב , המילה הראשונה שמתחילה באות היא השורש של האות, כול האותיות מופיעות כבר בבריאת העולם ,למעט האות ו’ שמופיעה בבניית המשכן “וָוֵי הָעַמֻּדִים” (שמות כז,י’)

א אלוהים ל לילה
ב ברא מ מים
ג גדולים נ נפש
ד דשא ס סובב
ה היתה ע על
ו ווי פ פני
ז זרע צ צילמנו
ח חושך ק קרא
ט טוב ר ראשית
י יהי ש שמים
כ כי ת תוהו

“עשרים ושתים אותיות חקקן חצבן שקלן והמירן א’ עם כולן וצרפן וצר בהם נפש כל היצור ונפש כל העתיד לצור” (ספר היצירה פ”ב מ”ג)

האות א’ מכילה את כל האותיות כמו שאור לבן מכיל את כל הצבעים, האותיות אמת מוחלטת אשר מהן יבצרו לעתיד להיות האמת המשתנה , כל המילים, המחשבות והרעיונות.

א  אל”ף בנויה משתי יו”ד , ובנוסף וו אלכסונית, האות א’ מלמדת על נצחיות הנלמדת מהגימטרייה של האותיות שמרכיבות אותה, י’ 10+ו’ 6+י’ 10=26 בדיוק כמו שמו הפורש של הקב”ה, י.ה.ו.ה.  ארבעת אותיות אלו יוצרות את המילים היה , הווה, יהיה המבטאות את הנצחיות. א’ מייצגת את הקשר בין העולמות , האותיות יו”ד מייצגות את העולם הרוחני והגשמי והאות ו’ האלכסונית מקשרת בניהם, מלמד אותנו שכול דבר קורה בארבעת הרבדים (רוחני, שכלי, רגשי, גופני) וכאשר אדם פועל לפי רצונו החופשי , הוא יוצר את עולמו ברובד הרוחני ורואה ביטוי לכך בשאר הרבדים, כמו סולם בעל שלבים שונים. ” ודברי מטה תלויים בעליונים , וכאילו סולם בניהן”(אבן עזרא בראשית כח’,יב’).

 ב   בי”ת , צורת בית שיש לו גג, תקרה, קיר רצפה, צד אחד פתוח לאות ג’ , לגמילות חסדים, ולכן דם העושה חסד בביתו ישכון ברכה, עשייה בזמן הנכון עם האנשים הנכונים, מתוך ראייה של התוצאה לפני המעשה ” סוף מעשה במחשבה תחילה”

ג צורתה של האות גימ”ל , ראשה עבה ושתי רגלים אחד לימין ואחד לשמואל, האות ג’ מסמלת נתינה , גמילות חסדים. האות ג’ מתקשרת לגמל, חיית המדבר, אשר נותנת ונותנת כמעט ללא קבלה. אדם אשר נגמל ומשוחרר מהאגו האישי ,מהקבלה ועובר לנתינה לזולת , הפצת אור ושם שמחה בכול מקום שנמצא ללא קשר לרכושו.

 ד צורתה של האות דל”ת, גג ארוך ורגל קצרה , ד’ מפנה את גבה לגימ”ל , לנותן ופתוחה ופונה לה”א, להקב”ה אליו נושא תפילה ” ואל נא תצריכנו לידי מתנות בשר ודם”… האות דל”ת מזכירה את המילה דלת, הניצבת בפתחו של הבית. לכן על האדם להשים לב כיצד יוצא מפתח דלתו לעולם שבחוץ, באיזה כוונה?? מהו זרע פעילותיו? והכוונה שנותן זה תהיה התוצאה.

ה האות ה”א, מורכת מדל”ת ויו”ד , מייצגת את האיחוד בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, ד’ שצורתה קו אופקי ואנכי, מייצגת את העולם הזה שנמדד בפשטות ע”י קווי אורך ורוחב. י’ צורתה כנקודה , ללא אורך ורוחב, מייצגת את העולם הרוחני.” אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם”  ( בראשית ב’,ד’) . בה’ בראם כלומר באות ה’ ברא הקב”ה את השמים ואת הארץ. אינטליגנציה ה’ , ראיה, האדם רואה את המציאות , את העולם הגשמי דרך עיני רוחו , דרך העולם הרוחני שלו , מסנן את מה שרוצה לראות.

ו האות וו בצורתה דומה לאנקול, אות החיבור, המשכיות ואפילו מחברת רעיונות מנוגדים. אות שמחברת מילים וביטויים למשפט, מצרפת משפטים לפסוקים ופרקים.ו’ =6 , העולם נברא ב6 ימים, והמהר”ל מסביר שכול דבר שנברא יש לו 6 ממדים, מעלה, מטה, ימין, שמואל, קדימה ואחורה. בנוסף 6 הוא מספר מושלם , מתחלק ל1,2,3 בלבד, 1+2+3=6 ” השלם שווה יותר מכול החלקים הבונים אותו” . ו’ מייצגת אחדות , חיבור, המשכיות מרמזת לאדם שגופו ונשמתו מחוברים זה לזה ולכן נחשבת אות החיים. אינטליגנציה ו’ , היכולת לשמוע מתוך משמעת לסביבה ,ליקום, כדי ליצור משמעות לחיים, חיים שיש להם המשכיות ,זהו הרובד הרוחני , כי הגוף והחומר זמניים.

ז צורתה של האות זי”ן הוא חנית, נשק, האות ז’  מייצגת את הפרנסה ואת החימוש והמלחמה, מרמז על כך שהאדם נאבק למזונו “בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם” (בראשית ג’, יט’). לחם שורש מלחמה, אך מיקומה של האות מרמזת לנו שאדם הגומל חסדים עם הדלים ה’ דואג לפרנסתו, “האל הזן אותנו ואת העולם כולו בחן וחסד”(ברכת המזון). ז’=7 שבע ושובע , לאחר ארוחה. המספר 7 מבטא רוחניות , נמצא בפעמים רבות ביהדות, שבת, שמיטה, 7 שמיטות- יובל, הספרה 7 באה ללמד שאנו סובבים סביב הרוחניות וזה מהותו של העולם הגשמי. צורתה של האות ז’ ,אות מאוזנת, צד ימין בסימטריה לצד שמואל , כמו מאוזניים אינטליגנציה המלמדת שיקול דעת , קבלת החלטות בדילמות מוסריות, ערכיות ורגישות לצדק.

ח האות חי”ת היא האות השמינית, אם ו’ =6 רומז על העולם הפיזי, ז=7 רומז על העולם הרוחני הרי ח=8 רומזת על הרוחניות מעבר לפיזי , האינסופי ,מעבר להבנתו של האדם . האות ח’ מורכבת משתי ז’ המייצגות את המאבק של האדם בעולם הגשמי בין האמונה “באל הזן”, לבין הפעולה ועבודה להשגת המזון והפרנסה , בעצם אות באה לאחד בין הניגודיות הזאת. אינטליגנציה ח’ , מקושרת למזל סרטן המאופיין בחסכנות , חי בפחד ומאוים. צורתה של האות ח’ גג ושני קירות, דומה למקום מסתור, האדם אשר חי בוודאות “באור”, חי בבטחה ללא חת ופחד.

ט האות טי”ת מורכבת מהאות ו’ מימין=6 ,עולם גשמי ואות ז’ משמואל=7 עולם רוחני, והחיבור בין שני העולמות הוא האידיאל, יוצר טוב. האות ט’ =9, מספר המבטא שיא של המספרים, אחריו המספר 10 שנוצר מספרות שכבר היו לפניו, המספר 9 מייצג התחדשות, מחזוריות חיים ונתינה אין סופית אשר נלמדים מ9 חודשי ההיריון. “הכול לטובה” אינטליגנציה ט’ מתאפיינת ביכולת לקבל אחריות על הטוב והרע, להשתנות במקום לשנות אחרים, להשפיע ולעשות דברים בטעם טוב וליצור טעם לחיים.

י האות הקטנה ביותר בא’ ב’ , אך מייצגת את הקדושה והעל טבעי , מלמדת שככל שהדבר קטן יותר הוא בעל ערך גדול יותר, לדוג’ יהלומים, הר סיני והסנה . האות י’ = 10 לפי שיטת ספירה של האותיות, האות י’ זה סוף האחדות וגם ראשון ובסיס לעשרות, ולכן יש לבחון את המספר כיחידה המורכבת מעשרה חלקים, בעצם מכלול המייצג שלמות כגון עשרת הדיברות, עשרת המכות. כמו כן י’ =10 מייצגת את הספרה האחרונה בעץ החיים, מלכות, גילוי, אינטליגנציה י’ מלמדת את הירידה לפרטים, מתאפיינת ביכולת לעשות פעולות יזומות אשר באים לביטוי בעולם באופן גלוי.

כ האות כ”ף בעלת צורה הכפופה , מלשון כפוף, נוכל לראות זאת גם בחפצים כמו כף היד , כפות תמרים, כף לאכילה . האות כ’ מייצגת את כף היד המשמשת כלי קיבול , אך גם מייצגת את התכולה של כלי הקיבול. בעצם מייצג את השכר של האדם על פועלו, האם ידיו מלאות או ריקות. “כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת.” (במדבר ז’, כו’)

“כף” – היד הנותנת

“אחד- עשרה”- אחד מתוך עשרה, מעשר

“זהב מלאה קטורת”- שכרו של נותן הצדקה.

אינטליגנציה כ’ מלמדת על השינוי , על היכולת לשחרר את השפע ולהעביר אותו הלאה למי שצריך, ידע, תחושות, חפצים, נכסים, פעולות התנדבות.

ל האות הגבוהה ביותר , הנמצאת באמצע הא’ ב’. למ”ד שורש ל.מ.ד.  מציין את הלימוד העצמי ולימוד לאחרים- “ללמוד וללמד”. האות הגבוהה ביותר מסמל שהלימוד הוא הכישרון הנעלה ביותר של האדם, תפיסתו השכלית של האדם הוא ההבדל בינו לבין הבהמה. האות י’ בכתב סת”ם מזכירה את האות ל’ , בא ללמד שע”י הלימוד האדם הולך וגדל, מתחיל את דרכו כילד קטן הלומד את הא’ ב’ ומשם מסוגל לעלות מעלה, מהאות הקטנה ביותר ועד האות הגדולה ביותר. אינטליגנציה ל’ מאופיינת ביכולת ללמוד ולדעת מתוך מגע בגוף ובטבע, להבין וללמוד ולגלות את הנסתר דרך המגע.

מ ישנה מ”ם פתוחה שמשתמשים בתחילה ובאמצע מילה-מ, וישנה מ”ם סגורה לסוף מילה-ם, במילה מים מופיעים שתי הצורות של המ”ם,” וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ” (בראשית א,ז) מהות המים העליונים , כמו המ”ם הסגורה, דברים שמעבר להבנת האדם,הנסתר. ולעומת זאת המים התחתונים, הים, האגמים והנהרות, כמו המ”ם הפתוחה , הדברים המובנים לאדם, הנגלה. אות מ’ =40, אות היצירה, מציין את משך הזמן הנחוץ  להבשלה, 40 יום להתפתחות העובר לצורה אנושית, 40 יום ולילה נמשך המבול שהתחיל את העולם מחדש, 40 יום ולילה משה היה בהר סיני . אינטליגנציה מ’ , הרצון לתת, האדם שיש בו את הרצון לתת מרגיש את אהבתו והגנתו של הבורא , כמו האות מ”ם המוקפת וסגורה מכול הכיוונים.

נ לאות נו”ן , שתי צורות, נ’ כפופה המופיעה בתחילת ובאמצע מילה, ן זקופה המופיעה בסוף מילה. ללמדנו שאדם יכול לחיות את חייו , מתוך אימה ויראה שליבו מכופף או מתוך אהבה שבליבו אמונה יציבה ובלתי מעורערת . אדם נאמן משמעותו שמקיים את דברו ושאפשר לבטוח בו,ובנוסף הנו”ן הסופית מלמדת על המשכיות ועקביות. אינטליגנציה נ’, דרך, מלמדת כאשר אדם נאמן לדרכו וממשיך בעקביות והופך את התהליך ליעד, נהנה מהדרך ושמח מהתהליך עצמו.  

ס האות סמ”ך משלבת בצורתה שתי היבטים , שטח פנימי ריק וקו ,מסגרת, המקיף את הכול סביב. המעגל שיוצרת האת ס’ , מסמלת את ההגנה והשמירה שיש לאדם, השטח הפנימי מסמל את הרוחניות הפנימית של האדם, מייצג את הערכים הלא מודעים של הנתינה . אינטליגנציה ס’ , בטן, מתאפיינת בפעולה מהבטן כמו חייל מסור למשימה המצויד באמונה , התמדה, העזה ונאמנות.

ע בדומה לאדם לאות עי”ן יש שתי עניים בראשה, מסמל את הבחירה החופשית שיש לאדם לגבי הסתכלות על חייו. האדם יכול להסתכל על החיובי או על השלילי. העין היא צוהר של המוח אל העולם, באמצעות חוש הראייה האדם קולט את החוץ ומחדיר אותם לתודעתו ובעזרת מוחו מנתח ומבין אותם לעומק. אינטליגנציה ע’ מייצגת את הערכים המודעים של הקבלה , את היכולת לחשוב בצורה מסודרת והגיונית.

פ לאות שתי צורות , פ’ כפופה הנכתבת בתחילת ובאמצע מילה, ף ארוכה סופית, שתי צורות אלו מבטאות שתיקה ודיבור. האות פ’ מייצגת את איבר הדיבור , פה, כוח הדיבור נותן לאדם את הדרגה הגבוהה ביותר בארבעת סוגי הנבראים, דומם, צומח, חי ומדבר. באמצעות הדיבור האדם יכול לבטא את נפשו , את מחשבותיו, רגשותיו ורצונותיו. כל מעשה ופעולה יוצא מהכוח אל הפועל באמצאות הדיבור, שהוא בסיס החברה האנושית. אינטליגנציה פ’ מתאפיינת בשליטה על התחושות, מחשבות ורצונות וע”י השחרור מהם. האם האדם נשלט כעבד לאגו או משתחרר מהם ע”י הוויתור.

צ בגלל הסדר הרצוף של האותיות הא’ ב’, אנו קוראים לאות צד”י –צדי”ק . דמותו של הצדיק , אדם שמתנהג ע” הצדק והמוסר. אדם שאינו מושפע ע”י האינטרסים שלו , אלה מסתכל על כול דבר בצורה אובייקטיבית. התהליך שהאדם עובר כדי להפוך להיות צדיק , זהו תהליך אינסופי , הנלמד מהערך של האות צ’=90 , ” בן תשעים לשוח” , כאשר הגוף מתנוון וגוברת השליטה של הנשמה על הגוף , “לשוח” מלשון השייח עם הבורא ,שהאדם מגיע עליו בסוף ימיו. אינטליגנציה צ’, חוש הלב, המוביל את האדם לנתינה והופך את הנתינה לדרך חיים.

ק יורדת למטה משאר האותיות , באופן סימבולי מרמז על האור שיורד מעולמות עליונים.האות ק’ , מייצגת קדושה , כאשר אנו מכנים משהוא קדוש, הכוונה שהוא נבדל ושונה מהאחרים . בנוסף לקדושה אפשר להוסיף את המילה הקפה, שהתגלות הקדושה בעולם הגשמי היא דרך הקפה, היקף, הקפות, הטבע התבטא במחזוריות קבועה כמו עונות השנה, התחדשות הירח, מחזור השמש , בעצם כול מעגלי הטבע מלמדים את האדם על תבנית , על תוכניות ותכלית ליקום.אינטליגנציה ק’ מתאפיינת ביכולת לראות את השלם ואת המרחב האינסופי, אשר לעומתו המציאות בסך הכול אשליה.

ר האות ר’ נמצאת בסמוך לש’ , ויוצרת את המילה “רש” , שפירושה הראשון לרשת,ירושה, לנחול,” רְאֵה נָתַן יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ אֶת הָאָרֶץ עֲלֵה רֵשׁ…”  ( דברים א’ ,כא’) ולעומת זאת הפירוש השני של רש ,  עני, “וְלָרָשׁ אֵין כֹּל..” (שמואל ב’, יב, ג)  האות ר’ מכילה את שני הפירושים הסותרים הללו.האות ר’ מכילה את  הניגודיות , שמרכיב את האדם השלם. אינטליגנציה ר’ , שלום, המתאפיינת ביכולת להכיל את עצמך לטוב ולרע , על החן והכיעור שיש לתקן בעיניך, וליצור שלום פנימי.

ש חז”ל מסבירים את אחד השמות של הבורא, “ש-די”, בכך שהקב”ה בזמן הבריאה אמר די! במילה די, הבורא הציב גבול לכול הכוחות וגדר מוסרי לאדם, שאם לא קרא די היו ממשיכים להתפשט ולהתרחב. אינטליגנציה ש’ , הרצון לקבל, על האדם לעצור ולומר די לרצון לפני שתהפוך לאש שאוכלת ומקלקלת ולשנות את צורת הקבלה, לקבל על מנת לתת, במטרה לשמור על שלמות הבריאה.

ת מא’ ועד ת’ , כאשר התורה רוצה להדגיש מילה מסוימת מוסיפים את המילה “את”. “בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ.” ( בראשית א’,א’)  המילה “את” באה לציין שלמות, היקום נברא מושלם , ללא פגם, מא’ ועד ת’ . כך גם האדם נברא בשלמות , אינטליגנציה ת’ , חן, מתאפיינת ביכולת לראות את היופי הפנימי , ואת הנשמה הטובה בכול אדם.


לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ