32
26 בפברואר 2015
תעשה מעשה טוב אחד ביום
26 בפברואר 2015

תנועות ידיים משפרות יכולת למידה

תנועות ידיים משפרות יכולת למידה / קובי סימנר

תנועות ידיים (מחוות ידיים) בזמן דיבור, משפרת יכולת למידה. מחוות ידיים, הזזת הידיים בתנועה בזמן הלמידה משפרת יכולת למידה, את הטמעת המידע ואת ההיזכרות במידע שנלמד ושליפתו בקלות רבה יותר.

מחקר של האוניברסיטה רוצ’סטר מוכיח כי מחוות ידיים משפרות את יכולת הלמידה, הן במתמטיקה והן בשפות , קבוצות שלמדו בעזרת מחוות ידיים, שיפרו יכולת למידה, שיפרו יכולת פתירת בעיות מתמטיות וזכרו שלושה שבועות לאחר מכן את החומר שלמדו בניגוד לקבוצת ילדים אחרת שלמדו באמצעות דיבור בלבד.

ידוע  שיש אנשים שמדברים ומשתמשים בטבעיות בתנועת הידיים, גם כאשר אין להם מושג איך תנועות הידיים קשורות למילים שהם אומרים, תנועות הידיים עוזרות בביטוי חופשי ומשוחרר, מבטאים רגשות, בדרך כלל תנועות הידיים משפיעות על האדם שצופה בזה שמדבר ומזיז את הידיים, עכשיו אפשר לדעת מהמחקר הזה שמחוות ידיים גם משפרות את איכות הלמידה, יש במחוות הידיים גם תנועה מוחשית שמעוררת את החושים וגם הפעלה והתעוררות שכלית שמשפרת את הלמידה.

עוד על המחקר שערכה סוזן ווגנר קוק, מובילת המחקר ודוקטור באוניברסיטה. סוזן כתבה משוואה קלאסית עבור 2 הקבוצות 9 +3+6=_+6   כשראו ילדים מהקבוצה של הדיבור בלבד  את המשוואה מיד פתרו אותה בדרך שבה הם מכירים, שסימן השווה מבטא שלאחר מכן תבוא תשובה של פתרון  מבלי שהתייחסו ל+6 ולעובדה שהמשוואה מחולקת לשני חצאים.  לעומתם הקבוצה השנייה שמשתמשת במחוות הידיים ביטאה את המידע החסר בעזרת מחוות הידיים, כלומר מייד הצביעו על הספרה הנוספת שנמצאת במשוואה + 6  שהעיד על כך שהם מוכנים ללמוד גם אם הם התעלמו מהביטוי בדומה לקבוצה הראשונה שאיננה משתמשת במחוות הידיים.  כך הסיקו החוקרים שהשימוש במחוות הידיים מביע מוכנות ללמידה ומעודד את הרצון ללמוד, כי עצם השימוש בידיים יש בו משום תוספת מידע שדרכו הילדים יכולים לבטא את עצמם, ברגע שהם מסמנים ומבטאים את הקושי בפתירת המשוואה,בעזרת המידע הנוסף שניתן להם המחווה.

אם כך ניתן להבין מהמחקר, שתנועת הידיים מעוררת ומשפרת את הלמידה, וממש עוזרת לאדם להיות תקשורתי יותר, לבטא רצון ולהפנות את תשומת לב הסביבה בכדיי לבקש את העזרה, ככה שהאדם שמשתמש במחוות ידיים מראה לסביבה שלו שיש לו את היכולת להביע ולבטא מסרים גופניים שלא נשמעים אך ורק בעזרת המילים.

http://www.rochester.edu/news/show.php?id=2949 הכתבה המלאה

גישה למחקר שעשתה סוזן ווגנר קוק

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001002770700114X?np=y