מבצע!
כירולוגיה, כף יד

ספר כף יד – כירולוגיה PDF

28 18

כף היד היא כלי עתיק יומין להתבוננות ואבחון, קורא מיומן יוכל לאבחן את מצבו הפיסי והנפשי של אדם בכף ידו כמו קריאה במפת החיים. כף היד היא מיקרוקוסמוס של החיים ושל שלושים ושתים האינטליגנציות או היכולות שיש לאדם לבצע משימות שמפיקות תוצרים הניתנים למדידה. חלוקת הקווים וכף היד בספר זה הינה על פי עץ שלושים ושתים האינטליגנציות בארבעה עולמות.

ספר כף היד – PDF כירולוגיה
כף היד היא כלי עתיק יומין להתבוננות ואבחון, קורא מיומן יוכל לאבחן את מצבו הפיסי והנפשי של אדם בכף ידו כמו קריאה במפת החיים. כף היד היא מיקרוקוסמוס של החיים ושל שלושים ושתים האינטליגנציות או היכולות שיש לאדם לבצע משימות שמפיקות תוצרים הניתנים למדידה. חלוקת הקווים וכף היד בספר זה הינה על פי עץ שלושים ושתים האינטליגנציות בארבעה עולמות. ההתבוננות והאבחון דרך ארבע העולמות מקשרת אותנו אל שלושים ושתים הנתיבות על כל המשמעויות העולות מהן כפי שהם מוסברים בספר זה. עשר הספירות מתארות את עשר אצבעות הידיים, חמש כנגד חמש ובמרכז ברית המילה כמילת הלשון בפה. יד שמאל מתארת את הרצוי או את תוכנית החיים, את נתוני היסוד, את הצד הגנטי, התיקון המתוכנן והגלגולים הקודמים. יד ימין מתארת את המצוי, או את הביצוע, את השינויים בתוכנית ואת העתיד. שתי כפות הידיים משלימות ומציירות תמונה שלמה. קורא בכף היד צריך לבחון את שתי הידיים ולהתייחס לתוכנית ולביצוע בהתאם לאבחון המתבקש. הקווים על כף היד משתנים ללא הרף ומבטאים את השינוי המתחולל בגוף ונפש האדם.