21 בפברואר 2013

עין עייפה

אגם שודדת ים/ מיכל שקד היה היתה ילדה בשם אגם מתולתלת שיער וירוקת עיניים ומכל הדברים בעולם, אהבה היא להביט אל עבר השמיים. מדי בוקר, בדרך אל הגן נשאה עיניה אל מעל לראש האילן אולי, חשבה לעצמה מזמן לזמן, אצליח […]