32 האינטליגנציות

32 האינטליגנציות / ד”ר דני לוסקי

קורס 32 האינטליגנציות

 

32 האינטליגנציות, הן הפוטנציאל האנושי.
לכל אדם יש פרופיל אינטליגנציות ייחודי דרכן הוא יכול לקבוע יעדים ולהצטיין בהם.

32 הנתיבות
הדיון הער במהות האינטליגנציה, והמהפכה שחוללו שטרנברג וגארדנר בתפיסת האינטליגנציה, מאפשרת את הופעתה של “תבנית” שלושים ושתים האינטליגנציות על פי ספר יצירה, המבקשת לתפוס מקום בדיון על הגדרת פוטנציאל האינטליגנציות האנושי. תבנית הפוטנציאל האנושי על פי ספר יצירה היא תבנית הרפואה המשולבת (לוסקי 2005).

ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, פותח בהכרזה דרמתית: “בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה…”. כלומר: העולם נברא בשלושים ושתים אינטליגנציות: עשר ספירות בלימה ועשרים ושתים אותיות יסוד. נתיבות החוכמה על פי ספר יצירה הן אופן הפעולה וגם דרך הפעולה, הן המקום וגם הזמן, הן נתיבות החוכמה וגם החוכמה, הן היוצר וגם היצירה עצמה, הן התוכן וגם המסגרת (ליבס 2000). על פי ספר יצירה אלוהים ברא עולם באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות ולכן גם האדם מעצב ובונה את המציאות שלו באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות. קשה לתאר משהו שניתן לעבד במוח או במערכות הגופניות האחרות ללא האותיות והמספרים (ספירות), כי סוף מעשה במחשבה תחילה, וסוף מחשבה במספרים (ספירות) ובאותיות תחילה. שלושים ושתים האינטליגנציות הן הכוליות והשלמות, כל היש על כל מרכיביו, הספקטרום השלם של מציאות האור. כל התבניות והנתיבות האנושיות בנויות על אותיות, מילים ומספרים. כל עשייה, יצירה או בריאה אפשריים רק באמצעות ספירות ואותיות. המציאות והאינטליגנציות הן שני חלקים של אותה הוויה – היוצר והיצירה (לוסקי 2005).
האינטליגנציות הן עיקרון הריבוי, מספר האינטליגנציות הוא עיקר מהותם, מספר האותיות בכל קבוצה ומספר הספירות הן הריבוי האין סופי הנגזר מהן: הספירות לפי העיקרון הגנרטיבי העשרוני, והאותיות בהתחברן למילים, וגלגולן וצירופן עד אין – סוף. אבל הריבוי קיים רק לכאורה והוא אינו אלא עדות על האל האחד. עולמו של ספר יצירה הוא דינאמי ואינו ידוע מראש, הוא נוצר בעיני המתבונן בו ונהרס על ידי המתבונן בתהליך בלתי פוסק. עיני המתבונן הן שמטביעות בעולם את הריבוי והן אלה שמבטלות את מציאותו (ליבס 2000).
האינטליגנציה (DNA) היא אבן הבניין של הגוף. הגוף בנוי ביותר מחמישים מיליארד מיליארדי תאים החיים בגוף בצורות ובמידות בהתאם למיקומם ותפקידם. בכל תא נמצא זיכרון גנטי שעובר מדור לדור. עץ חיים הוא הזיכרון הגנטי, והפוטנציאל האנושי . זו מולקולה הבנויה מעץ מפותל של שלושה סלילים היוצרים שלושים ושתים אינטליגנציות בארבעה רבדים.
כל קטע בעץ היוצר את הסליל המשולש קרוי נתיב והוא מעין דף בספר עץ החיים השלם. שלושים ושתים האינטליגנציות הן הדפים היוצרים את הגנום האנושי השלם. בכל תא בגוף מצוי עותק מושלם של הגנום השלם. כל תכונות האדם היוצרים את מבנה האישיות מוצפנות בשילובים וצירופים שונים של שלושים ושתים אינטליגנציות. מיפוי התנהגות אנושית לפי אינטליגנציות יאפשר גישה לצורך אבחון וטיפול, תרגול, אימון, שכלול, תחזוקה ותיקון. (לוסקי 2005)


לכל אדם, לכל התנהגות אנושית, לכל תהליך, ולכל מעשה אנושי פשוט ניתן להגדיר פרופיל אינטליגנציות מדורג המכיל את כל שלושים ושתים האינטליגנציות.
לכל אדם פרופיל ייחודי. יש אנשים שהאינטליגנציות השכליות שלהם חזקות יותר והם יעדיפו פעילות במקצועות כמו ראיית חשבון, מנהל עסקים, ויש אנשים שהאינטליגנציות הרגשיות חזקות יותר והם יעדיפו לעסוק בעבודה סוציאלית, או חינוך. אלו שהאינטליגנציות הרוחניות חזקות יותר יעדיפו לעבוד בארגוני צדקה או בתפקיד מורים רוחניים ואלו שהאינטליגנציות הגופניות חזקות יותר, יעסקו במקצועות חקלאיים, או ספורט. יש כמובן שילובים של סוגי אינטליגנציות שמאפשרים מקצועות ועיסוקים משולבים.
לכל אדם פרופיל אינטליגנציות ייחודי המעצב את אישיותו והוא “מבנה” האישיות שלו. ואולם כל אדם יכול, לחשוף ולגרות, לאמן ולתרגל אינטליגנציות לצורך עיצוב אישיותו על פי הרצון החופשי (גארדנר 1996). הצירופים שמביא כל אדם הם חד פעמיים ומבטאים נאמנה את “מבנה” האישיות הייחודי שלו וכן את הייעוד האישי הנובע מכך. הפרופיל הייחודי של כל אדם עושה את האדם אחד, יחיד ומיוחד ומעמיד אותו במרכז היקום ובמרכז ההוויה. לכל אדם יש שלושים ושתים האינטליגנציות במינון ומדרג ייחודי, הפרופיל האישי של כל אדם מהווה את השפה הייחודית בה הוא מתפקד ומצטיין (לוסקי 2005). ההבנה שלכל אדם יש פרופיל אינטליגנציות ייחודי מחייבת שינוי בגישה הטיפולית, ממצב בו מנהלים את המחלה, לניהול בריאות המטופל. ניהול בריאות המטופל היא גישה הוליסטית המאפשרת יישום של תבנית הרפואה המשולבת.


32 האינטליגנציות על פי ספר יצירה
חמשת המאפיינים של הרפואה המשולבת הם פועל יוצא של “מבנה הבריאה של ספר יצירה”. על פי ספר יצירה, החיים והיקום, היש והאין, הם אחדות אחת – שלושים ושתים נתיבות פליאות חכמה, והן 32 האינטליגנציות (לוסקי 2005).
ספר יצירה סופר שלושים ושתים נתיבות בדרך הבאה: השלם מתחלק לשניים: 10 ספירות,
ו-22 אותיות. שני החלקים האלה מייצגים זכר ונקבה, רצון לקבל ורצון לתת (המנוע לשינוי). הספירות מייצגות את הרובד הרגשי. האותיות (מתחלקות לשלושה) ומייצגות את הרובד הרוחני, השכלי והגופני . כך נוצרו ארבעה רבדים של השלם (סולם הבריאות).
כל אחד מהרבדים מכיל מספר אינטליגנציות (3 ברוחני, 7 בשכלי, 10 ברגשי, 12 בגופני), סה”כ 32 האינטליגנציות. כל אינטליגנציה היא כמו מגירה המכילה את כל מה שמתאים לתדר שלה: תכונות אופי, רגשות, פעולות אנושיות פשוטות, צבעים, צלילים, ועוד (תרופות הוליסטיות).
כל אחת מהאינטליגנציות, היא יחידה העומדת בפני עצמה והיא אחת משלושים ושתים אבני היסוד של הבניין כולו. כל אינטליגנציה היא מיקרוקוסמוס של השלם (שלושים ושתים האינטליגנציות). כל אינטליגנציה, כמו השלם, מתחלקת לזכר ונקבה – הרצון לקבל והרצון לתת (המנוע לשינוי). בכל אחת מהאינטליגנציות יש ארבעה רבדים: רוחני, שכלי, רגשי, וגופני (סולם הבריאות).
הספירות – האין
10 ספירות בלימה (רובד רגשי): ספירות בלימה או בלי מה (אין בהם דבר), מסמלות את החוסר, ה”לא כלום”, ומתארות את הצד הסביל הנשי, ואת הכוחות הפנימיים (לוסקי 2005).
האותיות – היש
22 האותיות מתחלקים לשלושה רבדים (רוחני, שכלי וגופני).
22 אותיות יסוד מסמלות את הצד הפעיל, היוזם והיוצר, והחומרים בהם נבנה העולם והיש.


קורס סודות 32 האינטליגנציות – לחץ כא

 


האנטומיה של הנפש – לפירוט  32 האינטליגנציות – לחץ כאן
32 הנתיבות קובץ וורד
netivot קובץ אקסל

[gview file=”https://lousky.co.il/wp-content/uploads/2013/04/טבלת-32-ערכי-חיים.doc”]


תקציר:

טבלת 32 האינטליגנציות בארבעה רבדים:

רובד

32 הנתיבות

32 האינטליגנציות

אותיות/ מספרים

רוחני

3 אמות

3 סוגי רצון

א מ ש

שכלי

7 כפולות

7 מורים והשפעות חינוכיות

בגד כפרת

רגשי

10 ספירות

10 כוחות פנימיים

12345678910

גופני

12 פשוטות

12 חושים

הוזחטילנסעצק


הגדרת היכולות – 32 האינטליגנציות
22 האותיות ו- 10 המספרים (32 הנתיבות), הם חוקים בהם נברא העולם. כל אות וכל מספר מייצג יכולת (אינטליגנציה) אנושית. 32 היכולות האנושיות, הן הפוטנציאל האנושי (לוסקי 2005). היכולות האנושיות הן “תרופות הוליסטיות” לשינוי פנימי, לעליה וירידה בסולם הבריאות, לצורך ריפוי, שמירה על איזון, ומניעת תקלות ומחלות. אימון ותרגול (היכולות) האינטליגנציות הוא מרכז העשייה ברפואה המשולבת.


3 אינטליגנציות ברובד הרוחני, מבטאות את היכולת להגדיר את הרצון ואת כיוונו:
האות א’, בראה רצון חופשי – היכולת להבחין שהעולם הוא מרחב ריק שמתמלא ברצון חופשי.
האות מ’,בראה רצון לתת – היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים.
האות ש’, בראה רצון לקבל – היכולת להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך ואת כיוונו.


7 אינטליגנציות ברובד השכלי, מגדירות את היכולת לחולל שינוי בגישות ובאמונות:
האות ב’, בראה חוכמה – היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך.
האות ג’, בראה עושר – היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך.
האות ד’, בראה זרע – היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה.
האות כ’, בראה חיים – היכולת לחולל שינוי פנימי. להיות בתנועה ולהעביר הלאה.
האות פ’, בראה ממשלה – היכולת לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות.
האות ר’, בראה שלום -היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות.
האות ת’, בראה חן – היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך.

קורס 32 האינטליגנציות


10 אינטליגנציות ברובד הרגשי, מגדירות את היכולת לזהות ולאבחן חסרים:
הספרה 1, בראה את כוח האור – היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור.
הספרה 2, בראה את כוח בראשית – היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה בכל מקום, גיל או זמן.
הספרה 3, בראה את כוח האהבה – היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות.
הספרה 4, בראה את כוח החופש – היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא.
הספרה 5, בראה את כוח המחשבה – היכולת ליצור באמצעות מחשבה, אמונה ומציאות חדשה.
הספרה 6, בראה את כוח האחדות – היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה.
הספרה 7, בראה את כוח ההתבוננות – היכולת לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך התנסויותיך.
הספרה 8, בראה את כוח הריפוי – היכולת להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות.
הספרה 9, בראה את כוח החיסון – היכולת ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ.
הספרה 10, בראה את כוח הגילוי – היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה.


12 אינטליגנציות ברובד הגופני, מבטאות את היכולת להגדיר יעדים ולממשם:
האות ה’, בראה את חוש הראיה – יכולת ראיה חזותית, מרחבית, על חושית, דמיונית, רב מימדית.
האות ו’, בראה את חוש השמיעה – יכולת שמיעת קולות, צלילים, תדרים, עיבוד, משמעת ומשמעות.
האות ז’, בראה את חוש הריח – יכולת להריח אמת ושקר ויכולת פעולה מהאמת האישית.
האות ח’, בראה את חוש הדיבור – יכולת דיבור, כתיבה, שיתוף, הרצאה, אבחנה בין נכון ושגוי.
האות ט’, בראה את חוש הטעם – יכולת להבחין בין טוב ורע, ויכולת פעולה בטעם טוב.
האות י’, בראה את חוש המעשה – יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור.
האות ל’, בראה את חוש התשמיש – יכולת גילוי דרך מגע, גוף, טבע, ריקוד, תנועה, אמנויות, ציור.
האות נ’, בראה את חוש הדרך – יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות.
האות ס’, בראה את חוש הבטן – יכולת תרגול הפנמה ואימון אישי, יכולת פעולה מתוך אמונה.
האות ע’, בראה את חוש המוח – יכולת משחק, הגיון, מיון, עיבוד, ניתוח, שאלה, חקירה מודעת.
האות צ’, בראה את חוש הלב – יכולת חיברות, חמלה, מחויבות, קבלה, שילוב וניהול אחרים.
האות ק’, בראה את חוש התא – יכולת התמודדות בדילמות ערכיות מוסריות, כבוד האדם וחירותו.

 

קורס 32 האינטליגנציות

 


לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 17 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799
לחץ לכניסה
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ