מסע הריפוי בשיטת לוסקי
20 באוגוסט 2013
32 האינטליגנציות א-ת
20 באוגוסט 2013

מסע האינטליגנציות

מסע האינטליגנציות

כל מסע אנושי לשינוי וצמיחה מחייב מעבר דרך שלושים ושתים האינטליגנציות.
המסע האנושי לשינוי מתחיל בזיהוי החוסר הרגשי האחראי ליצירת כוח הרצון. בהמשך המסע נדרש שינוי גישה, ובסוף לקבוע יעדים ולממשם.

החוסר – אהבה ומוצריה
חוסר אמיתי או מדומה הוא שמצית ומניע את הרצון למלא את החסר. החוסר או תחושת החוסר הם המנוע שמאפשר התחלה של כל מסע אנושי למילוי החסר. החוסר הוא השתוקקות ומתח קבוע בין היעדים הרצויים ובין המצוי והאפשרי. החוסר מניע את הרצון לקבל, את ההשגיות, הצמיחה וההתפתחות ואת כוח החיים. החוסר הוא קבוע והוא מייצג אהבה ומוצריה. (פרגון, התייחסות, תשומת לב, הקשבה…)
עשרה כוחות פנימיים מייצגים את החוסר – כוח האור, כוח בראשית, כוח האהבה, כוח האחדות, כוח החופש, כוח המחשבה, כוח האחדות, כוח ההתבוננות, כוח הריפוי, כוח החיסון, וכוח הגילוי. הכוחות הקוסמיים, הם הכוחות הפנימיים הם ספירות בלי מה, בלי טוב ורע, בלי תכלית או משמעות. הספירות הם בסיס ומצע, מרחב ריק שרוצה מילוי על פי הרצון החופשי של כל אדם.
יש להתבונן על החוסר דרך תהליך בן עשרה שלבים: הביט, ראה, חקר, הבין, חקק, חצב, צרף, יצר, חשב, עלתה בידו. (ראה הרחבה בפרק מעגל המטפלים). כל תהליך מתחיל ב”הביט”, כלומר התבוננות, ומסתיים ב”עלתה בידו” – השגת היעדים. כל סיום מראה על התחלה חדשה וכל התחלה מעידה על תהליך שהסתיים.

הרצון – כוח החיים
ברגע שהחוסר מופיע, מופיע גם הרצון. כאשר אדם רוצה סימן שהוא חסר משהו מהכוחות הפנימיים שמניעים חיים. הרצון מופיע בשלוש צורות: רצון לקבל (יסוד האש), רצון לתת (יסוד המים) והרצון החופשי (יסוד האוויר). הרצון הוא כוח החיים ממנו נוצר הכל.
לאחר שנוצר חוסר עולה הרצון לקבל. מאחר שהרצון לקבל בכל צורותיו הוא הרס וקלקול, על האדם שמבקש חיים להעביר הלאה את מה שקיבל כדי ליצור זרימה ואיזון בין הרצון לקבל ובין הרצון לתת. האיזון שנוצר מפעולה זו הוא הרצון החופשי. לצורך התקדמות בתהליך השינוי והצמיחה עליך להגדיר את כיוונו של הרצון לקבל על פי הרצון החופשי שלך. הרצון לקבל כדי לתת הוא הכיוון שיוצר איזון, בעוד רצון לתת על מנת לקבל משבש ומקלקל.

ההשפעות החינוכיות
הדרך לביצוע הרצון החופשי מושפעת מגישה ותפיסות עולם כפי שגובשו במשך השנים בהשפעת שבעה מורים – המורה לחוכמה, המורה לעושר, המורה לזרע, המורה לחיים, המורה לממשלה, המורה לשלום, והמורה לחן. אדם יכול לברוא את עולמו בחוכמה או באוולת, בעושר או בעוני, בזרע או בשממה, לחיים או למוות, לממשלה או לעבדות, לשלום או למלחמה, בחן או בכיעור. אדם יכול לראות מה שמראים לו, או לראות מה שהוא בוחר לראות. לצורך שינוי המציאות עליך לחולל שינוי במחשבתך ולחנך את עצמך מחדש.

המילוי והגילוי
לאחר שהוגדר החוסר ונוצר הרצון וגם התחולל שינוי בגישה ובמחשבה, מגיע שלב העשייה, קביעת יעדים ומימושם – מילוי ותיקון.

חמשת חושי הקליטה הם הראשונים שקולטים את החוסר באמצעות משוב המתקבל דרך גירויים מהסביבה החיצונית.

חוש הראיה מבחין בין אור וחושך, חוש השמיעה יוצר משמעות או ריקנות, חוש הריח הוא שבודק מה אמת ומה שקר, אמת מוחלטת ואמת משתנה. חוש הטעם מבחין בין טוב ורע וחוש המישוש מכסה כדי לגלות את הנסתר. הגירויים שנקלטו על ידי חושי הקליטה מועברים לחוש המוח למיון ואז מתחילה חקירה למיפוי וגילוי האפשרויות הקיימות בידע הגנטי בחוש התא, מה אשליה ומה מציאות. הידע עובר לפענוח ועיבוד במוח. המוח בורר אפשרות ליצור משחק מהנה או דאגה. בשלב זה הוא נותן פקודה לבצע מבחני משוב ותגובה מסתגלת המתאימה לדרישה הסביבתית ולרצון האישי, כדי לבחון באמצעות חוש הדיבור מה נכון ומה שגוי. > < המשוב המתקבל מאפשר למידה של מה אור ומה חושך, מה יוצר משמעות ומה יוצר ריק, מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה שגוי, מה טוב ומה רע, מה מותר ומה אסור, מה גלוי ומה נסתר, מה עולה בקנה אחד עם האמונה והערכים שנמצאים עמוק בחוש הבטן ומה יוצר בלבול. מה הופך את כל התהליך למשחק ומה לדאגה, מה אהבה ומה פחד, מה ספק ומה וודאות, מה מציאות ומה אשליה.

כל זה עובר דרך חוש הלב כדי לפעול מתוך חמלה ואהבה. וכעת המידע עובר הצלבה והתאמה למטרה הנעלה וליעדים באמצעות חוש הדרך כדי ליצור תהליך וחיים. בסופו של תהליך יוצאת פקודה מהמוח לעשות מעשה. המעשה הוא החוש שבוחן מה מותר ומה אסור כדי לקבל את המילוי המבוקש בהצלחה לצורך ביצוע השינוי והצמיחה.
המילוי המתקבל בסופו של מסע לב נתיבות פליאות חוכמה עוטף את האדם בכתר של אור, בחוכמת בראשית, בבינת האהבה, בחסד החופש, בגבורת המחשבה, בתפארת ההתבוננות, בהוד הריפוי וביסוד החיסון ואז מתגלה המלכות – המציאות החדשה. כאשר השפע והמילוי שמתקבל עובר הלאה לאחרים, מופיע שוב חוסר וריק שיוצר רצון חדש והתחלה חדשה.

אינטליגנציות בארבעה עולמות
אינטליגנציות: רצון חופשי, חוכמה, אור וראיה.

ארבע העולמות מבטאים את כל היש, הם יוצרים רצונות מנוגדים ומשלימים המאפיינים צרכים ואתגרים משתנים לחיים מלאים. החלוקה לארבעה משקפת את הקשת השלמה של החיים – ארבעה יסודות: אויר אש מים אדמה. ארבע מציאויות: דומם צומח חי מדבר. ארבע משימות חיים: אהבה קריירה כסף בריאות. ארבעה גופים: פיסי רגשי שכלי רוחני. ארבע חיות הקודש: שור אדם אריה נשר. ארבעה תהליכי יצירה: מחשבה מילים מאמץ מציאות. ארבע דרגות התהוות: גוף נפש רוח נשמה. ארבעה סוגי ריפוי: תנועה תזונה אנרגיה מודעות. ארבעה סוגי תקשורת: תומך אנליטי משימתי מבטא. ארבעה סוגי מורים: פותר בעיות מוקיר מכוון מאתגר. מציאות ארבע העולמות מחייבת שכלול מתמיד של אמנות האבחון וחוכמת הטיפול לצורך צמיחה.

בכל אחת משלושים ושתים האינטליגנציות מתבקש איזון בין הרצון לקבל ובין הרצון לתת, בין הזכר ובין הנקבה שבכל אינטליגנציה כדי להשלים ולסגור מעגל. חוסר איזון בין שני הרצונות לאורך זמן יגרום לתקלות או מחלות ויחייב תיקון. בכל אחת ממשימות החיים עולה הצורך באהבה, שמחה, אושר הצלחה, הערכה, והכרה. חוסר בצרכים בסיסיים יגרום לתפקוד לקוי, תקלות ומחלות. כל אחת מהאינטליגנציות מכילה את יתר האינטליגנציות האחרות כך שניתן ללמוד, לחקור, לתחזק, לשכלל, לאבחן או לטפל בכל אחת מהן בנפרד. צירוף מספר גדול של אינטליגנציות באמנות האבחון ובתהליך הטיפולי, יגדיל את הוודאות בתוצאה הרצויה.
כל אחת מהאינטליגנציות היא משוב ומראה של רעותה ולכן מצב כל אחת מהן מעיד על המצב של זו הקרובה אליה ושל מצב כל האינטליגנציות. ההשפעות של אחת על רעותה מתקזזות כך שניתן לראות על פי התוצאה את מידת כוח הרצון שכל אחת מהן מפעילה. מבחן הרצון והכוונה נמדד על פי התוצאה.
לכל אינטליגנציה יש השפעה מוחלטת על כל היתר האינטליגנציות, ההשפעה הזו אינה מבטלת ואינה משנה את היכולת של כל האחרות להשפיע כמידתן.

אתה בורא את עולמך
שלושים ושתים האינטליגנציות מייצגות את כל התכונות האנושיות. כל פעולה וכל התנסות אנושית מכילה ומקפלת בתוכה את מסע שלושים ושתים האינטליגנציות במינון משתנה בהתאם לאדם, למקום ולזמן.
לכל אדם יש שלושים ושתים האינטליגנציות במינון ומדרג ייחודי. הפרופיל האישי של כל אדם מהווה את השפה הייחודית בה הוא מתפקד ויכול להצטיין. הפרופיל הייחודי של כל אדם הם הכלים איתם הוא הולך בדרך. אלה הכלים איתם הוא צועד במסעו אל הייעוד.
ספר יצירה קובע: “בשלושים ושתים נתיבות פליאות חכמה ברא אלוהים את עולמו”. שלושים ושתים האינטליגנציות הם אמת שאינה משתנה – מערכת חוקים השולטים ביקום. האינטליגנציות הן יכולות –כשרים, אורות, מדרגות, עץ לצמיחה, התפתחות ושליטה. האינטליגנציות הן כלי לאבחון, מניעה, תחזוקה, שכלול, ריפוי ואיזון גוף ונפש.
עץ הדעת בנוי מעשרים ושתים האותיות העבריות (א’ עד ת’) ועשרה מספרים (מ- 1 עד 10)
צירופים שונים של אותיות ומספרים והסדר בתוכם מהווים את הביטוי המעשי והייחודי של פרופיל האינטליגנציות של כל אדם ואת השפה הייחודית שלו.
אבחון וטיפול הם מראה של המתבונן והמטופל, כמו הד שחוזר, כמו שאלה ותשובה, כמו מחלה ותרופה, כמו גוף ונפש, כמו קטן וגדול. העיקרון בפסיכותרפיה, הוא שאבחון וטיפול הם שני צדדים של אותו המטבע. לכן קטן וגדול זהים, גוף ונפש שווים.
קשר קטן וגדול באבחון – דרך כל איבר וכל תא בודד ניתן להתבונן בגוף כולו ולאבחן תקלות ומחלות. ניתן להתבונן ולאבחן דרך שאלון, שפת הגוף, תווי הפנים, כף היד, הלשון, הדופק, הליכה או יציבה וכן באמצעים רבים ונוספים.
קשר גוף נפש באבחון – מצב כל אינטליגנציה מקושרת ליכולת, לתכונה אנושית ולמצבם של אברים מקבילים בגוף. ניתן להתבונן, לאבחן דרך מחשבות, אמונות, תחושות – גישה, כעס, כאב, כוונה, או פחד ודרכם לראות את כאבי הגוף או בכיוון הפוך.
קשר קטן וגדול בטיפול על פי הפסיכותרפיה בשיטת לוסקי, דרך כל איבר וכל תא בודד ניתן לטפל בגוף כולו. ומצד שני הגוף כולו יכול להתגייס לטיפול באיבר חולה או בתא בודד אחד.
קשר גוף נפש בטיפול – טיפול ושכלול אינטליגנציות, ישפיעו על מצב האיברים המקבילים בגוף. ומצד שני שכלול המצב הגופני ישפיע על מצב האינטליגנציות המקבילות. טיפול דרך שינוי גישה ישפיע על רמת בריאות הגוף, כמו שטיפול בגוף ישפיע על רמת שמחת החיים והחיוניות.

 שלושים ושתים היכולות

רצון

היכולת להגדיר את הרצון וכיוונו  – רוחני

רצון חופשי

היכולת להבחין שהעולם הוא מרחב ריק שמתמלא ברצון חופשי

רצון לתת

היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים

רצון לקבל

היכולת להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך ואת כיוונו

מורים

היכולת לחולל שינוי בגישות ובאמונות – שכלי

חוכמה

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

עושר

היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך

זרע

היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה

חיים

היכולת לחולל שינוי פנימי. להיות בתנועה ולהעביר הלאה

ממשלה

היכולת לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות.

שלום

היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות

חן

היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך

כוחות

היכולת לזהות ולאבחן חסרים – רגשי

אור

היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור.

בראשית

היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן

אהבה

היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות

חופש

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

מחשבה

היכולת ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה

אחדות

היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה

התבוננות

היכולת לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך

ריפוי

היכולת להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות

חיסון

היכולת ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ

גילוי

היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה

חושים

היכולת להגדיר יעדים ולממשם –  גופני

ראיה

יכולת ראיה חזותית, מרחבית, על חושית, דמיונית, רב ממדית

שמיעה

יכולת שמיעת קולות, צלילים, תדרים, עיבוד, משמעת ומשמעות

ריח

יכולת להריח אמת ושקר ויכולת פעולה מהאמת האישית

דיבור

יכולת דיבור, כתיבה, שיתוף, הרצאה, אבחנה בין נכון ושגוי

טעם

יכולת להבחין בין טוב ורע, ויכולת פעולה בטעם טוב

מעשה

יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור

תשמיש

יכולת גילוי דרך מגע, גוף, טבע, ריקוד, תנועה, אמנויות, ציור.

דרך

יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות

בטן

יכולת תרגול הפנמה ואימון אישי, יכולת פעולה מתוך אמונה

מוח

יכולת משחק, הגיון, מיון, עיבוד, ניתוח, שאלה, חקירה מודעת

לב

יכולת חיברות, חמלה, מחויבות, קבלה, שילוב וניהול אחרים

תא

יכולת התמודדות בדילמות ערכיות מוסריות/כבוד האדם וחירותו

 

 שלושים ושניים ערכי חיים לצורך שינוי פנימי.
ערכי חיים, הם לב הרובד השכלי בשיטת לוסקי.

 

אינט’

משמעות ערכי חיים בארבעה רבדים

רצון

ערכי חיים של הרובד הרוחני

א

רצון חופשי

לחיות חיים בהם הכל אפשרי על פי הרצון החופשי

מ

רצון לתת

רצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים

ש

רצון לקבל

לקבל לעצמך, על מנת לתת לאחרים

 

מורים

ערכי חיים של הרובד השכלי

ב

חוכמה

לדעת היכן, מתי, עם מי, כמה, איך, והשילוב ביניהם

ג

עושר

להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך

ד

זרע

לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה

כ

חיים

היכולת לחולל שינוי פנימי ולהעביר הלאה

פ

ממשלה

לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות

ר

שלום

להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות

ת

חן

להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך

 

כוחות

ערכי חיים של הרובד הרגשי

1

אור

להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור

2

בראשית

היכולת להתחיל הכל מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן

3

אהבה

אהבה כסיבה של כל הסיבות ותרופה של כל התרופות

4

חופש

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

5

מחשבה

ליצור באמצעות מחשבה מכוונת, אמונה ומציאות חדשה

6

אחדות

לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה

7

התבוננות

לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך

8

ריפוי

להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות

9

חיסון

ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ

10

גילוי

לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה

 

חושים

ערכי חיים של הרובד הגופני

ה

ראיה

לראות את מה שאתה רוצה להראות. הוראה והארה.

ו

שמיעה

לשמוע מתוך משמעת וליצור משמעות של אהבה לחיים

ז

ריח

לזהות את האמת האישית

ח

דיבור

להקפיד על דיבור נכון – שתיקה, שמירת הלשון ודבור אמת

ט

טעם

להיות “טעים”, לתת טעם (טוב) לחיים

י

מעשה

לשים גבולות של מותר (בלי אסור) בכל מעשה יזום

ל

תשמיש

לגעת לעומק ולדעת

נ

הלוך/דרך

להפוך תהליך ליעד

ס

רוגז/בטן

אימון ופעולה מתוך אמונה

ע

שחוק/מוח

החיים כמשחק, חקירה ושאלה

צ

הרהור/לב

לפתוח את הלב כדי למצוא חמלה ומחויבות

ק

שינה/תא

נשמת אדם היא ערכיו, כבודו וחירותו

 

 

 


 שלושים ושניים מפתחות

אינט’

מפתח

משמעות ערכי חיים בארבעה רבדים

א

אפשור

לחיות חיים בהם הכל אפשרי על פי הרצון החופשי

מ

מתן

רצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים

ש

שאפתנות

לקבל לעצמך, על מנת לתת לאחרים

 

 

ערכי חיים של הרובד השכלי

ב

ברכה

לדעת היכן, מתי, עם מי, כמה, איך, והשילוב ביניהם

ג

גמילות

להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך

ד

דיוק

לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה

כ

כבוד

היכולת לחולל שינוי פנימי ולהעביר הלאה

פ

פתיחות

לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות

ר

רגישות

להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות

ת

תיקון

להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך

 

 

ערכי חיים של הרובד הרגשי

1

אמת

להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור

2

שונות

היכולת להתחיל הכל מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן

3

שלמות

אהבה כסיבה של כל הסיבות ותרופה של כל התרופות

4

איזון

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

5

חקירה

ליצור באמצעות מחשבה מכוונת, אמונה ומציאות חדשה

6

שילוב

לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה

7

שתיקה

לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך

8

שאלה

להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות

9

תקשור

ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ

10

עשייה

לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה

 

 

ערכי חיים של הרובד הגופני

ה

הוראה

לראות את מה שאתה רוצה לאהוב

ו

ויסות

לשמוע מתוך משמעת וליצור משמעות של אהבה לחיים

ז

זכות/זהות

לחיות חיים מתוך אמת אישית

ח

חיבור

להקפיד על דיבור נכון – שתיקה, שמירת הלשון ודבור אמת

ט

טוב

להיות “טעים”, לתת טעם (טוב) לחיים

י

יצירה

לשים גבולות של מותר (בלי אסור) בכל מעשה יזום

ל

למידה

לגעת לעומק ולדעת

נ

נאמנות

להפוך תהליך ליעד

ס

סובלנות

אימון ופעולה מתוך אמונה

ע

ערכיות

החיים כמשחק, חקירה ושאלה

צ

צדקה

לפתוח את הלב כדי למצוא חמלה ומחויבות

ק

קדושה

נשמת אדם היא ערכיו, כבודו וחירותו

 

עץ הדעת

רצון

רובד רוחני – שכלול היכולת להגדיר את הרצון וכיוונו

רצון חופשי

דע כי העולם הוא ריק שרוצה להתמלא ברצון החופשי שלך.

רצון לתת

דע כי לתת כמטרה נעלה הוא סוד לתיקון כולל.

רצון לקבל

דע כי גודלו של הרצון לקבל כך גודלו של התענוג והקלקול.

מורים

רובד שכלי – שכלול היכולת לשנות גישות ואמונות

חוכמה

דע כי החוכמה מתגלה דרך תזמון הדרך שבחרת.

עושר

דע כי השמחה שלך אינה תלויה במה שיש לך אלא במה שאין לך.

זרע

דע כי הכוונה שלך והמניע שלך יוצרים את התוצאה המתקבלת.

חיים

דע כי שינוי פנימי הוא הסוד לחיים טובים וארוכים.

ממשלה

דע כי הידענות, הצדקנות והרצון הבלתי נלאה הם הכלא שלך.

שלום

דע כי השלום בעולם מתחיל בשלום שלך עם עצמך.

חן 

דע כי החן והכיעור הם אצלך, פנימה, ובעיניו של המתבונן.

כוחות

רובד רגשי – שכלול היכולת לזהות חסרים

אור

דע כי החושך הוא אשליה שאתה יוצר כדי להבחין באור.

בראשית

דע כי הרוח נצחית ובכל רגע החיים מתחילים מחדש.

אהבה

דע כי אהבה היא העילה של כל העילות והתרופה של כל התרופות.

חופש

דע כי החופש נמצא ביכולת שלך להיות או לא להיות היכן שאתה.

מחשבה

דע כי מחשבות מעצבות אמונות שיוצרות מציאות.

אחדות

דע כי הניגודים והשונות הם שיוצרים אחדות.

התבוננות

דע כי ההתנסויות שלך והאנשים סביבך הם מראה שלך.

ריפוי

דע כי ככל שתלמד יותר, תדע פחות.

חיסון

דע כי ללמוד איך ללמוד הוא המורה הפנימי שלך.

גילוי

דע כי החיים הם תוצאה וגילוי של הנסתר מעיניך.

חושים

רובד גופני – שכלול היכולת לקבוע יעדים ולממשם

ראיה

דע כי ראיה כמו מורא כמו מורה כמו הארה כמו מראה מקום.

שמיעה

דע כי שמיעה מתוך משמעת יוצרת משמעות.

ריח

דע כי הריח הוא שיוביל אותך אל האמת או השקר.

דיבור

דע כי דיבור משחרר מחשבות, תחושות, להבחין בין נכון ושגוי.

טעם

דע כי טעם  טוב או רע במעשה יוצרים את טעם החיים.

מעשה

דע כי מעשה יזום פותח בפניך דלתות אל מה שמותר או אסור.

תשמיש

דע כי מגע מאזן ומרפא וגם יוצר סדר בספריה החיה שלך.

דרך

דע כי תכלית היעד ליצור תהליך כמו שתכלית המוות ליצור חיים.

בטן

דע כי מעשה מתוך אמונה מונע רוגז וכאבי בטן.

מוח

דע כי החיים הם משחק רציני. זכור, רק משחק.

לב

דע כי חיברות, מחויבות וחמלה הם סוד הריפוי ללב המחלה.

תא

דע כי כבוד האדם וחירותו הם משאלת חלום עבור כל בן אנוש.

 

 

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 14 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799