ספר יצירה מאת אברהם אבינו

ספר יצירה הוא ספר סודות החיים שנכתב לפני 3700 שנה על יד אברהם אבינו.
המקור לשיטת לוסקי ושלושים ושתים האינטליגנציות הוא ספר יצירה.

קודם לכתיבת המחקר על מבחני האינטליגנציה,
כתבתי 14 ספרים בהשראת ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו.

תבנית שלושים ושתים הנתיבות של ספר יצירה היא הנחת היסוד למחקר על מבחני אינטליגנציה.
חקירת האינטליגנציות וערכי החיים על פי ספר יצירה לוותה בעבודה מאומצת ומקיפה במשך כעשרים שנה.
ההכרות שלי עם ספר יצירה תוזמנה במדויק לזמן שהייתי ערוך ומוכן.
שמעתי לראשונה על הספר באחד משיעורי הקבלה בהם נהגתי להשתתף.
הייתי מהופנט, קראתי את ספר יצירה פעמים רבות ברציפות,
הייתי מאוהב במה שמצאתי, בעצם מאותו יום למדתי הכל דרכו.
ביליתי ימים ולילות עם המשמעויות והערכים שראיתי דרך הקריאה וההתבוננות בספר.

חקרתי את ספר יצירה, מתוך הכתוב בו ומתוך מה שפרשנים אחרים אמרו וכתבו עליו.
במהלך השנים אספתי מידע רב מרשימות וכתבים של חוקרים, מדענים ורבנים שנגעו בדרך ייחודית בספר יצירה ופרשו אותו.

כל פירור של מידע שהגיע לידי עבר בדיקה והשוואה למה שאני ראיתי וחוויתי מתוך הכתוב בספר יצירה,
ולפרשנות שאני נתתי. הפירושים שאני מצאתי לספר יצירה נתמכו במסקנות של חוקרים אחרים. במקרים רבים,
קודם ראיתי אני ופירשתי בדרכי את הכתוב ורק אחר כך חיפשתי תמיכה ופירושים תומכים אצל חוקרים נוספים.
הדרך הזו אפשרה לי חופש חקירה בפרשנות הייחודית שלי לספר יצירה.
בדרך זו הגעתי אל תבנית 32 האינטליגנציות, ואל שיטת לוסקי  

מצורף הספר במלואו בהמשך, דאגתי להכניס את כל הספר לעמוד אחד כדי להראות את העובדה שהוא זרע.
הספר הפך להיות הזרע ממנו נבטו וצמחו כל תורות הקבלה וכל סודות החיים עד ימינו.

 ד”ר דני לוסקי

 

 


 

ספר יצירה