תורת היצירה של ספר יצירה

תורת היצירה של ספר יצירה

לקורס סודות ספר יצירה – לחץ כאן

ספר יצירה הוא מקור עץ החיים, הזרע ממנו נבטו וצמחו כל הענפים, כל המדעים, התפיסות, האבות, התורות והדתות. חוקרים מעידים כי ספר יצירה הוא ספר ההדרכה שהעניק "היצרן" בורא עולם עבור כל נבראיו באמצעות אברהם אבינו, אבי המקובלים.

 ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, פותח בהכרזה דרמתית: "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה". לאמור: העולם נברא בשלושים ושתים אינטליגנציות: עשר ספירות בלי מה ועשרים ושתים אותיות יסוד. נתיבות החוכמה על פי ספר יצירה הן אופן הפעולה וגם דרך הפעולה, הן המקום וגם הזמן, הן נתיבות החוכמה וגם החוכמה, הן היוצר וגם היצירה עצמה.
ההוכחה לקיומה של מציאות על פי ספר יצירה הם "שלושה עדים נאמנים: עולם, שנה ונפש" (זמן, מרחב ושינוי) שמהם נברא הכל. העדים הנאמנים הם גם המגבלות שאדם צריך לפרוץ כדי לבצע צמיחה והתפתחות אישית. שלושת העדים הם המבחן שאמנם התרחשה פריצת דרך.
באמצעות אותיות א מ ש ברא אלוהים את שלושת היסודות – האויר, המים והאש, העבר ההווה והעתיד, ימין שמאל ואמצע. זכר ונקבה ברא אותם, זה כנגד זה וזה בתמורה לזה, עולם כנגד שנה כדי ליצור נפש – שינוי להמשך התפתחות.
באמצעות אותיות בגד כפרת ברא את שבעת הכוכבים, את השערים בנפש והרקיעים.
באמצעות הספירות ברא את האמת שאינה משתנה, את האורות, המידות, התדרים, האנרגיה והכוחות הקוסמיים.
באמצעות האותיות הו זח טי לנ סע צק ברא את שנים עשר החושים, האיברים, החודשים, המזלות והמנהיגים בנפש.
האינטליגנציות הן עיקרון הריבוי, מספר האינטליגנציות הוא עיקר מהותם, מספר האותיות בכל קבוצה ומספר הספירות הן הריבוי האין – סופי הנגזר מהן: הספירות לפי העיקרון הגנרטיבי העשרוני, והאותיות בהתחברן למילים, וגלגולן וצירופן עד אין – סוף. אבל הריבוי קיים רק לכאורה והוא אינו אלא עדות על האל האחד.
עולמו של ספר יצירה הוא דינמי ואינו ידוע מראש, הוא נוצר בעיני המתבונן בו ונהרס על ידי המתבונן בתהליך בלתי פוסק. עיני המתבונן הן שמטביעות בעולם את הריבוי והן אלה שמבטלות את מציאותו. רבי יהודה הלוי אמר על ספר יצירה: "ספר יצירה…הורה על אלוהותו ואחדותו בדברים מתחלפים מצד, אבל הם מתאחדים מסתכמים מצד אחר." אלוהים ברא את האדם בצלמו ונתן לו את היכולת לברא את עולמו האישי בעצמו, אלוהים בורא כל והאדם בורא חלק. האדם של ספר יצירה בורא את המציאות שלו בצלמו, האדם מייצג את הריבוי והאל מייצג את האחדות.
פילון האלכסנדרוני, הפילוסוף היהודי היווני בן המאה הראשונה לספירה מתאר את האל כמציאות האמיתית היחידה, האל מייצג את האחדות שמעבר למספרים והאותיות בהיותו יוצרם.
בספרו "תורת היצירה של ספר יצירה" אומר פרופ' יהודה ליבס: "ספר יצירה הוא יצירה מופלאה, חד פעמית בלשונה, בצורתה ובתוכנה, קצרה, שקולה ולקונית, שהופיעה אל תרבות ישראל מזמן ומקום בלתי ידועים, ועיצבה מחדש את פני הספרות והמחשבה היהודית. זה ספר הדרכה והוראה, עז תוכן וביטוי באשר להנהגה הרוחנית הראויה." פעילות האל, שהיא לכאורה עניינו העיקרי של הספר מוצגת לדעתו של יהודה ליבס כדגם לחיקוי וכמודל לפעילות האנושית.
צלם – צילום, צל, אצל, דמות, מסגרת היולי, תחילי. אלוהים הוא האור והאדם הוא הכלי (צל), לאלוהים אין התחלה או סוף ואילו אדם נמצא במגבלות של התחלה וסוף. הכלי צריך את האור כדי לקבל, והאור צריך את הכלי כדי לתת, אחד קשור בשני האחד מתהווה דרך השני כדי ליצור את האיזון. אלוהים ברא עולם באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות ולכן גם האדם מעצב ובונה את המציאות שלו באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות.
אין אפשרות לייצר תהליך חשיבה במוח ללא האותיות והספירות, סוף מעשה במחשבה תחילה, וסוף מחשבה בספירות ובאותיות תחילה. שלושים ושתים האינטליגנציות הם הכוליות והשלמות, כל היש על כל מרכיביו, הספקטרום השלם של מציאות האור. כל התבניות האנושיות בנויות על אותיות, מילים ומספרים. כל עשייה, יצירה או בריאה אפשריים רק באמצעות ספירות ואותיות. המציאות והאינטליגנציות הם שני חלקים של אותה הוויה – היוצר והיצירה.

ספר יצירה הוא מקור עץ החיים, הזרע ממנו נבטו וצמחו כל הענפים, כל התפיסות, האבות, התורות והדתות. חוקרים רבים מעידים כי ספר יצירה הוא ספר ההדרכה שהעניק "היצרן" בורא עולם עבור כל נבראיו באמצעות אברהם אבינו לפני שלושת אלפים ושמונה מאות שנה. גודלו של ספר יצירה הוא כשלושה עמודים, אבל הוא יצר ספרות מחקר עצומה סביבו, פירושים וחיבורים. לספרות זו חשיבות עצומה בעיצוב פני היהדות, המחשבה הקבלית והפילוסופיה היהודית. ספר יצירה יצר סביבו יצירות מופת כמו ספרות הקבלה והזוהר, מחקרים בתחום הקוסמולוגי והאסטרונומי, מבנה גוף האדם, תורת הלשון והדקדוק, מיסטיקה ומאגיה ועוד. ספר יצירה הוא הביטוי האנושי של הנשמה. הפעילות הרוחנית והשיטה עליה ממליץ ספר יצירה נבנית מתוך הריסת השיטה. השיטה היא שאין שיטה.

ראשית חוכמה קנה חוכמה, ככל שתלמד תבין כמה רחוק אתה מהבנה, ככל שתעמיק בספר וברזיו תגלה שאין סוף.
ספר זה מוקדש לפיתוח "שיטת לוסקי" – שלושים ושתים האינטליגנציות על פי חוקי היצירה של ספר יצירה.

מבנה הבריאה של ספר יצירה
"בשלושים ושתים נתיבות פליאות חוכמה חקק יה (…) עשר ספירות בלימה ועשרים ושתיים אותיות יסוד" זו הכוליות כולה.

לקורס סודות ספר יצירה – לחץ כאן

 

ספירות בלימה – אין – חוסר , צד שמאל
עשר ספירות בלימה  – ספירה, ספר ה', מספר, סיפור, ספיר, אורות.

בלימה או בלי מה, כלומר אין בהם דבר, הן מסמלות את ה"לא כלום" ומתארות את הצד הסביל הנשי, את הכוחות הפנימיים, האמת המוחלטת שאינה משתנה, האורות, התדרים והמדרגות, 4 המידות ושישה העומקים. הספירות הן עץ מדרגות אל התודעה, תדר אל כוחות האור והאנרגיה הקוסמית.

משמעות הספירות: אין, אחדות, ריק, תוהו, עילה, נסתר, סוד.
הספירות מסמלים את שתי הבריתות: ברית המעור (ערווה) וברית מילת הלשון.
עשר אצבעות – חמש אצבעות כנגד חמש וברית יחיד מכוונת באמצע כמלת הלשון בפה וכמלת המעור בערווה.

אותיות יסוד – יש – מילוי, צד ימין
עשרים ושתים אותיות יסוד מסמלות את הצד הפעיל, היוזם והיוצר.
מהאותיות נוסדו החומרים בהם נבנה העולם והיש.

משמעות האותיות: יש, ריבוי, מילוי, בוהו, עלול, גילוי, פשט.

 3 עדים נאמנים: עולם, שנה ונפש. מרחב, זמן ושינוי.

22 האותיות בשלושה רבדים: 3 אמות, 7 כפולות, 12 פשוטות:
חוק שלוש האמות – אותיות: אמש – נפש
בראו את: 3 הרצונות, 3 היסודות, 3 האבות, 3 זמנים, זמן מרחב ושינוי.

חוק שבע הכפולות – אותיות: בגד כפרת – שנה
בראו את: 7 המורים, 7 הכוכבים, 7 ימים, 7 שערים בנפש, 7 רקיעים.

חוק שנים עשר הפשוטות – אותיות: הו זח טי לנ סע צק – עולם
בראו את: 12 החושים, 12 המזלות, 12 המנהיגים בנפש.

32 נתיבות פליאות חכמה.

נתיבות

בריאה

עולם

משימות

יסוד

אינטליגנציות

3 אמות

רצונות/זמנים

אצילות

אהבה

אויר

3 רוחניות

7 כפולות

מורים/כוכבים

בריאה

קריירה

אש

7 שכליות

10 ספירות

כוחות/מידות

יצירה

כסף

מים

10 רגשיות

12 פשוטות

חושים/מזלות

עשייה

בריאות

אדמה

12 גופניות

עולם היצירה של ספר יצירה – העולם נוצר עם הספירות והאותיות.

יסודות

3 האמות – נוצר עם

אויר

נוצר עם א רוח אויר רויה גויה חק לשון בינתים.

מים

נוצר עם מ מים ארץ קור בטן כף זכות.

אש

נוצר עם ש אש שמים חום ראש כף חובה

כוכבים

7 הכפולות – נוצר עם

שבתאי

נוצר עם ב שבתאי שבת ופה חיים מות.

צדק

נוצא עם ג צדק א' בשבת עין ימין שלום רע.

מאדים

נוצר עם ד מאדים ב' בשבת עין שמאל חכמה אולת.

חמה

נוצר עם כ חמה ג' בשבת אף ימין עושר עוני.

נוגה

נוצר עם פ נוגה ד' בשבת אף שמאל זרע שממה.

כוכב

נוצר עם ר כוכב ה' בשבת אזן ימין חן כיעור.

לבנה

נוצר עם ת לבנה ו' בשבת אזן שמאל ממשלה עבדות.

ספירות

עשר הספירות – נוצר עם

כתר

עומק ראשית, אחת רוח אלהים חיים

חוכמה

ועומק אחרית, שתים רוח מרוח

בינה

עומק טוב,  שלש מים מרוח

חסד

עומק רע, ארבע אש ממים

גבורה

עומק רום

תפארת

עומק תחת

נצח

עומק מזרח

הוד

עומק מערב

יסוד

עומק צפון

מלכות

עומק דרום

חושים

12 הפשוטות – נוצר עם

ראיה

נוצר עם ה טלה ניסן כבד ראיה סמיות.

שמיעה

נוצר עם ו שור אייר מרה שמיעה חרשות.

ריח

נוצר עם ז תאומים סיון טחול ריחה ותתרות.

דיבור

נוצר עם ח סרטן תמוז המסס שיחה ואלמות.

טעם

נוצר עם ט אריה אב כוליא ימין לעיטה רעבון.

מעשה

נוצר עם י בתולה אלול כוליא שמאל מעשה וגדמות.

תשמיש

נוצר עם ל מאזנים תשרי קורקבן תשמיש סריסות.

הלוך/דרך

נוצר עם נ עקרב מרחשון קיבה הלוך חגרות.

רוגז/בטן

נוצר עם ס קשת כסלו יד ימין רוגז ונטול כבד.

שחוק/מוח

נוצר עם ע גדי טבת יד שמאל שחוק ונטול הטחול.

הרהור/לב

נוצר עם צ דלי שבט רגל ימין הרהור ונטול הלב.

שינה/תא

נוצר עם ק דגים אדר רגל שמאל שינה נעור.

 לקורס סודות ספר יצירה – לחץ כאן

שכל הנתיבות – ע"פ הראב"ד – רבי אברהם בן דוד
לב נתיבות הן: שכל מופלא, מזהיר, מקודש, קבוע, נשרש, שפע, נסתר, שלם, טהור, מתנוצץ, מצוחצח, בהיר, מנהיג, מאיר, מעמיד,נצחי, הרגש, בית השפע, הפעולה הרוחנית, הרצון, החפץ המבוקש, נאמן, קיים, דמיוני, ניסיוני, מחודש, מורגש, מוטבע, מוגשם, כללי, תמידי, נעבד.

נתיב א' הוא שכל מופלא, אור קדום שבריה אינה עומדת על מציאותו.

נתיב ב' הוא שכל מזהיר, כתר הבריאה וזוהר האחדות.

נתיב ג' הוא שכל מקודש, יסוד החוכמה הקדומה, אמן, אומן ואמונה.

נתיב ד' הוא שכל קבוע, ממנו נובעים כל הכוחות הרוחניים.

נתיב ה' הוא שכל נשרש, הוא עצם האחדות השווה.

נתיב ו' הוא שכל שפע נבדל, דרכו מתרבה שפע האצילות והברכות.

נתיב ז' הוא שכל נסתר, זוהר מזהיר לכל הכוחות השכליים.

נתיב ח' הוא שכל שלם, תכונת הקדמות היושבת בחדרי גדולה נאצלים.

נתיב ט' הוא שכל טהור, הוא מטהר את הספירות ויוצר אחדות ביניהם.

נתיב י' הוא שכל מתנוצץ, יושב על כסא הבינה ומאיר לשר הפנים.

נתיב י"א הוא שכל מצוחצח, אחראי על הסדר ויחס הנתיב.

נתיב י"ב הוא שכל בהיר, חזיון החוזים במראה.

נתיב י"ג הוא שכל מנהיג האחדות, הכבוד והתשלום לאמת הרוחנית.

נתיב י"ד הוא שכל מאיר, חשמל ומורה הסודות הקדושים.

נתיב ט"ו הוא שכל מעמיד, מעמיד הבריאה בערפילי טוהר.

נתיב ט"ז הוא שכל נצחי, גן עדן המוכן לחסידים.

נתיב י"ז הוא שכל הרגש, יסוד תפארת במעמד עליונים.

נתיב י"ח הוא שכל בית השפע, חקירת הסוד המקרב אל עילת העילות.

נתיב י"ט הוא שכל הפעולה הרוחנית, פשטות השפע, הכבוד והברכה.

נתיב כ' הוא שכל הרצון, תכונת כל היצורים והחוכמה הקדומה.

נתיב כ"א הוא שכל החפץ המבוקש, קבלת השפע והעברתו הלאה.

נתיב כ"ב הוא שכל נאמן, ריבוי כוחות רוחניים.

נתיב כ"ג הוא שכל קיים, כוח הקיום לכל הספירות.

נתיב כ"ד הוא שכל דמיוני, נותן דמות לכל הנברא בדמיונו.

נתיב כ"ה הוא שכל ניסיוני, מעמיד בניסיון אדם בדרכו.

נתיב כ"ו הוא שכל מחודש, התחדשות בבריאת העולם.

נתיב כ"ז הוא שכל מורגש, ממנו נברא שכל כל נברא ליצור תחושות.

נתיב כ"ח הוא שכל מוטבע, אחראי על האיזון והשלמות.

נתיב כ"ט הוא שכל מוגשם, להגשמת המשאלות.

נתיב ל' הוא שכל כללי, סדר הכוכבים והמזלות והשפעתם.

נתיב ל"א הוא שכל תמידי, להנהיג את מהלך השמש והלבנה.

נתיב ל"ב הוא שכל נעבד, לעבודה עם שבעת כוכבי הלכת.

לקורס סודות ספר יצירה – לחץ כאן

 

שלושים ושתים הנתיבות – "ג' אבות ותולדותיהן, ז' כובשים וצבאותיהן, וי"ב גבולי אלכסון ראיה לדבר

העדים הנאמנים לכך שהתחולל שינוי במציאות הם: עולם שנה נפש:
עולם ספירתו בי' וי"ב אש רוח מים ז' כוכבים י"ב מזלות.

שנה ספירתו בי' וי"ב קור חום רויה ז' ימים י"ב חדשים.
נפש ספירתו בי' וי"ב ראש גויה בטן ז' שערים י"ב מנהיגים:"

נתיב

אינטליגנציה

עולם

שנה

נפש

אמות

כוח הרצון

רובד | יסוד

תחושה

אמות בנפש

א

חק מכריע| רצון חופשי                                        

אויר | רוח

רויה

גויה | לב

מ

כף זכות | רצון לתת                                                   

ארץ | מים

קור

בטן

ש

כף חובה | רצון לקבל

שמים | אש

חום

ראש

כפולות

מורים

כוכבים

ימים בשנה

שערים בנפש

ב

חכמה

שבתאי

שבת

פה

ג

עושר

צדק

ראשון

עין ימין

ד

זרע

מאדים

שני

עין שמאל

כ

חיים

חמה

שלישי

אף ימין

פ

ממשלה

נוגה

רביעי

אף שמאל

ר

שלום

כוכב

חמישי

אזן ימין

ת

חן

לבנה

שישי

אזן שמאל

ספר

כוחות/ספירות

קולות

עומקים

אצבעות

1

אור / כתר

רוח אלוהים חיים

ראשית

אגודל ימין

2

בראשית / חוכמה

רוח מרוח

אחרית

אצבע ימין

3

אהבה / בינה

מים מרוח

טוב

אמה ימין

4

חופש  / חסד

אש ממים

עומק רע

קמיצה ימין

5

מחשבה / גבורה

הי"ו

עומק רום

זרת ימין

6

אחדות / תפארת

יו"ה

עומק תחת

אגודל שמאל

7

תבוננות / נצח

וי"ה

עומק מזרח

אצבע שמאל

8

ריפוי / הוד

וה"י

עומק מערב

אמה שמאל

9

חיסון / יסוד'

יה"ו

עומק צפון

קמיצה שמאל

10

גילוי / מלכות

הו"י

עומק דרום

זרת שמאל

פשוטות

חושים

מזל בעולם

חודש בשנה

מנהיג בנפש

ה

ראיה

טלה

ניסן

כבד

ו

שמיעה

שור

אייר

מרה

ז

ריח

תאומים

סיון

טחול

ח

דיבור

סרטן

תמוז

המסס

ט

טעם

אריה

אב

כוליא ימין

י

מעשה

בתולה

אלול

כוליא שמאל

ל

תשמיש

מאזנים

תשרי

קורקבן

נ

הלוך/דרך

עקרב

מרחשון

קיבה

ס

רוגז/בטן

קשת

כסלו

יד ימין

ע

שחוק/מוח

גדי

טבת

יד שמאל

צ

הרהור/לב

דלי

שבט

רגל ימין

ק

שינה/תא

דגים

אדר

רגל שמאל

 

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ