שלושים ושתים האינטליגנציות

שלושים ושתים האינטליגנציות

 הדיון הער במהות האינטליגנציה, והמהפכה שחוללו שטרנברג וגארדנר בתפיסת האינטליגנציה, מאפשרת את הופעתה של "תבנית" שלושים ושתים האינטליגנציות על פי ספר יצירה, המבקשת לתפוס מקום בדיון על הגדרת פוטנציאל האינטליגנציות האנושי. תבנית הפוטנציאל האנושי על פי ספר יצירה היא תבנית הרפואה המשולבת (לוסקי 2005).

ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, פותח בהכרזה דרמתית: "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה…". כלומר: העולם נברא בשלושים ושתים אינטליגנציות: עשר ספירות בלימה ועשרים ושתים אותיות יסוד. נתיבות החוכמה על פי ספר יצירה הן אופן הפעולה וגם דרך הפעולה, הן המקום וגם הזמן, הן נתיבות החוכמה וגם החוכמה, הן היוצר וגם היצירה עצמה, הן התוכן וגם המסגרת (ליבס 2000). על פי ספר יצירה אלוהים ברא עולם באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות ולכן גם האדם מעצב ובונה את המציאות שלו באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות. קשה לתאר משהו שניתן לעבד במוח או במערכות הגופניות האחרות ללא האותיות והמספרים (ספירות), כי סוף מעשה במחשבה תחילה, וסוף מחשבה במספרים (ספירות) ובאותיות תחילה. שלושים ושתים האינטליגנציות הן הכוליות והשלמות, כל היש על כל מרכיביו, הספקטרום השלם של מציאות האור. כל התבניות והנתיבות האנושיות בנויות על אותיות, מילים ומספרים. כל עשייה, יצירה או בריאה אפשריים רק באמצעות ספירות ואותיות. המציאות והאינטליגנציות הן שני חלקים של אותה הוויה – היוצר והיצירה (לוסקי 2005).

האינטליגנציות הן עיקרון הריבוי, מספר האינטליגנציות הוא עיקר מהותם, מספר האותיות בכל קבוצה ומספר הספירות הן הריבוי האין סופי הנגזר מהן: הספירות לפי העיקרון הגנרטיבי העשרוני, והאותיות בהתחברן למילים, וגלגולן וצירופן עד אין – סוף. אבל הריבוי קיים רק לכאורה והוא אינו אלא עדות על האל האחד. עולמו של ספר יצירה הוא דינאמי ואינו ידוע מראש, הוא נוצר בעיני המתבונן בו ונהרס על ידי המתבונן בתהליך בלתי פוסק. עיני המתבונן הן שמטביעות בעולם את הריבוי והן אלה שמבטלות את מציאותו (ליבס 2000).

האינטליגנציה (DNA) היא אבן הבניין של הגוף. הגוף בנוי ביותר מחמישים מיליארד מיליארדי תאים החיים בגוף בצורות ובמידות בהתאם למיקומם ותפקידם. בכל תא נמצא זיכרון גנטי שעובר מדור לדור. עץ חיים הוא הזיכרון הגנטי, והפוטנציאל האנושי . זו מולקולה הבנויה מעץ מפותל של שלושה סלילים היוצרים שלושים ושתים אינטליגנציות בארבעה רבדים. כל קטע בעץ היוצר את הסליל המשולש קרוי נתיב והוא מעין דף בספר עץ החיים השלם. שלושים ושתים האינטליגנציות הן הדפים היוצרים את הגנום האנושי השלם. בכל תא בגוף מצוי עותק מושלם של הגנום השלם. כל תכונות האדם היוצרים את מבנה האישיות מוצפנות בשילובים וצירופים שונים של שלושים ושתים אינטליגנציות. מיפוי התנהגות אנושית לפי אינטליגנציות יאפשר גישה לצורך אבחון וטיפול, תרגול, אימון, שכלול, תחזוקה ותיקון. (לוסקי 2005)

לכל אדם, לכל התנהגות אנושית, לכל תהליך, ולכל מעשה אנושי פשוט ניתן להגדיר פרופיל אינטליגנציות מדורג המכיל את כל שלושים ושתים האינטליגנציות.

לכל אדם פרופיל ייחודי. יש אנשים שהאינטליגנציות השכליות שלהם חזקות יותר והם יעדיפו פעילות במקצועות כמו ראיית חשבון, מנהל עסקים, ויש אנשים שהאינטליגנציות הרגשיות חזקות יותר והם יעדיפו לעסוק בעבודה סוציאלית, או חינוך. אלו שהאינטליגנציות הרוחניות חזקות יותר יעדיפו לעבוד בארגוני צדקה או בתפקיד מורים רוחניים ואלו שהאינטליגנציות הגופניות חזקות יותר, יעסקו במקצועות חקלאיים, או ספורט. יש כמובן שילובים של סוגי אינטליגנציות שמאפשרים מקצועות ועיסוקים משולבים. לכל אדם פרופיל אינטליגנציות ייחודי המעצב את אישיותו והוא "מבנה" האישיות שלו. ואולם כל אדם יכול, לחשוף ולגרות, לאמן ולתרגל אינטליגנציות לצורך עיצוב אישיותו על פי הרצון החופשי (גארדנר 1996). הצירופים שמביא כל אדם הם חד פעמיים ומבטאים נאמנה את "מבנה" האישיות הייחודי שלו וכן את הייעוד האישי הנובע מכך. הפרופיל הייחודי של כל אדם עושה את האדם אחד, יחיד ומיוחד ומעמיד אותו במרכז היקום ובמרכז ההוויה. לכל אדם יש שלושים ושתים האינטליגנציות במינון ומדרג ייחודי. הפרופיל האישי של כל אדם מהווה את השפה הייחודית בה הוא מתפקד ומצטיין (לוסקי 2005). ההבנה שלכל אדם יש פרופיל אינטליגנציות ייחודי מחייבת שינוי בגישה הטיפולית, ממצב בו מנהלים את המחלה, לניהול בריאות המטופל. ניהול בריאות המטופל היא גישה הוליסטית המאפשרת יישום של תבנית הרפואה המשולבת.

32 האינטליגנציות על פי ספר יצירה

 חמשת המאפיינים של הרפואה המשולבת הם פועל יוצא של "מבנה הבריאה של ספר יצירה". על פי ספר יצירה, החיים והיקום, היש והאין, הם אחדות אחת – שלושים ושתים נתיבות פליאות חכמה, והן 32 האינטליגנציות (לוסקי 2005).

ספר יצירה סופר שלושים ושתים נתיבות בדרך הבאה: השלם מתחלק לשניים: 10 ספירות, ו-22 אותיות. שני החלקים האלה מייצגים זכר ונקבה, רצון לקבל ורצון לתת (המנוע לשינוי). הספירות מייצגות את הרובד הרגשי. האותיות (מתחלקות לשלושה) ומייצגות את הרובד הרוחני, השכלי והגופני . כך נוצרו ארבעה רבדים של השלם (סולם הבריאות).

כל אחד מהרבדים מכיל מספר אינטליגנציות (3 ברוחני, 7 בשכלי, 10 ברגשי, 12 בגופני), סה"כ 32 האינטליגנציות. כל אינטליגנציה היא כמו מגירה המכילה את כל מה שמתאים לתדר שלה: תכונות אופי, רגשות, אברים בגוף, פעולות אנושיות פשוטות, צבעים, צלילים, ועוד (תרופות הוליסטיות).

כל אחת מהאינטליגנציות, היא יחידה העומדת בפני עצמה והיא אחת משלושים ושתים אבני היסוד של הבניין כולו. כל אינטליגנציה היא מיקרוקוסמוס של השלם (שלושים ושתים האינטליגנציות). כל אינטליגנציה, כמו השלם, מתחלקת לזכר ונקבה – הרצון לקבל והרצון לתת (המנוע לשינוי). בכל אחת מהאינטליגנציות יש ארבעה רבדים: רוחני, שכלי, רגשי, וגופני (סולם הבריאות).

הספירות – האין

10 ספירות בלימה (רובד רגשי): ספירות בלימה או בלי מה (אין בהם דבר), מסמלות את החוסר, ה"לא כלום", ומתארות את הצד הסביל הנשי, ואת הכוחות הפנימיים (לוסקי 2005).

האותיות – היש

22 האותיות מתחלקים לשלושה רבדים (רוחני, שכלי וגופני).

22 אותיות יסוד מסמלות את הצד הפעיל, היוזם והיוצר, והחומרים בהם נבנה העולם והיש.

 

טבלת 32 האינטליגנציות בארבעה רבדים:

רובד

32 הנתיבות

32 האינטליגנציות

אותיות/ מספרים

רוחני

3 אמות

3 סוגי רצון

א מ ש

שכלי

7 כפולות

7 מורים והשפעות חינוכיות

בגד כפרת

רגשי

10 ספירות

10 כוחות פנימיים

12345678910

גופני

12 פשוטות

12 חושים

הוזחטילנסעצק

הגדרת היכולות – 32 האינטליגנציות

 22 האותיות ו- 10 המספרים (32 הנתיבות), הם חוקים בהם נברא העולם. כל אות וכל מספר מייצג יכולת (אינטליגנציה) אנושית. 32 היכולות האנושיות, הן הפוטנציאל האנושי (לוסקי 2005). היכולות האנושיות הן גם "תרופות הוליסטיות" לשינוי פנימי, לעליה וירידה בסולם הבריאות, לצורך ריפוי, שמירה על איזון, ומניעת תקלות ומחלות. אימון ותרגול (היכולות) האינטליגנציות הוא מרכז העשייה ברפואה המשולבת.

3 אינטליגנציות ברובד הרוחני, מבטאות את היכולת להגדיר את הרצון ואת כיוונו:

האות א', בראה  רצון חופשי – היכולת להבחין שהעולם הוא מרחב ריק שמתמלא ברצון חופשי.

האות מ',בראה רצון לתת – היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים.

האות ש', בראה רצון לקבל – היכולת להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך ואת כיוונו.

7 אינטליגנציות ברובד השכלי, מגדירות את היכולת לחולל שינוי בגישות ובאמונות:

האות ב', בראה חוכמה – היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך.

האות ג', בראה עושר – היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך.

האות ד', בראה זרע – היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה.

האות כ', בראה חיים – היכולת לחולל שינוי פנימי. להיות בתנועה ולהעביר הלאה.

האות פ', בראה ממשלה – היכולת לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות.

האות ר', בראה שלום -היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות.

האות ת', בראה חן – היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך.

10 אינטליגנציות ברובד הרגשי, מגדירות את היכולת לזהות ולאבחן חסרים:

הספרה 1, בראה את כוח האור – היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור.

הספרה 2, בראה את כוח בראשית          – היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה בכל מקום, גיל או זמן.

הספרה 3, בראה את כוח האהבה – היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות.

הספרה 4, בראה את כוח החופש – היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא.

הספרה 5, בראה את כוח המחשבה – היכולת ליצור באמצעות מחשבה, אמונה ומציאות חדשה.

הספרה 6, בראה את כוח האחדות – היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה.

הספרה 7, בראה את כוח ההתבוננות – היכולת לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך התנסויותיך.

הספרה 8, בראה את כוח הריפוי – היכולת להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות.

הספרה 9, בראה את כוח החיסון – היכולת ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ.

הספרה 10, בראה את כוח  הגילוי – היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה.

12 אינטליגנציות ברובד הגופני, מבטאות את היכולת להגדיר יעדים ולממשם:

האות ה',  בראה את חוש הראיה – יכולת ראיה חזותית, מרחבית, על חושית, דמיונית, רב מימדית.

האות ו', בראה את חוש השמיעה          – יכולת שמיעת קולות, צלילים, תדרים, עיבוד, משמעת ומשמעות.

האות ז', בראה את חוש הריח – יכולת להריח אמת ושקר ויכולת פעולה מהאמת האישית.

האות ח', בראה את חוש הדיבור –  יכולת דיבור, כתיבה, שיתוף, הרצאה, אבחנה בין נכון ושגוי.

האות ט', בראה את חוש הטעם – יכולת להבחין בין טוב ורע, ויכולת פעולה בטעם טוב.

האות י', בראה את חוש המעשה –         יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור.

האות ל', בראה את חוש התשמיש – יכולת גילוי דרך מגע, גוף, טבע, ריקוד, תנועה, אמנויות, ציור.

האות נ', בראה את חוש הדרך – יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות.

האות ס', בראה את חוש הבטן – יכולת תרגול הפנמה ואימון אישי, יכולת פעולה מתוך אמונה.

האות ע', בראה את חוש המוח – יכולת משחק, הגיון, מיון, עיבוד, ניתוח, שאלה, חקירה מודעת.

האות צ', בראה את חוש הלב – יכולת חיברות, חמלה, מחויבות, קבלה, שילוב וניהול אחרים.

האות ק', בראה את חוש התא – יכולת התמודדות בדילמות ערכיות מוסריות, כבוד האדם וחירותו.

32 האינטליגנציות, הן הפוטנציאל האנושי. לכל אדם יש פרופיל אינטליגנציות ייחודי דרכן הוא יכול לקבוע יעדים ולהצטיין בהם.

 

 

32 היכולות – 32 כישורי חיים – 32 תרפיות, 32 תרופות.

החלוקה לארבעה רבדים של 32 האינטליגנציות[1]

טבלת 32 האינטליגנציות

אינטליגנציה

היכולות הנרכשות כתוצאה מתרגול אינטליגנציות

רצון

היכולת להגדיר את הרצון וכיוונו  – רוחני

א

רצון חופשי

היכולת להבחין שהעולם הוא מרחב ריק שמתמלא ברצון חופשי

מ

רצון לתת

היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים

ש

רצון לקבל

היכולת להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך ואת כיוונו

 

מורים

היכולת לחולל שינוי בגישות ובאמונות – שכלי

ב

חוכמה

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

ג

עושר

היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך

ד

זרע

היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה

כ

חיים

היכולת לחולל שינוי פנימי. להיות בתנועה ולהעביר הלאה

פ

ממשלה

היכולת לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות.

ר

שלום

היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות

ת

חן

היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך

 

כוחות

היכולת לזהות ולאבחן חסרים – רגשי

1

אור

היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור.

2

בראשית

היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן

3

אהבה

היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות

4

חופש

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

5

מחשבה

היכולת ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה

6

אחדות

היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה

7

התבוננות

היכולת לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך

8

ריפוי

היכולת להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות

9

חיסון

היכולת ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ

10

גילוי

היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה

 

חושים

היכולת להגדיר יעדים ולממשם –  גופני

ה

ראיה

יכולת ראיה חזותית, מרחבית, על חושית, דמיונית, רב ממדית

ו

שמיעה

יכולת שמיעת קולות, צלילים, תדרים, עיבוד, משמעת ומשמעות

ז

ריח

יכולת להריח אמת ושקר ויכולת פעולה מהאמת האישית

ח

דיבור

יכולת דיבור, כתיבה, שיתוף, הרצאה, אבחנה בין נכון ושגוי

ט

טעם

יכולת להבחין בין טוב ורע, ויכולת פעולה בטעם טוב

י

מעשה

יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור

ל

תשמיש

יכולת גילוי דרך מגע, גוף, טבע, ריקוד, תנועה, אמנויות, ציור.

נ

הלוך/דרך

יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות

ס

רוגז/בטן

יכולת תרגול הפנמה ואימון אישי, יכולת פעולה מתוך אמונה

ע

שחוק/מוח

יכולת משחק, הגיון, מיון, עיבוד, ניתוח, שאלה, חקירה מודעת

צ

הרהור/לב

יכולת חיברות, חמלה, מחויבות, קבלה, שילוב וניהול אחרים

ק

שינה/תא

יכולת התמודדות בדילמות ערכיות מוסריות/כבוד האדם וחירותו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

רצון

רובד רוחני – שכלול היכולת להגדיר את הרצון וכיוונו

רצון חופשי

דע כי העולם הוא ריק שרוצה להתמלא ברצון החופשי שלך.

רצון לתת

דע כי לתת כמטרה נעלה הוא סוד לתיקון כולל.

רצון לקבל

דע כי גודלו של הרצון לקבל כך גודלו של התענוג והקלקול.

מורים

רובד שכלי – שכלול היכולת לשנות גישות ואמונות

חוכמה

דע כי החוכמה מתגלה דרך תזמון הדרך שבחרת.

עושר

דע כי השמחה שלך אינה תלויה במה שיש לך אלא במה שאין לך.

זרע

דע כי הכוונה שלך והמניע שלך יוצרים את התוצאה המתקבלת.

חיים

דע כי שינוי פנימי הוא הסוד לחיים טובים וארוכים.

ממשלה

דע כי הידענות, הצדקנות והרצון הבלתי נלאה הם הכלא שלך.

שלום

דע כי השלום בעולם מתחיל בשלום שלך עם עצמך.

חן

דע כי החן והכיעור הם אצלך, פנימה, ובעיניו של המתבונן.

כוחות

רובד רגשי – שכלול היכולת לזהות חסרים

אור

דע כי החושך הוא אשליה שאתה יוצר כדי להבחין באור.

בראשית

דע כי הרוח נצחית ובכל רגע החיים מתחילים מחדש.

אהבה

דע כי אהבה היא העילה של כל העילות והתרופה של כל התרופות.

חופש

דע כי החופש נמצא ביכולת שלך להיות או לא להיות היכן שאתה.

מחשבה

דע כי מחשבות מעצבות אמונות שיוצרות מציאות.

אחדות

דע כי הניגודים והשונות הם שיוצרים אחדות.

התבוננות

דע כי ההתנסויות שלך והאנשים סביבך הם מראה שלך.

ריפוי

דע כי ככל שתלמד יותר, תדע פחות.

חיסון

דע כי ללמוד איך ללמוד הוא המורה הפנימי שלך.

גילוי

דע כי החיים הם תוצאה וגילוי של הנסתר מעיניך.

חושים

רובד גופני – שכלול היכולת לקבוע יעדים ולממשם

ראיה

דע כי ראיה כמו מורא כמו מורה כמו הארה כמו מראה מקום.

שמיעה

דע כי שמיעה מתוך משמעת יוצרת משמעות.

ריח

דע כי הריח הוא שיוביל אותך אל האמת או השקר.

דיבור

דע כי דיבור משחרר מחשבות, תחושות, אמת ושקר.

טעם

דע כי טעם  טוב או רע במעשה יוצרים את טעם החיים.

מעשה

דע כי מעשה יזום פותח בפניך דלתות אל מה שנכון או שגוי.

תשמיש

דע כי מגע מאזן ומרפא וגם יוצר סדר בספריה החיה שלך.

הלוך/דרך

דע כי תכלית היעד ליצור תהליך כמו שתכלית המוות ליצור חיים.

רוגז/בטן

דע כי מעשה מתוך אמונה מונע רוגז וכאבי בטן.

שחוק/מוח

דע כי החיים הם משחק רציני. זכור, רק משחק.

הרהור/לב

דע כי חיברות, מחויבות וחמלה הם סוד הריפוי ללב המחלה.

שינה/תא

דע כי כבוד האדם וחירותו הם משאלת חלום עבור כל בן אנוש.

דימוי עצמי ואינטליגנציות

 אנשים שעובדים במקום עבודה רק בגלל הצורך להשתכר למחייתם, בלי שמחת חיים ובלי עניין, בסופו של דבר, יפתחו תקלות ומחלות כדי להימנע מעבודה מתסכלת. החברה יכולה וצריכה להעריך כשרים על פי פרופיל אינטליגנציות אישי, ובכך, ליצור פתיחות וקבלה של מקצועות רבים ומגוונים, כגון: שירה, ריקוד, ציור, משחק, ספורט, הילינג, נגרות, מסגרות, מכונאות, וכד'. בדרך זו לאפשר לאנשים רבים, שאינם רוצים להיות מהנדסים, עורכי דין או רופאים, להרגיש ראויים ורצויים בחברה, ולאפשר להם להצטיין בתחום בו הם יכולים לבטא את עצמם בדרך הטובה ביותר. עניין זה הוא היבט מרכזי ברפואה המשולבת, המבקשת לעסוק גם במניעה של מחלות ותקלות דרך חיזוק הדימוי העצמי.

כל אינטליגנציה קשורה בהיבט סביבתי ולכן יש לבודקה בהיבט המוכר והמתאים לאדם, ולאפשר תנאי סביבה אופטימאליים, המרחיבים את יכולת הביטוי של האינטליגנציה.

תפקיד המטפל לזהות את יכולות האדם, לסייע לו להגיע לתחום שיתאים לכישרונותיו, תחום שיאפשר לו יעילות וכושר תחרות, סיפוק, וחיזוק האינטליגנציות שהוא מצטיין בהם, דבר שיתרום להעלאת הדימוי העצמי ולמיצוי הפוטנציאל האישי (וליצקר 1999).

על אף ההבדלים בין בני אדם והמגוון האין סופי של "פרופילי האינטליגנציות", עדיין מתבצעת הערכה באמצעות מבחנים "קונבנציונאליים" אחידים. במצב משונה זה, מודגשות יכולות המתבססות בעיקר על שתי אינטליגנציות: הלשונית או הלוגית – מתמטית. המשמעות היא שאנשים המצטיינים בשתי אינטליגנציות אלו, נחשבים חזקים ומצליחים בעוד אחרים נחשבים מתקשים חלשים ואינם עומדים בדרישות, ונתונים, בדימוי עצמי נמוך, במעגלים מתסכלים של בינוניות או כשלון.

תפקיד המטפל לאפשר לכל אדם במה וחלון הזדמנויות לביטוי המרקם המגוון המאפיין את האינטליגנציות, אשר לעתים חבויות ואינן באות כלל לידי ביטוי. ככל שהטיפול יגוון בפעילויות ובחומרי למידה, כן יתאפשר יותר לגלות עניין ומוטיבציה, לבטא את העצמי בהקשר לפעילות הטיפולית, בדרכים מגוונות המתאימות לפרופיל האינטליגנציות האישי. מעבר לחוויה שבלמידה שכזו יתאפשר גם למטפל – לוודא באופן מהימן ותקף, על בסיס ביצועי המטופלים, אם אכן הם מבינים את הנלמד ומסוגלים לעשות שימוש מושכל בידע שרכשו. המטפל יוכל לאבחן יכולות, נטיות, נקודות חוזק ועניין, לצד נקודות לשיפור ותפיסות שגויות. לאור אבחון זה, יוכל המטפל לעצב את המשך הטיפול, בכך שיעודד מטופלים להתבלט ביכולותיהם החזקות, ובתחומי העניין שלהם. דווקא מזווית חיובית זו, חשוב שהמטפל יסתייע בנקודות חוזק ועניין אלו כמנוף לקידום של יכולות אחרות, שאינן מפותחות דיין ושרצוי לשפרן, או לשם שירוש תפיסות שגויות (וליצקר 1999).

אם נאמץ גישה "חינוכית" זו ברפואה המשולבת, ניתן יהיה ליצור תנאים מעוררי מוטיבציה, אופטימאליים, המעודדים את צמיחת המטופלים ואת מיצוי הפוטנציאל הטמון בהם. גישת טיפול כזו, המאפשרת למטופל להציג את עצמו בדרכים מגוונות המתאימות לאישיותו, לנטיותיו וליכולותיו, לפי בחירתו, עשויה להקנות תחושת מסוגלות ואמונה ביכולתו. בכך נגרום להעלאה של ביטחונם ודימויים העצמי. כל אלה יביאו למוטיבציה ולפתיחות ללמידה אישית, שתסייע להם לצאת ממעגל הכישלון או הבינוניות שבו הם נתונים.

התהליך החינוכי הינו תהליך של ריפוי עצמי (לוסקי 2005). חשיפה, גירוי, תרגול ואימון אינטליגנציות, יסייעו לפיתוח יעילותן של האינטליגנציות  (גארדנר 1996), גם לצורך ריפוי עצמי.

כאשר אדם אינו מצטיין באינטליגנציה של דיבור (לכן מתקשה בניסוח תשובות מילוליות), אבל,  מוכשר באינטליגנציה של מישוש (מגע), ניתן לעודדו להפגין את הידע שרכש באמצעות ציור, פיסול, בניית דגם או מצגת, תהליך, מעשה, לבחירתו.

מטופל שזכה בהערכה ובהכרה בייחודיות האינטליגנציות המפותחות שבו, יגלה עניין רב יותר ללמידה נוספת ולשיפור, גם בתחומים הפחות מפותחים אצלו (וליצקר 1999).

עץ הדעת

המודעות לרצון לקבל ולרצון לתת שבכל פעולה מניעה את כוח החיים (הרצון החופשי), והופכת כל פעולה אנושית פשוטה ל"תרופה" (לוסקי 2005).


[1] החלוקה לארבעה רבדים על פי 32 האינטליגנציות  (לוסקי 2005).

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ