מקראה – הנחיית קבוצות

 מקראה – הנחיית קבוצות

 • רוזנוואסר נ., עורכת (1997) הנחיית קבוצות – מיקראה, המרכז לחינוך קהילתי ע”ש חיים ציפורי: פרק 14, מנחה הקבוצה ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
 • כ”ץ נ., מנהל “מכון מנהיגות – ייעוץ לארגונים לומדים”, הגדרת חזון והנחלתו: אבן היסוד למנהיגות איכותית, פורסם לראשונה נובמבר 2000 באתר “מנהיגים ברשת”: http://www.leadersnet.co.il/scripts/docs/printdoc.asp?commid=1&doc=241&sct=8 …………….. 8
 • ארליך י., הרצאה ביום עיון של אפק “נטילת סמכות ונטישת סמכות – תהליכים לא מודעים בארגונים” ב- 10 ביוני 2002 …………………………………………………………………………………………………………………….. 17
 • טריאסט י., סוגיות אתיות בטיפול קבוצתי מתוך: סוגיות אתיות במיקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי, הוצאת מגנס, אונ’ עברית, ירושלים ……………………………………………………………………………………………….  31
 • גוטמן ד., (2001), אתיקה למיקצועות טיפוליים, הוצאת דיונון: פרק 1, הגדרות האתיקה …………………..  40
 • גוטמן ד., (2001), אתיקה למיקצועות טיפוליים, הוצאת דיונון: פרק 2, תיאוריות אתיות …………………… 44
 • שפירא ב. (2000), התהליך הקבוצתי כמעגל חיים: מלידה עד מוות – שפתו המטאפורית של התהליך הקבוצתי, שלוחת לסלי קולג’, ישראל: פרק 3, הקבוצה כשלם ……………………………………………………. 49
 • שפירא ב. (2000), התהליך הקבוצתי כמעגל חיים: מלידה עד מוות – שפתו המטאפורית של התהליך הקבוצתי, שלוחת לסלי קולג’, ישראל: פרק 4, האמנויות בתהליך הקבוצתי …………………………………… 54
 • רויטמן מ., הזדהות השלכתית – מפתח להבנת תהליכים בין-אישיים וקבוצתיים, שיחות ג’ (2), מרץ 1989, עמ’ 124-129  ………………………………………………………………………………………………………………….  63
 • רוזנוואסר נ., עורכת (1997) הנחיית קבוצות – מיקראה, המרכז לחינוך קהילתי ע”ש חיים ציפורי: פרק 18, מסגרת התפתחות לטיפול ב-CO …………………………………………………………………………………………. 69
 • רוזנוואסר נ., עורכת (1997) הנחיית קבוצות – מיקראה, המרכז לחינוך קהילתי ע”ש חיים ציפורי: פרק 5, עבודתו של וילפריד ביון על קבוצות ……………………………………………………………………………………..  75
 • רוזנוואסר נ., עורכת (1997) הנחיית קבוצות – מיקראה, המרכז לחינוך קהילתי ע”ש חיים ציפורי: פרק 9, מודל התפתחותי של טיפול קבוצתי קצר מועד ………………………………………………………………………..  83
 • רוזנוואסר נ., עורכת (1997) הנחיית קבוצות – מיקראה, המרכז לחינוך קהילתי ע”ש חיים ציפורי: פרק 10, הקבוצה לפי מודלים תיאורטיים של יחסי אובייקט …………………………………………………………………  90
 • ברמן א., וינברג ח. (2000), הקבוצה הטיפולית בשלב מתקדם, שיחות כרך י”ד, חוברת מס’ 3 ……………. 100
 • ברקן א. (2002), הרבדים השונים של ה-SETTING או של מי השעון?, שיחות י”ז (1), נובמבר, ………  110
 • זיו י., בהרב י. (2001), מסע קבוצתי, גל, תל אביב, פרק 7: אווירה קבוצתית  ………………………………… 117
 • זיו י., בהרב י. (2001), מסע קבוצתי, גל, תל אביב, פרק 8: תפקידים פסיכולוגיים בקבוצה  ………………. 125
 • זיו י., בהרב י. (2001), מסע קבוצתי, גל, תל אביב, פרק 9: מצבים ותופעות ממוקדים בקבוצה  ………….. 134
 • זיו י., בהרב י. (2001), מסע קבוצתי, גל, תל אביב, פרק 10: עימותים בקבוצה  ………………………………. 143
 • זיו י., בהרב י. (2001), מסע קבוצתי, גל, תל אביב, פרק 7: התנגדויות בקבוצה  ……………………………… 149
 • שרפשטיין ב. (1992), הקושי במציאת המילים המתאימות, תרפיה באמצעות אמנויות, 1 (1) …………….. 156
 • רגב ד. (2000), התיאוריה הפנומנולוגית לטיפול באמצעות אמנויות, נפש 5 עמ’ 46-56 ………………….  165
 • קופר-אדר ר. (1992), טיפול בתנועה וטיפול קבוצתי: התיאוריה והדגמת שילובם, תרפיה באמצעות אמנויות, 1(1) עמ’ 7-16 …………………………………………………………………………………………………………….. 176
 • שחר-לוי י. (1994), מצבים גופניים כהיגדים מטאפוריים, תרפיה באמצעות אמנויות, 1(3) ……………  186
 • שחר-לוי י. (1989) גילוי וכיסוי בלשון הגוף, מבט לעולם הטיפול בתנועה, שיחות ד(1), עמ’25-31 ……. 195
 • סקלס ח. (1995), קול הגוף וראי הנפש – “קוליות” בחברות מסורתיות פשוטות מבנה ובטיפול במוסיקה בימינו, תרפיה באמצעות אמנויות, 2(1), עמ’ 6-16 ……………………………………………………………….  202
 • להטונן ק. (1995), האם המוסיקה היא צורת חשיבה ארכאית? תרפיה באמצעות אמנויות, 2 (1) ……… 213
 • אמיר ד. (1993), פנומנולוגיה כבסיס לגילוי משמעות בתהליך התרפיה במוסיקה, תרפיה באמצעות אמנויות 1(1) עמ’ 17-22 ………………………………………………………………………………………………………….  224
 • אגמון ש., שניידר ס. (1998), שלבים בהתפתחות קבוצה קטנה – מבט פסיכודינמי, שיחות י”ב, חוברת מס’ 3
 • אריקסון א.ר. (1961), ילדות וחברה: פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן, מרחביה: ספרית הפועלים
 • אמיר ד. (1999), להיפגש עם הצלילים – תרפיה במוסיקה, אונ’ בר-אילן
 • ארצי ע. (1991), פסיכודרמה, דביר, תל אביב
 • גוטליב ת. (1999), כמה אספקטים של טיפול באמנות – עבודה עם ילדים ובני נוער, סוגיות בחינוך מיוחד ובטיפול, 14(1), עמ’ 65-73
 • גרלאט. פ. בנסון (1992 ), יצירתיות בעבודה עם קבוצות, אח, ת”א
 • דאלי. ט ,קייס. ק, שבריאן. ג, וויר. פ, האלידיי. ד, נואל האל. פ, וואלטר. ד, (1995), תרפיה באמנות, התפתחויות חדשות- תיאוריה ומעשה , אח, ת”א
 • הומס. ג.ק, (1971), התנהגות בני אדם בקבוצה, אוני הווארד, הוצאת יחדיו, ת”א
 • ואצלוויק פ., ויקלנד ג’., פיש ר., (1979), שינוי – עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן, פועלים, תל אביב
 • ויגודן ש. (1989), מן הקצוות הפרימיטיביים לעבר המפגש האינטרסובייקטיבי: אוגדן ועבודתו, בתוך: אוגדן ת. (1989), הקצה הפרימיטיבי של החוויה, עם עובד, תל אביב
 • ויניקוט ד.ו. (1971), משחק ומציאות, עם עובד
 • יונג. ק.ג, (תשל”ג), האני והלא מודע , דביר, תל-אביב
 • לונג ס. (1995), תהליכים ומבנה של קבוצות קטנות, אח
 • נהרין א. (1985), במה במקום ספה, צ’ריקובר, תל אביב
 • סטור א, (1983), הדינאמיקה של היצירה, ספרית הפועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת”א
 • פרוש ת. (2001), מטאפורות של ארגון, ארגון של מטאפורות – מבט אתנוגרפי על מטאפורות בתרבות האירגונית של תיזמורת סימפונית, המרכז ע”ש שיין, למחקרים במדעי החברה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית, הפקולטה למדעי החברה, האונ’ העברית, ירושלים
 • קרטריט.ד, וזנדר. א, עורכים (1972), מקראה: דינמיקה קבוצתית, מחקר ותיאוריה, הוצאת יחדיו, ת”א
 • קרייטלר. ה, קרייטלר. ש, (1980), הפסיכולוגיה של האומנויות, ספרית פועלים ואוניברסיטת ת”א, ת”א
 • רונן א., התיאוריה של הנעת אנשים (תאוריות מוטיבציה), סקירה חודשית 6, 1989, עמ’ 22 – 35
 • שלו. ש, (1987), פסיכותרפיה יונגיאנית ויצירתיות, שיחות, כרך 1, חוברת מספר 3, יוני

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ