10 אינטליגנציות רגשיות

10 אינטליגנציות רגשיות בעולם היצירה

 חוק עשר הספירות – לראשיתו אין תחלה לאחריתו אין תכלית:” הספירות הם ריק, ללא התחלה וסוף וללא תכלית.
 משפט עשרה הכוחות הפנימיים – “שמחה היא המצפן אל ההצלחות הגדולות ואל הייעוד שלך”

אם אינך יודע איך להעפיל במדרגות ההצלחה, אם אינך יודע מה תכלית חייך ומה הייעוד שמחכה לך. לך אחרי השמחה שלך – שם נמצא שדה המרעה שלך, שם תמצא את ההצלחות הגדולות ושם נמצא גם הייעוד שלך.

 עשר המידות בעולם האצילות של עולם היצירה
הביטוי של עשר האינטליגנציות הרוחניות בעולם היצירה הם עשרה הכיוונים ועשר המידות המגדירים את המרחב הריק: “עומק ראשית ועומק אחרית עומק טוב ועומק רע עומק רום ועומק תחת עומק מזרח ועומק מערב עומק צפון ועומק דרום אדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קדשו עד עולמי עד”:
עשרה קולות בעולם הבריאה של עולם היצירה
הביטוי של עשר האינטליגנציות השכליות בעולם היצירה הם הקולות המגדירים את פוטנציאל הבריאה דרך קולות: רוח אלוהים חיים, רוח מרוח, מים מרוח, אש ממים, הי”ו, יו”ה, וי”ה, וה”י, יה”ו, הו”י
עשרה כוחות קוסמיים בעולם היצירה של עולם היצירה
הביטוי של עשר האינטליגנציות הרגשיות בעולם היצירה הם הכוחות הפנימיים המגדירים את מרחב היצירה הריק לאהבה ומוצריה: כוח האור, כוח בראשית, כוח האהבה, כוח החופש, כוח המחשבה, כוח האחדות, כוח ההתבוננות, כוח הריפוי, כוח החיסון, כוח הגילוי.
עשר אצבעות בעולם העשייה של עולם היצירה
הביטוי של עשר האינטליגנציות הגופניות בעולם העשייה הם עשר האצבעות המגדירים את המרחב הריק לעשייה: אגודל ימין, אצבע ימין, אמה ימין, קמיצה ימין, זרת ימין, אגודל שמאל, אצבע שמאל, אמה שמאל, קמיצה שמאל, זרת שמאל.

סקיצה 9 כוחות קוסמיים להצלחה 900px

10 אינטליגנציות רגשיות

נתיב

אינטליגנציה

עולם

שנה

נפש

אמות

כוח הרצון

רובד | יסוד

תחושה

מרכזי אנרגיה

א

רצון חופשי

אויר | רוח

רויה

גויה | לב

מ

רצון לתת

ארץ | מים

קור

בטן

ש

רצון לקבל

שמים | אש

חום

ראש

כפולות

מורים

כוכבים

ימים בשנה

שערים בנפש

ב

חוכמה

שבתאי

שבת

פה

ג

עושר

צדק

ראשון

עין ימין

ד

זרע

מאדים

שני

עין שמאל

כ

חיים

חמה

שלישי

אף ימין

פ

ממשלה

נוגה

רביעי

אף שמאל

ר

שלום

כוכב

חמישי

אזן ימין

ת

חן

לבנה

שישי

אזן שמאל

ספירות

ספירות כוחות

אצבעות

מידות

קולות

1

כתר / אור

אגודל ימין

עומק ראשית

רוח אלוהים חיים

2

חוכמה / בראשית

אצבע ימין

עומק אחרית

רוח מרוח

3

בינה / אהבה

אמה ימין

עומק טוב

מים מרוח

4

חסד / חופש

קמיצה ימין

עומק רע

אש ממים

5

גבורה / מחשבה

זרת ימין

עומק רום

הי”ו

6

תפארת / אחדות

אגודל שמ’

עומק תחת

יו”ה

7

נצח / התבוננות

אצבע שמ’

עומק מזרח

וי”ה

8

הוד / ריפוי

אמה שמ’

עומק מערב

וה”י

9

יסוד / חיסון

קמיצה שמ’

עומק צפון

יה”ו

10

מלכות / גילוי

זרת שמאל

עומק דרום

הו”י

פשוטות

חושים

מזל בעולם

חודש בשנה

מנהיג בנפש

ה

ראיה

טלה

ניסן

כבד

ו

שמיעה

שור

אייר

מרה

ז

ריח

תאומים

סיון

טחול

ח

דיבור

סרטן

תמוז

המסס

ט

טעם

אריה

אב

כוליא ימין

י

מעשה

בתולה

אלול

כוליא שמאל

ל

תשמיש

מאזנים

תשרי

קורקבן

נ

הלוך/דרך

עקרב

מרחשון

קיבה

ס

רוגז/בטן

קשת

כסלו

יד ימין

ע

שחוק/מוח

גדי

טבת

יד שמאל

צ

הרהור/לב

דלי

שבט

רגל ימין

ק

שינה/תא

דגים

אדר

רגל שמאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עשר הספירות – עשר אינטליגנציות רגשיות

עשר הספירות הן עשר אינטליגנציות רגשיות – הכוחות הפנימיים שיוצרים שמחה ואהבה בעולם היצירה.
ספירה במשמעות ספר ה’, מספר, סיפור, ספיר, אורות. עשר הספירות הן ברית הלשון וברית המעור. עשר אצבעות ידיים – חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוונת באמצע כמלת הלשון בפה. עשר אצבעות רגליים – חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוונת כמלת המעור (ערווה). עשר ספירות בלימה הם בלי מה, מסמלות את ה “אין” “לא כלום” – תוהו, חוסר ממשות, חוסר משמעות, חוסר תחושות, חוסר עשייה, בלי מהות. ממצב של לא כלום יוצרות הספירות אחדות, את העילה והסיבה, את הנסתר והסוד.
סוד הספירות הוא האנרגיה הקוסמית ועץ התודעה, הכוחות הקוסמיים והאורות, התדרים והמדרגות, ארבע המידות ושישה העומקים.
עשר הספירות הם מרכזי האנרגיה, האורות והעץ שדרכו ניתן להגיע בפשטות אל עולמות עליונים. “ספירות בלימה” נקראות כך בשל העוצמה הגלומה בהן. הספירות הן אין, כי רק משהו שאין בו דבר יכול להכיל כל דבר. ואמנם הספירות מאפשרות לאותיות מתוך ה”אין” ליצור את כל היש. ספירות בלימה היא מציאות שאינה קיימת והיא מקבילה לתוהו. בוהו הם האותיות שמהם נוסדו שמיים וארץ. תוהו הוא קו ירוק שמקיף את העולם כולו, בוהו הן אבנים מפולסות משוקעות בתהום ומהם מים יוצאים לעולם.
על הספירות בנוי כל עץ החיים, עשרים ושתים האותיות הם צינורות למעבר אנרגיה וכוח החיים אל הספירות. מכאן אפשר להבין את מרכזיותן וחשיבותן של הספירות.
ספר הזוהר הנחשב לפסגת המיסטיקה היהודית הושפע עמוקות מספר יצירה. הפסגה של ספרות הזוהר הוא חיבור הקרוי אידרא זוטא. חיבור זה נכתב בשעת פטירתו של ר’ שמעון בר יוחאי המגלה את סודותיו העמוקים ביותר. בחיבור הזה רשב”י מכנה את האל “עתיקא קדישא” (העתיק, או הזקן הקדוש) ואת המציאות תשעה אורות, (הם תשעה הכוחות הקוסמיים) וביחד הם יוצרים את עשר הספירות.
מעשה המרכבה היה אפשרי רק בזכות הספירות, שהם הביטוי לאהבה ולשמחה בעולם היצירה.
הספירות הן אחדות, דברו, מאמרו וכסאו של האל, בעוד הריבוי זו המציאות שנוסדה על ידי האותיות. הספירות משמשות כעין פילטר קוסמי שמטרתם לקלוט את האור הקוסמי לצמצם את כוחו ועוצמתו של האור ומאצילה אותו עד שהוא מתגלה בעולם הפיסי. תהליך האצילות מהספירה העליונה כלפי מטה הולך ומתמעט ומשנה צורה עד שמתאפשרת התהוות החומר בספירת מלכות. לכל ספירה תפקיד ייחודי שדרכו מתאפשר גילוי האור האלוהי בעולם. באותה מידה שהאור יורד דרך הספירות ומואצל כך יכול אדם לעלות בעץ הספירות שלב אחר שלב תוך סיוע בפילטרים למניעת השפעתו החזקה של האור במהלך העליה בעץ הספירות.
ספר יצירה הוא המקור הראשון של עשר הספירות, אחריו באו הפירושים השונים. כך הספירות קיבלו כינויים רבים כגון: שיפעת האל, מאמרות, שמות, כוחות, כתרים, מראות, נטיעות, אורות.

  1.         ספירת כתר – כוח האור – הודאות
ספירת כתר היא האין המוחלט. יש מאין אפשרי רק מהכתר, יש מיש נמצא בכל יתר הספירות. הכתר הוא החיבור אל האלוהות ויש שמייחסים את הספירה לעצמותו ממש. ספירת כתר מייצגת את הרצון לתת, להעניק מכל טוב ללא תנאי.
משמעות נומרולוגית: הספרה 1 נמצאת בכל המספרים, גם האלוהות נמצאת בכל דבר ועניין.
“הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, והוא נושא את כולן:”
הספרה 1 מייצגת את האני העליון, האחדות והאחד ואת המקום ממנו יוצא הכל..
משמעות ספירת כתר: אהיה, עתיקא קדישא, אין גבול, אין, אין סוף, אדם קדמון, טוהר עליון, אוויר קדמון, הראש הלבן, הצבע הלבן, האור הגנוז.
משמעות כוח האור: הייה בוודאות שהכל בא מצד האור, האור הוא כל היש, הרעיון, האפשרות, הפוטנציאל האין סופי שמאפשר לך להיות כל דב
 2.         ספירת חוכמה –  כוח בראשית – היצירה
ספירת חוכמה היא הביטוי הראשון של רצון האל, מחשבה
אלוהית, תוכנית בניית העולמות.
משמעות נומרולוגית: הסיפרה 2 מסמלת את התהליך ואת הדרך. בין שתי נקודות עובר קו שיוצר את הדרך. הקו הקצר ביותר שעובר בין שתי נקודות הוא קו ישר והוא יוצר “דרך ישרה”, כל קו אחר מייצג דרך לא ישרה. היושר האישי נמצא בספירת חוכמה.
משמעות ספירת חוכמה: אור הפנים, עדן, יה.
משמעות כוח בראשית: החיים הם זרימה ושינוי, אין רגע אחד דומה לאחר, החיים מתחדשים בכל רגע ולכן בכל רגע החיים שלך מתחילים מחדש

 3.         ספירת בינה – כוח האהבה – הסיבה
ספירת בינה היא באר לשבע הספירות האחרות, שלוש הספירות הראשונות הן מוחין – מרכז תכנון, והאחרות נקראות מידות –  שבעת ימי בראשית.
המשמעות הנומרולוגית: סיפרה 3 היא אהבה, המשולש הקדוש, שלושת היסודות, אברהם יצחק ויעקב, ימין, שמאל ואמצע, שנה עולם ונפש.
משמעות ספירת בינה: יהוה, נשמה, תשובה, מקור חיים, צדק עליון,
משמעות כוח האהבה: האהבה היא תכלית החיים שלך, הדבק שלך לשמחה, הסיבה של כל הסיבות, התרופה של כל התרופות.

4.         ספירת חסד – כוח החופש – האפשרות
ספירת חסד מייצגת את רוחו של אברהם, היא האור הנצחי שנברא ביום הראשון, נר תמיד, כמעיין המתגבר.
משמעות נומרולוגית: מעשי, פיסי, עומד על ארבע.
משמעות ספירת חסד: אל רחום וחנון, נר יהוה נשמת אדם, אברהם אבינו, גדול, חסין, ארך אפיים, רב חסד, חסיד.
משמעות כוח החופש: האפשרות שיש לך לבחור חדש תחת ישן, החופש שלך לבחור בין טוב לרע ובין טוב לטוב יותר, החופש להיות או לא להיות.

 5.         ספירת גבורה – כוח המחשבה – החוכמה
ספירת גבורה מסמלת את רוחו של יצחק אבינו ואת הדין במובן של הגבלה דרך חוקים ומשפטים. ספירת גבורה היא אנרגיה שלילית שמאזנת את האנרגיה החיובית, היא חוסמת את דרכו של האור כדי להגביל את עוצמתו. היא החוכמה שבאמונה ולכן מכונה צפון כי בה צפונים סודות האנרגיה השלילית, הזרע ממנו אתה יכול להצמיח מציאות חדשה כפי שאתה רואה במחשבה.
משמעות נומרולוגית: שלילי שממנו אתה יכול לצמוח לגבהים.
משמעות ספירת גבורה: אלוהים,גיבור, אדיר, חזק, שופט.
משמעות כוח המחשבה: מחשבה היא אפשרות שהופכת לאמונה שמעצבת מציאות.

 6.         ספירת תפארת – כוח האחדות – האיזון
ספירת תפארת מייצגת את רוחו של יעקב ואת קו האמצע והאיזון. הספירה נמצאת במרכז עץ הספירות, מתווכת בין הכוחות המנוגדים של יתר הספירות ומופקדת על האיזון ביניהם ויצירת הרמוניה. היא הצומת המרכזית ומשכינת השלום.
משמעות נומרולוגית: איזון, הרמוניה, מגן דוד, מרכז.
משמעות ספירת תפארת: היה הוה ויהיה, הקדוש ברוך הוא, אמת מוחלטת, נוצר, חסד, קדוש, רם, מרום.
משמעות כוח האחדות: העולם הוא אנרגיה בעלת מודעות המשתנה בהתאם לרצונות, לכוונות או הסכמות של בני אדם.
השלמות שלך נוצרת דרך הניגודים שבך, קבל את עצמך וצור את האיזון וההרמוניה דרך השונות.

7.         ספירת נצח – כוח ההתבוננות – התבונה
ספירת נצח מייצגת את רוחו של משה
התבונן דרך המשוב, התבונן דרך שנים עשר החושים שלך.
המשמעות הנומרולוגית: נקודת האמצע השובתת שבין ששת הצלעות, שבת, התבוננות, אשליה.
משמעות ספירת נצח: יהוה צבאות, מידת הרחמים

משמעות כוח ההתבוננות: ההתבוננות בטבע ובבני אדם סביבך היא משוב להבנה ולהכרות את עצמך.

 8.         ספירת הוד –  כוח הריפוי – התיקון
ספירת הוד מייצגת את רוחו של אהרון
המשמעות הנומרולוגית: מהירות, אינסוף, צמיחה.
משמעות ספירת הוד: אלוהים צבאות, מידת הדין.
משמעות כוח הריפוי: התיקון, הלמידה, הצמיחה, ההתמרה, השינוי האלכימי וההתפתחות האין סופית נמצאת בכוח הריפוי.

9.         ספירת יסוד – כוח החיסון – המודעות
ספירת יסוד מייצגת את הרצון לתת מכל השפע האלוהי של כל הספירות שמעליה, היא משכינת השלום בין הכוחות העליונים לבין העולם הגשמי.
המשמעות הנומרולוגית: כמעט מושלם, לא מספיק, מצב עוברי, התחלה והתחדשות.
משמעות ספירת יסוד: אל חי, שדי – חוקיות האנרגיה השולטת, מגן ומחסה. צדיק יסוד עולם.
משמעות כוח החיסון: המידע שאתה מגלה הופך למודעות הפורצת את מחסום התודעה כדי להפוך מחשבה לחומר וחושך לאור.
כי אתה בתוך האור, אתה חלק מהאור, אתה האור.

10.      ספירת מלכות – השכינה – גילוי האור במציאות
ספירת מלכות מייצגת את רוחו של דוד המלך – עץ הדעת טוב ורע, העולם הגשמי והתוצאה של גילוי האור שהואצל מלמעלה. העטרה שמבקשת לחזור ליושנה – אל האור.
המשמעות הנומרולוגית: סגירת מעגל, סוף שמעיד על התחלה חדשה 1.
סגירת מעגל מתאפיינת בכך שסופו של מעגל הוא גם תחילתו.
“עשר ספירות בלימה נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת”
משמעות ספירת מלכות: אדני, היכל יהוה, שכינה, הכלה, כנסת ישראל.
משמעות גילוי האור: הרצון לקבל לעצמו ומלכות בעולם הגשמי.

9 הכוחות הקוסמיים להצלחה – תשע אינטליגנציות רגשיות
תשעה הכוחות הקוסמיים הם תשע האורות, מהויות אור, ופנסי אור באמצעותם אתה מאיר את דרכך כדי ליצור את עולמך. הכוחות הקוסמיים הם הכוחות הפנימיים הנסתרים מענייך.
ואלה תשעה הכוחות הקוסמיים: כוח האור, כוח בראשית, כוח האהבה, כוח החופש, כוח המחשבה, כוח האחדות, כוח ההתבוננות, כוח הריפוי, כוח החיסון. גילוי המציאות היא הספירה העשירית.

אתה יכול להשתמש בכוחות כמו במשקפת – להתקרב או להתרחק, להגדיל או להקטין את תמונת החיים שלך.  תמונת החיים שלך נמצאת על מפה גדולה הכוללת את החיים שלך, חיים אחרים ואת היקום כולו. אתה יכול להתקרב מאוד עד למרחק שהתמונה תהייה ממש מרוחה על האף שלך ואז תראה כתמי צבע מרוחים על גבי התמונה, הכתמים אינם אומרים לך דבר וזה מפחיד אותך ואז אתה נותן משמעות לכתמי הצבע, אתה מדמה שיש מהמורות, קמטים ופינות לא מלוטשות, אתה מבחין שיש טרדות, ורכילות, צרות, בעיות ומחלות מכל הסוגים. אבל, המשקפת שלך יכולה להרחיב עבורך את יכולת הראיה כדי להתבונן על התמונה כולה ממרחק מתאים. ככל שתרחיב את האופקים שלך, תבחין באור, בקסם, בגודל האפשרויות שלך ובעוצמת הכוחות העומדים לרשותך. באורח פלא גם הפרטים שראית מקרוב ייעלמו ופתרונם ימצא דרך קסם. הדבר דומה לתמונה יפה שאתה רואה מרחוק והיא מדהימה ביופיה, ככל שתתקרב תבחין במשיכות מכחול חסרות משמעות, תבחין בתיקוני הצבע שמקלקלים לך את היופי והעוצמה של התמונה כפי שראית אותה מהמרחק הראוי והנכון. כעת התבונן על החיים שלך מהמרחק הנכון, התבונן על החיים שלך דרך תשעה הכוחות הקוסמיים.

 

ספירות וכוחות

ספירות

קולות

תהליך

כוחות

מידות

מדרגות

כתר

רוח אלוהים

הביט

אור

עומק ראשית

אצילות

חוכמה

רוח מרוח

ראה

בראשית

עומק אחרית

בריאה

בינה

מים מרוח

חקר

אהבה

עומק טוב

עילה

חסד

אש ממים

הבין

חופש

עומק רע

סוד

גבורה

הי”ו

חקק

מחשבה

עומק רום

דרש

תפארת

יה”ו

חצב

אחדות

עומק תחת

יצירה

נצח

וי”ה

צרף

התבוננות

עומק מזרח

רמז

הוד

וה”י

יצר

ריפוי

עומק מערב

פשט

יסוד

יו”ה

חשב

חיסון

עומק צפון

עלול

מלכות

הו”י

עלתה בידו

גילוי/מציאות

עומק דרום

עשייה

 

קשר ספירות והכוחות הפנימיים  – עשר אינטליגנציות רגשיות
היה, היה “יש” בו העתיד והעבר התרחשו בזמן הווה,
התנועה במרחב הייתה לנקודה אחת, אחדות של כל היש.
כל היש היה נשמה אחת, אור אחד.
האדם הגיע לתובנה שתוביל אותו אל סופה של ההרפתקה האדם הבין כי הדרך להבנה של מי שהוא, היא על יד שינוי תמידי, זרימת אנרגיה, שיפור, השבחה ותיקון. כמו בטבע.

ספירה

כוחות

פנימיים

משמעות

הביטוי המעשי

כתר

אור

אחדות/

מנהיגות

הייה בוודאות באור כי הכל

בא מצד האור

חוכמה

בראשית

נפרדות/

דואליות

בכל רגע, החיים מתחילים כאן ועכשיו.

בינה

אהבה

שמחה/

ביטוי

שמחה היא המצפן אל הייעוד ואל ההצלחות שלך

חסד

חופש

בניה/ יציבות

היכולת שלך לבחור להיות או לא להיות זו משמעות החופש

גבורה

מחשבה

התנסות/

אדם

מחשבה היא אפשרות שיוצרת אמונה שיוצרת מציאות

תפארת

אחדות

איזון/

הרמוניה

קבל את השונה ממך כדי ליצור אחדות. תשתנה אתה וצור ייחודיות.

נצח

התבוננות

נסתר/ אשליה

ההתבוננות בטבע, באנשים סביבך ובהתנסויות שלך,

היא משוב להכרות עם עצמך.

הוד

ריפוי

כוח/ הצלחה

צמיחה מתמדת היא ערובה לריפוי מונע במקום תיקון

יסוד

חיסון

הארה/

שירות

חיסון הוא מידע חדש שמסייע

לך להבין מדוע זה קורה לך

ואיך למנוע

מלכות

גילוי/

מציאות

שלמות/   מצויינות

העולם הוא אנרגיה הפועלת ומשתנה בהתאם להסכמות, לרצונות ולכוונות של בני אדם.

 מקדש התשעה – תשע אינטליגנציות רגשיות
הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ, לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ, בַּדָּרֶךְ; וְלַהֲבִיאֲךָ, אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי.  שמות פרק כ”ג פסוק כ‘:

 התחבר אל הידע האין סופי, מצא את התשובה דרך תקשור עם מקדש התשעה.
 תשע מהויות – התחבר לתשעה הכוחות הקוסמיים

תשע ישויות – התחבר לתשעה מלאכים ששומרים על דרכך – אברהם אבינו, משה רבנו, שלמה המלך, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, האר”י הקדוש, הגאון מווילנה, רבי נחמן מברסלב, הרב יהודה אשלג
בכל פעם שאתה עומד לעשות פעולה חשובה, עשה מדיטציה, שחרר את הגוף, נקה את התחושות, הרפה ממחשבות. הבא את מרכבת האור ועטוף את עצמך במגן דוד וצא בדמיונך אל מקדש התשעה שם מחכים לך המלכים השומרים עליך. בקש את עזרתם וברכתם של המהויות והישויות וצא לדרכך.  המלאכים שלך יכולים להשתנות. אתה יכול לבקש סיוע וברכה מאנשים שהיו מורים בחייך,מאנשים שאוהבים אותך כמו ההורים שלך. ואתה יכול להתחבר לנביאים ולמורים רוחניים מהמסורת. התחבר באמצעותם לכוחות הפנימיים שלך. חננו מאתך חכמה, בינה ודעת.

עשרה מלאכים – עשר אינטליגנציות רגשיות
שמות מסמלים מסגרת ומגבלה. ולכן לבורא עולם אין שם או תיאור גופני כי הוא אינו במגבלה. אדם קרא לחיות בשמות לצורך שליטה עליהם. אין שמות במקרא למלאכים, הסיבה עליה מדברים המפרשים היא   שלא תהייה שליטה של האדם עליהם. בתנ”ך, רק שני מלאכים נקראו בשמות: מיכאל וגבריאל. יתר המלאכים מוזכרים בספרים חיצוניים: טוביה, חנוך, תלמוד, משנה ומקורות יווניים. החיבור אל המלאכים ואל מה שהם מייצגים מסייע בשלבים הראשונים של שינוי גישה לצורך צמיחה ומאפשר בדרך סמלית להתקרב אל הבורא באמצעות מלאכיו.

כוחות

המלאך

מקור

אור

רזיאל

רבו של אדם הראשון

בראשית

יופיאל

רבו של שם

אהבה

צדקיאל

המלאך שמסר לאברהם אבינו את לב הנתיבות – 32 האינטליגנציות

חופש

רפאל

רבו של יצחק – רפא אל

מחשבה

פליאל

רבו של יעקב

אחדות

גבריאל

רבו של יוסף – גבורת אל – גבורה

התבוננות

מטטרון

רבו של משה רבנו  – מלאך סמוך לכסא(ביוונית – מטה טרונוס)

ריפוי

מלתיאל

רבו של אליהו הנביא

חיסון

מיכאל

מי כמוך אל – שר צבא

גילוי

פניאל

פני האל בחלום יעקב והמלאכים

 מלאכים נוספים: דניאל, נוריאל, עמנואל, נתנאל, ענפאל, רמיאל, שריאל, רעואל, אוריאל.
“וּבָעֵת הַהִיא יַעֲמֹד מִיכָאֵל הַשַּׂר הַגָּדוֹל, הָעֹמֵד עַל-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְהָיְתָה עֵת צָרָה, אֲשֶׁר לֹא-נִהְיְתָה מִהְיוֹת גּוֹי עַד הָעֵת הַהִיא; וּבָעֵת הַהִיא יִמָּלֵט עַמְּךָ, כָּל-הַנִּמְצָא כָּתוּב בַּסֵּפֶר.”  דניאל פרק י”ב פסוק א‘:

 “וָאֶשְׁמַע קוֹל-אָדָם, בֵּין אוּלָי; וַיִּקְרָא, וַיֹּאמַר, גַּבְרִיאֵל, הָבֵן לְהַלָּז אֶת-הַמַּרְאֶה.”  דניאל פרק ח’ פסוק ט”ז:

עץ הבריאות של הכוחות הפנימיים  – עשר אינטליגנציות רגשיות
 תחושות נשלטות ונולדות באמצעות השכל והגישה לחיים.
השכל הוא שיוצר את התחושות ולכן רק השכל יכול לשנות אותן.
ערוצים פתוחים ישכללו את היכולת ליצור מציאות חדשה. 

כוחות

חוסר איזון

אבחון

תיקון

אור

בספק/לא מאמין/למה זה קורה לי/מבחין באור דרך החושך/לא רוצה/הכל מקרי.

מתקשה להחליט/מאשים אחרים/לא מאמין באנשים רואה שחורות/עולם רע.

הייה בוודאות שהכל לטובה/הכל בא מצד האור/הסר לחם בזיון תרוויח את האור.

בראשית

אין התחלות/פחד מהצלחה/לא חסר.

דימוי עצמי נמוך/ לא מגיע לי/ זקן/לא שואל וחוקר.

צמצום/ הכלה/עשה מעשים טובים/ החיים מתחילים כעת.

אהבה

מנוהל על ידי פחד/פוחד לחיות ולמות/ קמצן/לא מסופק/לא מכבד אחרים.

מנותק מקרובים/פוחד מתחושות/פוחד לגעת/אין שמחה.

תאהב את עצמך בפחד/ שרוף קארמה/הפוך מחלה לחמלה/שמחה כמצפן להצלחה.

חופש

לא נמצא בהוויה/

פועל מתוך אילוצים

נמצא בתגובה/ פועל כמו אוטומט

כוח התנגדות וההיפוך/

הייה בהשפעה.

מחשבה

חושב שלילי ורע/עין הרע/בדאגה/רציני/ נוקשה

מפוזר במחשבה/ בדאגה/ מתבצר בקליפות/תדמית

דיבור, שיתוף וחשיפהמחשבה חיובית/התחבר לילד שבך

אחדות

חוסר סובלנות/לא שלם עם עצמו/ הרס ושנאה עצמית.

משנה אחרים/לא מכיל שונות

עבודה עם זמנים –  עבר/הווה/עתיד/סליחה/תודה/בבקשה.

התבוננות

לא מבחין בסכנה המתקרבת.

טועה/לא מכיר את עצמו ואת הסביבה

הכר את עצמך דרך המשוב

ריפוי

פוחד משינוי/לא צומח/לא לומד/נמצא בכאב ומחלות.

לא מזהה את הסיבה ואת הרווח המשתנה.

תלמד/תערוך שינוי קטן/מצא חלופה לרווח.

חיסון

לא לומד איך ללמוד/קורבן/ “למה זה קורה דווקא לי.”

ידען/צדקן/ווכחן/ מתלונן/מאשים/לא מקשיב.

דע שאינך יודע שאינך יודע שאינך יודע

גילוי

לא מקבל את המצב. מתוסכל/פועל הפוך מהאמונות/חמדן.

אין עבור מה לקום בבקר. מקבל לעצמו בלבד/לא מבין את העולם.

צור משמעות/מצא את הייעוד/צור מטרה נעלה.

קשר עשרת הדיברות ואינטליגנציות

ספירה

הדיברות

משמעות

כתר

לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני

שמע ישראל ה’ אלוהינו ה’ אחד- אתה וכל האחרים אחד. הייה בוודאות שהכל בא מצד האור, מהאחד. אתה חלק והוא כל. הכל אחד.

חוכמה

לא תעשה לך פסל וכל תמונה

לא תעשה לך פירוד, מחלוקת ודואליות. חוכמה נמצאת בפנים

בינה

לא תשא את שם יהוה אלוהיך לשווא

פעל ביושר וכנות פנימית, פעל מתוך האהבה שבך.

חסד

זכור את יום השבת לקדשו

מסגרת ויציבות באים מתוך החופש האישי שלך. השבת וההתבוננות פנימה הם קודש.

גבורה

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך

דאטפת אטפוך, גיבור הוא מי שגובר על יצרו, התשובה מקופלת בשאלה, הפוסל, במומו פוסל.

תפארת

לא תרצח

גם רצח אופי הוא רצח, צור הרמוניה עם היקום.

נצח

לא תנאף

אל תייסר את עצמך כדרך להתבוננות פנימה.

הוד

לא תגנוב

כי גניבת דעת תעכב את הצמיחה האישית שלך.

יסוד

לא תענה ברעך עד שקר

רכילות ושקרים מונעים את המידע והמדוע שמחסן אותך.

מלכות

לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו   ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך.

אל תסתנוור מהכוח שיש לך כדי לקחת מה שאינו שלך. הרצון לקבל לעצמו בלבד הוא כוח ההרס.

 


קשר דיברות ואיברים – עשר אינטליגנציות רגשיות
ההשפעה ההדדית בין דיברות, ספירות, כוחות פנימיים ואיברים יוצרת כלי אבחוני וטיפולי מרתק.
עשרת הדיברות מקושרות לעשרה הכוחות הפנימיים, לעשר הספירות, לעשרה אברים פנימיים ומרכזי האנרגיה. ההשפעות בניהם הן הדדיות כך שחיזוק הכוחות ישפיע על האברים הפנימיים. וחיזוק האיברים הפנימיים יחזק את היכולות הערכיות העומדות מאחרי עשרת הדיברותועשר הספירות.
נמצאה השפעה של התהליך הרגשי הקשור לעשרת הדיברותועשר הספירות על האיברים הפנימיים ועל הכוחות הפנימיים.
נדגים זאת בעזרת ספירת כתר. היכולת של אדם להיות אחד עם אחרים מתוך אמונה באל אחד ולפעול כמו הכתר, היא שמחזקת את כוח האור הפנימי, את היכולת להבחין שהכל בא מצד האור והיא שמגדילה את היכולות המקושרות לפעולת הראש. קיימת פעולת גומלין והשפעה הדדית בין הכתר, הראש, כוח האור והדברה הראשונה. מכאן ניתן להבין שכל שיפור בתפקוד הראש ישפיע על כוח האור הפנימי ועל הוודאות באור ועל היכולת להאמין באחדות האל האחד ובדרך לעבדו. עבודת האלוהים היא שמשכללת את היכולות להתחבר לאור הפנימי, אל הוודאות שהכל לטובה והיא שמשפרת את התפקודים הקשורים לראש. ההשפעה ההדדית בין דיברות, ספירות, כוחות פנימיים ואיברים יוצרת כלי אבחוני וטיפולי מרתק.

ספירות

10 הדיברות

כוחות

איברים

כתר

לא יהיה לך אלוהים אחרים

אור

מוח

חוכמה

לא תעשה לך פסל ותמונה

בראשית

ריאות

בינה

לא תשא את שם יהוה לשווא

אהבה

לב

חסד

זכור את יום השבת לקדשו

חופש

כבד/מרה

גבורה

כבד את אביך ואת אמך

מחשבה

טחול /לבלב

תפארת

לא תרצח

אחדות

קיבה

נצח

לא תנאף

התבוננות

כליות

הוד

לא תגנוב

ריפוי

שלפוחית

יסוד

לא תענה ברעך עד שקר

חיסון

פריון

מלכות

לא תחמוד בית רעך

גילוי

עור

 

ללמוד איך ללמוד – אינטליגנציה של חיסון. אם תפגוש את הבודהה בדרך, הרוג אותו.

 שלדון ב. קופ (1999, עמ’ 185) בספרו “אם תפגוש את הבודהה בדרך הרוג אותו” אומר: “באם הוא עולה רגל או נוסע המחפש שילמדו אותו את האמת (או משהו) התלמיד לומד רק שאין דבר שמישהו אחר יכול ללמד אותו. הוא לומד, אחרי שהוא מוכן לוותר על כך שילמדו אותו, שהוא כבר יודע איך לחיות, שזה כלול בסיפור שלו. הסוד הוא שאין

סוד.

הכל הוא בדיוק מה שנראה שהוא! אין שם משמעויות נסתרות. לפני שהוא מגיע להארה, אדם קם בכל בוקר ועובד כל היום בשדותיו, חוזר הביתה לאכול ארוחת ערב, הולך למיטה, עושה אהבה עם אשתו, ונרדם. אבל אחרי שהשיג הארה, אדם קם בכל בוקר ועובד כל היום בשדותיו, חוזר הביתה לאכול ארוחת ערב, הולך למיטה, עושה אהבה עם אשתו, ונרדם.

דרך הזן לראות את האמת היא מבעד לעיני היום – יום שלך. זה רק הפקפוק חסר הרגש בחיים כמו שהם שמסבך אדם בקשרים. אדם לא זקוק לתשובה כדי למצוא שלווה. הוא צריך רק להינע לקיומו, לחדול מהטלת הפק המיותרת, הריקנית. סוד ההארה הוא כשאתה רעב, תאכל, וכשאתה עייף, תישן.

המאסטר של הזן מזהיר: “אם תפגוש את הבודהה בדרך, הרוג אותו!” אזהרה זו מצביעה על כך שכל משמעות שבאה מחוץ לעצמנו איננה אמיתית. כל אחד מאיתנו כבר השיג את דרגת הבודהה. עלינו רק לזהות זאת. פילוסופיה, דת, אהבת המולדת, כל אלה אלילים ריקניים. המשמעות היחידה בחיינו היא זו שכל אחד מאיתנו מביא אליהם. הריגת הבודהה בדרך, פירושה להרוס את התקווה שכל דבר מחוץ לעצמנו יוכל להיות המאסטר שלנו. איש אינו גדול יותר מאחר.”

לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ