מסע הריפוי בשיטת לוסקי

מסע הריפוי בשיטת לוסקי – מסע האינטליגנציות

על פי לוסקי כל תהליך אנושי הוא מסע  היכולות להשגת יעדים.
 המסע האנושי עובר דרך כל 32 הנתיבות בארבעה שלבים:

1. היכולת לזהות חוסר בעולם הרגשי.
2. היכולת להגדיר את הרצון וכיוונו בעולם הרוחני.
3. היכולת לשנות גישה בעולם השכלי.
4. היכולת לקבוע מטרות וליישמן בעולם הגופני.

כאשר תחושת חוסר (אמיתי או מדומה) אינה מקבלת מילוי לאורך זמן, נוצר חוסר איזון וקלקול (בעיות, תקלות, כאבים ומחלות). החוסר הוא קבוע ותפקידו לחשוף, לגרות ולהעיר את האינטליגנציות לפעולה. כאשר אדם מזהה חוסר הוא מגדיר את רצונו. כדי להשיג את מטרתו הוא נאלץ לשנות גישה ותפיסת עולם. שינוי המחשבה יאפשר קביעת יעדים ומימושם, כלומר מילוי החוסר ושינוי מציאות.
תרגול ואימון האינטליגנציות יאפשרו תיקון הקלקול ומניעת קלקול בעתיד. יעילותן של האינטליגנציות תגבר ככל שתעלה רמת המוטיבציה וכוח הרצון יגבר.

אמות מידה לשינוי
תחזוקה, שכלול או שינוי אינטליגנציה (כלומר שינוי מציאות) צריכים להפיק תוצרים מדידים בשלוש אמות מידה: עולם, שנה, נפש.

"עולם" מודד הוא שינוי במצב הגופני
"שנה" מודד את השינוי בזמן. אורך הזמן.
"נפש" מודד את השינוי במצב הנפשי

ארבעה שלבים לשינוי המציאות
החוסר – הרובד הרגשי – עולם היצירה מכיל עשר אינטליגנציות רגשיות הקשורות לעשר מידות, עשר אצבעות, תהליך יצירה בן עשרה שלבים. וכן לעשר הספירות שהם הכוחות הפנימיים: אור, בראשית, אהבה, חופש, מחשבה, אחדות, התבוננות, ריפוי, חיסון, גילוי. כאשר אדם מזהה את החוסר, הוא יכול לעבור לשלב השני שהוא הגדרת הרצון וכיוונו.

הרצון – הרובד הרוחני – עולם האצילות מכיל שלוש אינטליגנציות רוחניות הקשורות לשלושה יסודות – אויר מים אש, לשלושה זמנים – עבר הווה עתיד. וכן לשלושה רצונות –  רצון חופשי, רצון לתת ורצון לקבל.  אדם אשר זיהה חוסר יקבש למלא את החסר, לצורך כך הוא יכול להגדיר ארבע כיוונים של כוח הרצון: רצון לתת כדי לתת. רצון לתת על מנת לקבל. רצון לקבל על מנת לקבל ורצון לקבל על מנת לתת. כל אחד מארבעה הכיוונים יוביל למציאות אחרת.
כאשר נקבע הרצון וגם כיוונו, כעת המסע מוביל אותנו את הרובד השכלי לצורך שינוי גישה, רק שינוי גישה תביא לשינוי המציאות. שינוי גישה מחייב עבודה טיפולית פסיכותרפית.
הגישה – הרובד השכלי – עולם הבריאה מכיל שבע אינטליגנציות שכליות הקשורות להשפעות שבעת הכוכבים, לתהליך בריאה בן שבעה שלבים, לשבעה שערים בנפש. וכן לשבעה מורים והשפעות חינוכיות: חוכמה, עושר, זרע, חיים, ממשלה, שלום, חן. שינוי גישה משמעו שינוי ממש של המציאות, כאשר אדם משנה גישה, זה הזמן לקבוע יעדים ולממשם.
הביצוע – הרובד הגופני – עולם העשייה מכיל שתים עשרה אינטליגנציות גופניות הקשורות לשנים עשר המזלות והחודשים, לשנים עשר המנהיגים בנפש. וכן לשנים עשר החושים: ראיה, שמיעה, ריח, דיבור, טעם, מעשה, תשמיש, הלוך, רוגז, שחוק, הרהור, שינה.
מסע אנושי מסתיים כאשר המציאות משתנה, אם לא השתנתה המציאות יש לחזור אחורנית לשלבים קודמים כדי לברר, מה מעכב, מה מהשלבים שלא בוצע כהלכה, לצורך תיקון וחזרה אל המסע.

על פי לוסקי, שינוי הוא תהליך חינוכי נרכש.

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ