המנגנון לקלקול
21 באוגוסט 2013
כוח המחשבה
21 באוגוסט 2013

7 אינטליגנציות שכליות

7 אינטליגנציות שכליות בעולם הבריאה

חוק שבע הכפולות – “לפיכך חצב שביעי לכל חפץ תחת השמים”
משפט שבעה מורים – “מחשבה היא אפשרות שיוצרת אמונה שמעצבת מציאות.”
המציאות נוצרת בו זמנית בשני מרחבים: פעם ראשונה במחשבה (נפש) ופעם שניה במציאות (גוף) בין המחשבה למציאות מפרידים שבעה שלבים שמייצגים שבע השפעות חינוכיות.


שבעה שערים בעולם האצילות של עולם הבריאה
שבעה שערים לנפש: פה, עין ימין, עין שמאל, אף ימין, אף שמאל, אוזן ימין, ואוזן שמאל.

צירופי אותיות הם מפתחות לשערים בנפש.


שבעה ימים בעולם הבריאה של עולם הבריאה
בשבעה ימים ברא את העולם, בשבעה שלבים חצב כל חפץ תחת השמיים.


שבעה מורים בעולם היצירה של עולם הבריאה
המליך שבעה מורים לשבעה סוגי אנרגיה וערכי חינוך: המורה לחוכמה, המורה לעושר, המורה לזרע, המורה לחיים, המורה לממשלה, המורה לשלום, המורה לחן.


שבעה כוכבים בעולם העשייה של עולם הבריאה
שבעה כוכבים משפיעים בעולם: שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב ולבנה
עניין זה נלמד ביסודיות במסגרת לימודי פסיכותרפיה הוליסטית,7 אינטליגנציות שכליות

נתיב

אינטליגנציה

עולם

שנה

נפש

אמות

כוח הרצון

רובד | יסוד

תחושה

אמות בנפש

א

רצון חופשי

אויר | רוח

רויה

גויה | לב

מ

רצון לתת

ארץ | מים

קור

בטן

ש

רצון לקבל

שמים | אש

חום

ראש

כפולות

מורים

כוכבים

ימים בשנה

שערים בנפש

ב

חוכמה

שבתאי

שבת

פה

ג

עושר

צדק

ראשון

עין ימין

ד

זרע

מאדים

שני

עין שמאל

כ

חיים

חמה

שלישי

אף ימין

פ

ממשלה

נוגה

רביעי

אף שמאל

ר

שלום

כוכב

חמישי

אזן ימין

ת

חן

לבנה

שישי

אזן שמאל

ספירות

ספירות כוחות

קולות

תהליך יצירה

אצבעות

1

כתר אור

רוח אלוהים חיים

הביט

אגודל ימין

2

חוכמה בראשית

רוח מרוח

ראה

אצבע ימין

3

בינה אהבה

מים מרוח

חקר

אמה ימין

4

חסד חופש

אש ממים

הבין

קמיצה ימין

5

גבורה מחשבה

הי”ו

חקק

זרת ימין

6

תפארת אחדות

יו”ה

חצב

אגודל שמ’

7

נצח התבוננות

וי”ה

צרף

אצבע שמ’

8

הוד ריפוי

וה”י

יצר

אמה שמ’

9

יסוד חיסון

יה”ו

חשב

קמיצה שמ’

10

מלכות גילוי

הו”י

עלתה בידו

זרת שמאל

פשוטות

חושים

מזל בעולם

חודש בשנה

מנהיג בנפש

ה

ראיה

טלה

ניסן

כבד

ו

שמיעה

שור

אייר

מרה

ז

ריח

תאומים

סיון

טחול

ח

דיבור

סרטן

תמוז

המסס

ט

טעם

אריה

אב

כוליא ימין

י

מעשה

בתולה

אלול

כוליא שמאל

ל

תשמיש

מאזנים

תשרי

קורקבן

נ

הלוך/דרך

עקרב

מרחשון

קיבה

ס

רוגז/בטן

קשת

כסלו

יד ימין

ע

שחוק/מוח

גדי

טבת

יד שמאל

צ

הרהור/לב

דלי

שבט

רגל ימין

ק

שינה/תא

דגים

אדר

רגל שמאל

 החיים מתחילים כעת – 7 אינטליגנציות שכליות
להכיר את השפעת הכוכבים, המורים, והשערים בנפש כדי לחיות בחופש בחירה.

שבע האינטליגנציות השכליות מבטאים את היכולת שניתנה לאדם לברוא את עצמו בכל זמן ובכל מקום מחדש. לאמור: החיים מתחילים כאן ועכשיו. בכל רגע במהלך החיים יכול אדם להתחיל הכל מהתחלה, דבר זה אפשרי בזכות היכולת שיש לאדם ליצור גישה חדשה, אמונות חדשות שמהן נוצרת מציאות חדשה.
צירופים של מחשבות יוצרות אמונה. אין זה משנה מהי האמונה שאדם מחזיק ואין צורך להוכיח את תקפותה או לבסס אותה, כל אמונה היא אמת אישית של אדם המחזיק בה והיא תקפה לגבי המחזיק בה.      “צדיק באמונתו יחיה” (חבקוק ב, ד)
חוק שבע האינטליגנציות השכליות מבטא מאבק בין כוחות מנוגדים, רצון פנימי ורצון חיצוני, אישי וקולקטיבי. שני הכוחות המנוגדים גם הם פועלים מתוך מגמות סותרות – הרצון המודע ורצון הלא מדע. התהליך החינוכי משקף את רצון הסביבה ואת הרצון האישי. שלל הרצונות הפועלים, אישי מודע ואישי לא מודע, קולקטיבי מודע וקולקטיבי לא מודע. השפעת הכוכבים והשפעת המורים, השפעת שלבי הבריאה ושבעת השערים בנפש יוצרים איזון בינהם לצורך שינוי המציאות. הסביבה רוצה שתשתנה לפי האמונה שלה ואתה רוצה לשנות את הסביבה על פי אמונותיך, עליך לשקלל את ההשפעות בסיוע השערים בנפש ומתוך הכרת שלבי הביצוע. ההשפעות החינוכיות, חברתיות ובכלל זה השפעות שכליות של הסביבה על כל אדם דרך מורים, הורים, אחים, ילדים, חברים מתאזנים כך שאדם יוכל להמשיך את התהליך החינוכי שלו עם עצמו. אדם צריך להכיר את ההשפעה של שבעת הכוכבים, שבעת המורים, שבעת השערים ואת תהליך הבריאה כך שיהיה לו חופש לבחור את דרכו בעצמו ולהיות מה שהוא בוחר להיות.

אות

שערים בנפש

ימים

מורים

כוכבים

בריאה

ב

פה

שבת

חוכמה

שבתאי

יסד

ג

עין ימין

ראשון

עושר

צדק

חקק

ד

עין שמאל

שני

זרע

מאדים

חצב

כ

אף ימין

שלישי

חיים

חמה

 צרף

פ

אף שמאל

רביעי

ממשלה

נוגה

שקל

ר

אוזן ימין

חמישי

שלום

כוכב

המיר

ת

אוזן שמאל

שישי

חן

לבנה

צרלפיכך חצב שביעי לכל חפץ תחת השמים – 7 אינטליגנציות שכליות
“שבעה כוכבים בעולם שבתי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה. שבעה ימים בשנה ז’ ימי השבוע.

שבעה שערים בנפש זכר ונקבה שתי עינים שתי אזנים
שני נקבי האף והפה: שבעה רקיעים וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות.
שבעה ארצות אדמה תבל נשיה ציה חלד ארץ גיא, והעמידם אחד אחד לבדו. עולם לבדו נפש לבדה שנה לבדה:

 

כוכב

יסודן

נוצר עם/ תמורות

המליך אות

ב

שבתאי

חיים

חיים ומוות

חוכמה

ג

צדק

שלום

שלום ורע

עושר

ד

מאדים

חכמה

חוכמה אולת

זרע

כ

חמה

עושר

עושר עוני

חיים

פ

נוגה

זרע

זרע שממה

ממשלה

ר

כוכב

חן

חן כיעור

שלום

ת

לבנה

ממשלה

ממשלה עבדות

חן

 

 

 

המליך מורים

ההשפעה/משמעות

צירופים

ב

המורה לחוכמה

ההוויה, אני פנימי

אבג יתץ

ג

המורה לעושר

שמחת חיים

קרע שטן

ד

המורה לזרע

המניע והכוונה

נגד  יבש

כ

המורה לחיים

אהבת חינם/מתן בסתר

בטר צתג

פ

המורה לממשלה

חופש מעצמך

חקב טנע

ר

המורה לשלום

שלום פנימי

יגל  פזק

ת

המורה לחן

מודעות עצמית

שקו  צית

ההשפעות המשלימות על התהליך החינוכי
המורים או הגישות החינוכיות על פי ספר יצירה מופיעים בשתי אפשרויות. אפשרות אחת היא תהליך היצירה – “נוצר עם” ואפשרות שניה היא היכולת לשלוט – “המליך אות”. בתהליך היצירה מופיעות תמורות, כלומר השפעות סותרות ומנוגדות כמו: חיים ומוות, שלום ורע, חוכמה ואוולת, עושר או עוני, זרע או שממה, חן או כיעור, ממשלה או עבדות. ואולם כאשר אדם נמצא בשליטה על ההשפעות החיצוניות יופיעו רק יסודות החינוך והם: חיים, שלום, חכמה, עושר, זרע, חן וממשלה.
שלושים ושניים ערכי חיים  לצורך שינוי פנימי – ערכי חיים, הם לב הרובד השכלי בשיטת לוסקי.

 

אינטליגנציות

משמעות ערכי חיים בארבעה רבדים

 

רצון

ערכי חיים של הרובד הרוחני

א

רצון חופשי

לחיות חיים בהם הכל אפשרי על פי הרצון החופשי

מ

רצון לתת

רצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים

ש

רצון לקבל

לקבל לעצמך, על מנת לתת לאחרים

 

מורים

ערכי חיים של הרובד השכלי

ב

חוכמה

לדעת היכן, מתי, עם מי, כמה, איך, והשילוב ביניהם

ג

עושר

להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך

ד

זרע

לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה

כ

חיים

היכולת לחולל שינוי פנימי ולהעביר הלאה

פ

ממשלה

לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות

ר

שלום

להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות

ת

חן

להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך

 

כוחות

ערכי חיים של הרובד הרגשי

1

אור

להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור

2

בראשית

היכולת להתחיל הכל מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן

3

אהבה

אהבה כסיבה של כל הסיבות ותרופה של כל התרופות

4

חופש

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

5

מחשבה

ליצור באמצעות מחשבה מכוונת, אמונה ומציאות חדשה

6

אחדות

לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה

7

התבוננות

לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך

8

ריפוי

להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות

9

חיסון

ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ

10

גילוי

לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה

 

חושים

ערכי חיים של הרובד הגופני

ה

ראיה

לראות את מה שאתה רוצה לאהוב

ו

שמיעה

לשמוע מתוך משמעת וליצור משמעות של אהבה לחיים

ז

ריח

לחיות חיים מתוך אמת אישית

ח

דיבור

הקפידה על דיבור נכון  – שתיקה, שמירת הלשון ודבור אמת

ט

טעם

להיות “טעים”, לתת טעם (טוב) לחיים

י

מעשה

לשים גבולות של מותר (בלי אסור) בכל מעשה יזום

ל

תשמיש

לגעת לעומק ולדעת

נ

הלוך/דרך

להפוך תהליך ליעד

ס

רוגז/בטן

אימון ופעולה מתוך אמונה

ע

שחוק/מוח

החיים כמשחק, חקירה ושאלה

צ

הרהור/לב

לפתוח את הלב כדי למצוא חמלה ומחויבות

ק

שינה/תא

נשמת אדם היא ערכיו, כבודו וחירותו

 

 

 מעשה הבריאה – 7 אינטליגנציות שכליות
מעשה הבריאה והמבנה הסכימתי כפי שמתואר בשבעת ימי הבריאה חוזר בכל מסגרת של זמן. בתקופת חיים שלמה, במהלך יום שלם וכן בפגישת עסקים או בסדנא.
בשעות הראשונות של הבוקר אתה חש כמו ביום ראשון, בשעות שבאות אחר כך אתה חש כמו יום שני. ביום השלישי והרביעי אתה חש את אמצע היום והמשימה, ביום חמישי אתה בודק מה עוד לא נעשה, ביום שישי אתה לקראת סוף היום ובסוף היום כאשר אתה חוזר הביתה אתה חש שבאה השבת. תהליך זה מתרחש גם בתקופת חיים שלמה – השנים הראשונות הן היום הראשון ובשנים שיבואו אחריהן יתרחש תהליך זהה לזה שמתרחש בכל יום בשבוע עד לשנות הזקנה שבהם אתה חווה את יום השישי וחש את שלוות השבת המתקרבת.


יום שביעי
ויכל.. וישבות.. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו.

ב’ –  החינוך לחוכמה
המליך אות בי”ת בחכמה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שבתאי בעולם ושבת בשנה ופה בנפש זכר ונקבה.

כוכב שבתאי – סאטורן.  מייצג את האמנות, הפילוסופיה והרגישות.
שבת היא הנקודה השובתת כאשר הגלגל ממשיך להסתובב. השבת היא נקודת האמצע והמרכז של כל העשייה. ששת ימי העשייה הם שש צלעות המסגרת, השבת היא הצלע השביעית – התוכן שבתוך המסגרת.
השבת היא עשייה בדרך של שביתה, ברכה וקידוש מלאכת ששת הימים. העשייה ביום השבת היא אולי המעשה הקשה ביותר מכל מעשי הבריאה וביכולתה להכיל את כל חוכמת העשייה וההתבוננות פנימה.
מעגל הבריאה מתחיל ביום שבת ולא ביום ראשון, השבת היא “לא כלום”, המצע שעליו אפשר לבנות, החוסר שיוצר את כוח הרצון ואת ההתחלה של כל מסע אנושי.


אינטליגנציה של חוכמה
המורה לחוכמה זו עמדה וגישה המכירה במורכבות המציאות ושפע המשתנים המתערבים בכל התנהגות אנושית. זו תפיסת עולם שגורסת שיש להכיל, לגשר ולאחד את הניגודים העולים מהמציאות המורכבות כך שכל המעורבים בתהליך יהיו שלמים עם התוצאה. חכם במקום צודק, מקבל אחריות במקום להאשים. מבחן החוכמה נמצא בתוצאה המתקבלת ובצמיחה שהיא מאפשרת לכל אחד מהמשתתפים.

 יום ראשון
ויאמר: יהי אור ויהי אור ויבדיל בין האור ובין החושך

ג’ – החינוך לעושר
המליך אות גימ”ל בעושר וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם צדק בעולם יום אחד בשנה ועין ימין בנפש זכר ונקבה.

כוכב צדק – יופיטר. מייצג את ה “אני” הראשוניות, השאפתנות, הכבוד, והזהות העצמית.
אתה אחד יחיד ומיוחד. הדרך להבחין בייחודיות היא באמצעות הבדלה בין אור לחושך. ההבדלה היא אשליה בעוד הייחודיות היא העושר האמיתי.
שלמות נוצרת מתוך שונות, ניגודים, קונפליקט, מתח, חיפוש ושינוי פנימי.


אינטליגנציה של עושר
המורה לעושר מוביל את התלמיד לשמחה שהיא העושר האמיתי, זו השקפת עולם שהופכת אותך לעשיר בלי קשר לכמות הכסף והשפע שיש לך ולכן מאושר (על ידי הסביבה). הרצון וכוח החיים הם אינסופיים, לכן עשיר הוא אדם השמח בחלקו.

 יום שני
ויאמר: יהי רקיע (שמיים) בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים

ד’ – החינוך לזרע
המליך אות דל”ת בזרע וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאדים בעולם יום שני בשנה ועין שמאל בנפש זכר ונקבה.

כוכב מאדים– מארס. מייצג ערכים, מוסר, אומץ וגבורה. מותר לשגות ולכן אפשר לתקן ולהתפתח.


אינטליגנציה של זרע
המניע הוא הזרע, הכוונה שמונחת מאחורי העשייה היא הזרע שממנו צומח כל העץ. שים לב מהיכן אתה יוצא אל העשייה, כי הזרע או השממה הם עניין של השקפת עולם וגישה לחייםשורש העניין הוא החקירה הפנימית שיוצרת את  הזרע לשלום פנימי.

 יום שלישי
ויאמר: יקוו המים אל מקום אחר ותראה היבשה… ויאמר: תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי…

כ’ – החינוך לחיים
המליך אות כ”ף בחיים וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם חמה בעולם יום שלישי בשנה ואף ימין בנפש זכר ונקבה.

תכונות: אמיתי – לוקח סיכון ולכן מקבל סיכוי לחיים טובים.
כוכב חמה – שמש. מייצג חיים, שפע, יכולת בריאה.


אינטליגנציה של חיים
המורה לחיים הוא המחנך ליכולת להיות בתנועה ולהשתנות ללא הרף.  אם אתה חפץ חיים, תעביר הלאה את מה שקיבלת ללא תנאי. פתח דלתות של רצון טוב, שמחה ואהבה להרבה אנשים וצור אהבת חינם.

צדקה (אהבת חינם) תציל ממות את הנותן, את המקבל, את העולם כולו ואת אלוהים חיים.

יום רביעי
ויאמר: יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. ביום הרביעי ברא את שמש, הירח והכוכבים.

פ’ – החינוך לממשלה
המליך אות פ”א בממשלה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם נוגה בעולם ורביעי בשנה ואף שמאל בנפש זכר ונקבה. תכונות: פועל מתוך אהבה, וודאות באור, גמישות וספונטניות, חופש מהאגו.

כוכב נגה – וונוס מייצג חיוניות, מרץ, יצירתיות, מיניות, חופש אישי.


אינטליגנציה של ממשלה
המורה לממשלה הוא שחרור עצמך מעצמך. אתה יכול למשול באגו ואתה יכול להיות עבד לאגו שלך, אתה יכול לשלוט בתחושות, במחשבות וברצונות שלך או להיות עבד שלהם. כדי לשלוט במחשבות ובתחושות עליך לשחרר אותם, כאשר אתה לא מוכן להשתנות ומחזיק בקנאות באמונות ובתחושות שלך, אתה הופך לעבד של עצמך – של האמונות והתחושות שלך. אתה מקבל שליטה רק כאשר אתה מספיק חזק לוותר עליה.

יום חמישי
ויאמר: ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף: פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ.

ר’ – החינוך לשלום
המליך אות רי”ש בשלום וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם כוכב בעולם יום חמישי בשנה ואזן ימין בנפש זכר ונקבה.

תכונות: אחראי, יצירתי.
כוכב כוכב – מרקורי מייצג מחשבה בהירה, פקחות, מודעות, שלום פנימי.


אינטליגנציה של שלום
המורה לשלום יודע שהוא אורח בעולמו של הריבון ולכן הוא תמיד אומר תודה על מה שמקבל. מלחמה ורע הם ריב פנימי וחוסר קבלה של חלקים ממך. השלום נוצר כתוצאה מהיכולת להכיל את הניגודים ואת הסתירה ולגשר על המרחק בין האמונה והמציאות.

 יום שישי
ויאמר: תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש…

ויאמר : נעשה אדם בצלמנו כדמותנו… בצלם אלוהים ברא אותם זכר ונקבה…
ת’ – החינוך לחן
המליך אות תי”ו בחן וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם לבנה בעולם יום ששי בשנה ואזן שמאל בנפש זכר ונקבה.

תכונות: נותן מעצמו ולכן צעיר לנצח.
כוכב לבנה – ירח מייצג דמיון עשיר, אינטואיציה, מודעות לחן וליופי. 


אינטליגנציה של חן ויופי . עניין זה נלמד בהרחבה במסלול לימודי נטורופתיה
המורה לחן רואה את העולם דרך משקפיים וורודים. חן וכיעור הם בעיני המתבונן, היופי שאתה רואה בעינייך מגיע ממקום פנימי, ולכן שים משקפיים וורודים ותראה מה שאתה רוצה לראות – שנה את השקפת העולם והגישה שלך אל העולם כך שתראה רק את החצי כוס המלאה חן ויופי.
בריאת העולם

הנוסח המלא מתוך ספר בראשית פרק א’

יום ראשון
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: והארץ הייתה תהו ובהו וחושך על פני  תהום  ורוח אלהים מרחפת על פני המים: ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור: וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך: ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך לילה ויהי  ערב ויהי בוקר יום אחד:

יום שני
ויאמר  אלהים יהי רקיע בתוך המים  ויהי מבדיל בין מים למים: ויעש  אלהים את הרקיע ויבדל את המים אשר מתחת לרקיע ובין מים אשר מעל לרקיע ויהי כן: ויקרא אלוהים לרקיע  שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני:

יום שלישי
ויאמר אלוהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה  היבשה ויהי כן: ויקרא אלוהים יבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב: ויאמר אלוהים תדשא  הארץ דשא עשב מזריע זרע פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן: ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא  אלוהים כי טוב: ויהי ערב ויהי בוקר  יום שלישי:

יום רביעי
ויאמר אלוהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היו ובין הלילה ויהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים:  והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן: ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים: ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים להאיר על הארץ: ולמשל ביום ובליליה ולהבדיל  בין האור ובין החושך וירא אלוהים כי טוב: ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי:

יום חמישי
ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים: ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלוהים  כי טוב: ויברך אותם אלוהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב  בארץ: ויהי ערב ויהי בוקר  יום חמישי:

יום שישי
ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן: ויעש אלוהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלוהים כי טוב: ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ: ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם: ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ: ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל  העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאכלה: ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן: וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי  ערב ויהי בוקר יום השישי:

יום שביעי
ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מאלכתו אשר עשה: ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות:


לוסקי
לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD - יוצר ומפתח שיטת לוסקי. מפתח מבחני איטליגנציה i32. ראש מכללת לוסקי. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים, מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת - טיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול בחרדות, טיפול בדיכאון, טיפול בהפרעות אכילה. ד"ר לוסקי כתב 14 ספרים בנושאי חינוך, זוגיות, בריאות וסודות ההצלחה. 054-4497799